Nausėdžių kultūros namai paminėjo veiklos 50-metį

Rugsėjo 23 d. Nausėdžių kultūros namai paminėjo veiklos 50-metį.

Solidaus jubiliejaus šventę bendromis jėgomis kūrė ir šiuose namuose repetuojantys kolektyvai, ir artimiausi kaimynai. Scenos šeimininkai pasirodė visu grožiu. Šoko Nausėdžių kultūros namų moterų šokių kolektyvas "Liepa", dainavo vokalinis moterų ansamblis "Jorilija", Mildos ir Mingailės Landauskaičių duetas, susirinkusius nustebino specialiai kultūros namų jubiliejaus proga šokio žingsnelius prisiminusios kadaise veikusio Nausėdžių kultūros namų vaikų šokių kolektyvo narės Lilija Šiurnaitė ir Deimantė Auksinaitė. Visus juos šokti ir dainuoti moko Irina Šakūro.

Muzikinius kūrinius-dovanas Nausėdžių kultūros namų lankytojams skyrė Biržų kultūros centro skyrių dainorėliai iš Širvėnos seniūnijos – Biržų kultūros centro Anglininkų skyriaus vokalinis ansamblis bei vyrų ansamblis (vad. Laima Aukštuolienė), Biržų kultūros centro Obelaukių skyriaus vokalinis ansamblis "Obela" (vad. Jūratė Garnelienė). Šventę nuspalvino Biržų kultūros centro Papilio skyriaus mėgėjų teatras „Vaidintojų Atžalynas“ (vad. Vita Vorienė). Jie susirinkusiems pristatė spektaklį "Viruso pasiutpolkė".

Renginio organizatoriai priminė svarbiausius šių namų istorijos faktus. Paminėjo, pagerbė, pakalbino čia dirbusius, kūrusius, repetavusius žmones. Jiems buvo skirtos nuoširdžiausios padėkos, gražiausi ir didžiausi rudens žiedai. Sveikinimo žodžius tarė ir Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Direktorius pasidžiaugęs, kad ir šiandien, kaip ir prieš penkias dešimtis metų, šie namai tebėra gyvi, reikalingi, lankomi, ypatingą AČIŪ tarė Nausėdžių kultūros namų šeimininkėms t.y. čia dirbančioms kolegėms – Irinai Šakūro ir Žanetai Katkūnaitei. Šiandien joms gėles, simbolines atminimo ir praktiškas, saldžias dovanas skyrė ir kiti šventės svečiai. Sveikino LR seimo nario padėjėja Gražina Paulauskienė, Širvėnos seniūnijos seniūnas Saulius Eigirdas, Biržų kultūros centro Širvėnos seniūnijos renginių organizatorė Reda Arnašienė ir kiti.

Šventinis renginys, kaip ir dera, baigėsi vaišėmis ir jubiliejinio torto ragavimu.