All Posts By

Deivydas Jakubauskas

Seniūnijų šventės atgarsiai

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Tradiciškai, pasibaigus rudens darbams, Biržų kultūros centre rengiama „Seniūnijų šventė”. Šįmet ji vyko gruodžio 3 dieną. Naujausias ir gražiausias savo programas Biržų miesto ir rajono žmonėms pristatė mėgėjiško meno kolektyvai iš visų septynių rajono seniūnijų.
Renginio pradžioje visus susirinkusius pasveikino Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaite ir administracijos direktorė Irutė Varzienė. Viešnios pažymėjo, kad renginių gausa yra pats akivaizdžiausias įrodymas, jog centro skyriai yra reikalingi, kad jie gyvi, kad ten renkasi žmonės, buriasi, repetuoja, ir savivaldybė juos palaiko ir palaikys. Taip pat dėkojo visoms vietos savivaldos institucijoms, bendruomenėms, kurios pagal išgales remia, padeda krašto tradicinių renginių puoselėjimo srityje, skatina seniūnijų šeimų įtraukimą į renginių organizavimą ir dalyvavimą juose. Ypač džiaugėsi vaikų, jaunimo telkimu ir kultūriniu ugdymu. Nuoširdžiausių padėkos žodžių seniūnijose aktyviai dirbantiems kultūros darbuotojams, jų draugams ir bičiuliams, negailėjo ir Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Direktorius svarbiausius seniūnijų kultūrinio gyvenimo organizatorius paskatino dovanomis, o šventei pasibaigus visus prisidėjusius prie šventinės programos kūrimo pakvietė puodeliui arbatos, kuri buvo patiekta antro aukšto foje.

Įžiebta Biržų kalėdinė eglė

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Gruodžio 2-osios vakarą visu grožiu suspindo pagrindinė Biržų rajono eglė, kartu oficialiai paskelbta didžiųjų metų švenčių laikotarpio pradžia.
Šalia spindinčios eglės šiemet stovi dekoracija - kino juostą, ji skirta Jono Meko garbei.
Nepriklausomybės aikštėje gausiai susirinkusius biržiečius, su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis, pasveikino Kalėdų senelis bei rajono vadovai. Savivaldybės meras Vytas Jareckas ir savivaldybės administracijas direktorė Irutė Varzienė visiems linkėjo gražaus, jaukaus ir prasmingo švenčių laukimo. Šventinė programą biržiečiams dovanojo Biržų kultūros centro žmonės, pasipuošę įvairių pasakų personažų apdarais.
Taigi, nuo šiol, visi visi miesto gyventojai ir svečiai kviečiami aplankyti mūsų kalėdinę puošmeną - gražuolę eglę ir įsiamžinti ne tik prie jos, bet ir prie netikėtos, bet labai įspūdingos dekoracijos.

Biržų KC Germaniškio sk. folkloro ansamblis „Vijoklis“ šventė veiklos 30-metį

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Lapkričio 26-osios vakarą Biržų kultūros centro Germaniškio skyriuje įvyko didelė šventė - tarptautinio mąsto renginys „Gros armonika vakarą tylų“, skirtas folkloro ansamblio „Vijoklis“ 30-mečiui paminėti. Į šventę privažiavo, prigužėjo svečių iš Biržų: savivaldybės meras Vytas Jereckas, administracijos direktorė Irutė Varzienė, mero padėjėja Joana Kvedaravičienė, buvęs LR seimo narys Viktoras Rinkevičius, Savivaldybės tarybos narys Sigutis Štrėmas ir kiti. Atvyko svečių iš sostinės: LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas, biržiečių klubo „Krivulė“ prezidentas Arvydas Kregždė, Aušra Spruntulytė - Bobelienė, Adas Garjonis. Pasveikinti „Vijoklio“ narių atvyko Germaniškio bendruomenės pirmininkė Kristina Klyvienė, seniūnaitė Lina Raižienė. Pabūti kartu, pasidžiaugti švente, pagerbti savo draugų atvažiavo ir visas pulkas svečių iš kaimyninės Latvijos: Bauskės Lietuvių bendruomenės atstovai, Codės, Barbelės ir Kuldigos kolektyvai.
Oficialioje dalyje vijokliečiams ir ansamblio vadovei Zitai Beliakienei iškilmingai buvo įteiktos net 4 padėkos. Tai, Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jerecko pasirašytas padėkos raštas už etninės kultūros puoselėjimą ir populiarinimą, aktyvią, prasmingą kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos skatinimą, kūrybiškumą bei Biržų vardo garsinimą; Seimo nario Valdemaro Valkiūno raštas už ilgametę muzikinę veiklą, aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime, nuoširdumą ir atsidavimą ansamblio veiklai, bei už Biržų krašto garsinimą; Vilniaus biržiečių klubo prezidento Arvydo Kregždės pasirašytą padėką, kurioje itin šiltais žodžiais kalbama apie „Vijoklio“ vadovės nuopelnus gimtajam kraštui, jo kultūriniam gyvenimui; taip pat Germaniškio bendruomenės kolektyvinė padėka už nuoširdų, aktyvų bei pasiaukojantį darbą garsinant Germaniškio kaimo vardą.
Jubiliejų švenčiančio kolektyvo nariai, ypač vadovė, po sveikinimų ir prasmingų linkėjimų, skęste paskendo gėlėse bei dovanose. Zitos Beliakienės pečius apjuosė krivuliečių dovanota austinė juosta su užrašu „Zitos ansambliui „Vijoklis“ - 30 -biržiečių klubas „Krivulė“.
Šventinė programa prasidėjo filmo apie „Vijoklio“ veiklą pristatymu. Vėliau ją tęsė nuostabus koncertas, kurio metu pasirodė Barbelės kapela „Savejie“, Kuldigos kapela „Ka ir, ta ir“, Kupiškio KC Noriūnų kaimo kapela „Iki ryto“, Biržų KC folkloro ansamblis „Siaudela“, Biržų KC Nemunėlio Radviliškio sk. liaudiškos muzikos kapela „Santaka“. Muzikavimas, šokiai, dainos, vaišės su namine duona, naminiais sūriais ir kitais užkandžiais tęsėsi iki vėlumos, ir visiems susirinkusiems paliko nepamirštamą įspūdį.
O ir kitą dieną krivuliečiai neskubėjo išvykti: aplankė Germaniškio muziejų, muziejui padovanojo knygų, pabuvojo prie mokytojo Jono Dargio paminklo.
Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius sveikindamas „Vijoklio“ vadovę Zitą Beliakienę su šiuo gražiu jubiliejumi, o taip pat su visai nesenai praėjusia asmenine sukaktimi, įteikė gėlių puokštę, simbolinę dovaną ir išpildė ilgai puoselėtą svajonę - kolektyvui patikėjo naujutėlaitę armoniką. „Vijoklio“ vadovė pažadėjo netrukus visus nustebinti muzikuodama šiuo instrumentu.
„Vijoklio“ vadovė Zita Beliakienė apgailestavo, kad 30-ties metų laiko ratas - dar viena kaimo istorijos dalis, prasisuko nepastebimai. Bet, ir pasidžiaugė, kad per tą laiką įvyko daug susitikimų, daug džiugių akimirkų, nuveikta daug prasmingų darbų. Vadovė dėkojo visiems už sveikinimus, už padėkas, už tai, kad buvo kartu visus tuos metus. Dėkojo tiems, kurie kartu sukūrė ne tik šią, bet ir begalę kitų švenčių. Dėkojo UAB „Siūlui“ už pirmuosius sceninius drabužius, kuriais ir šiandien vesdama renginį pasipuošė buvusi kolektyvo dainininkė Aldona Kolopailienė; pirmajam „Vijokliui“ dėkojo už pirmąjį akordeoną gimtadienio proga, kuriuo vadovė groja jau 30 metų; gerb. Viktorui Rinkevičiui - už pirmuosius liaudies instrumentus: būgną, kankles, skudučius ir visokeriopą pagalbą organizuojant renginius; o taip pat Seimo nariui Valdemarui Valkiūnui; buvusiam Seimo nariui Audriui Šimui; Savivaldybės tarybos nariui Sigučiui Štrėmui; už visokeriopą pagalbą dėkojo Aldonai Kolopailienei; bendruomenės pirmininkei Kristinai ir jos vyrui Ričardui Klyviams; padėką skyrė visada į pagalbą atskubantiems žmonėms: Reginai Ukrinienei, Gintai Dilienei, Gerdai Laurišonienei, Alytei Pocienei, Linai Raižienei, Gintarui Kavoliūnui, Virgiui Klanauskui; mieliems ūkininkams: Aušrai ir Augiui Vaitkevičiams, Vitai ir Linui Vaitkevičiams, Audroniui Pilkauskui, Virgučiui Cibui, Oksanai Paulienei, Janinai Užunarienei, Marytei Drevinskienei ir visiems kitiems germaniškiečiams; padėkos žodžiai buvo skirti ir informaciniams rėmėjams „Šiaurės rytams“ ir „Biržiečių žodiui“, bei Biržų kultūros centrui ir visiems kolegoms, už nuolatinę pagalbą, o ypač už armoniką ir skraistes, kuriomis kolektyvo moterys pasipuošė 30-mečio proga. Be abejo, labiausiai vadovė dėkojo savo kolektyvo žmonėms, už vieningumą, už pagalbą, paramą. Juk ir šiai šventei vijokliečiai buvo papuošti kolektyvo nario Petro Venclovo pirkta medžiaga ir Gintos Dilienės siūtais sijonais, ir naujais apdarais besidžiaugiantys kaip niekada.
Deja, ne visi 30-mečio šventėje turėjo galimybę būti kartu, tačiau Zita Beliakienė jų nepamiršo ir pasiuntė linkėjimus „Šypsenų, dainų ir sveikatos jums visiems. Didžiausias sukauptas turtas - draugystė. Tai variklis. Mes dar dainuosim! „Vijoklio“ dainą „Bernel dobilėl“.

Jau Širvėnoj ruduo

By Naujienos, Renginių atgarsiai
O tai užderėjo švenčių šį savaitgalį, ir viena už kitą smagesnių. Lapkričio 26 d., renginyje "Jau Širvėnoj ruduo" siautėjo kapelos.
Smagią šventę biržiečiams kartu kūrė: Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyriaus kapela „Smiltelė“, Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro kapela „Gegužinė“, Kupiškio kultūros centro Noriūnų skyriaus kapela „Iki ryto“, Gargždų kultūros centro Dauparų skyriaus kapela
„Šešios bačkos“, Biržų kultūros centro liaudiška kapela „Širvėna“.
Kai kam ši šventė buvo dviguba. "Smiltelė" kaip tik tą dieną minėjo savo pirmąjį apvalų jubiliejų. Jubiliatus, iš karto po pasirodymo, ir pasveikino, ir simbolinę dovaną įteikė direktorius Romas Lesevičius.

Vabalninke nuaidėjo tradicinė muzikos ir dainos šventė „Du smagu, trys – puiku“

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Lapkričio 25 d. Vabalninko kultūros namuose vyko 8-oji muzikos ir dainos šventė "Du – smagu, trys – puiku!".
Šventėje dalyvavo geriausi Biržų kultūros centro skyrių duetai ir tercetai, bei svečiai iš Pasvalio rajono. Iš viso pasirodė 12 atlikėjų. Klausytojai visus atlikėjus sutiko labai šiltai, o už atliktus kūrinius atsidėkojo gausiais plojimais. Vakarą apvainikavo bendra daina, kurią šventės dalyviai atliko kartu su klausytojais. Gausiai susirinkę atlikėjai ir klausytojai turėjo puikią galimybę dar kartą įsitikinti, kad vabalninkiečiai tikrai moka surengti šventes ir jas švęsti.

„Raitytinis“ pelnė 1-ąją vietą ir galimybę dalyvauti nacionaliniame ture

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Lapkričio 26 d. Zarasų kultūros centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinio festivalio "Aguonėlė" regioninis turas.
Į konkursą vyko trys biržiečių šokių kolektyvai, kurie Zarasuose varžėsi rajonų centrų kategorijoje ir pasirodė puikiai: Biržų kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė "Raitytinis" - I vieta. Biržų "Aušros" pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė "Aušra" (vad. Astra Vaitiekūnienė) - II vieta, Biržų "Aušros" pagr. mokyklos jaunuolių liaud.šokių gr. "Aušra" (vad. Astra Vaitiekūnienė) - I vieta.
"Aušros" jaunuoliai ir "Raitytinio" jaunimas buvo pakviesti į baigiamąjį nacionalinį turą, kuris už poros savaičių vyks Prienų kultūros centre.
Didžiuojamės, džiaugiamės ir sveikiname puikiai pasirodžiusius Biržų jaunimo atstovus, bei linkime sėkmės baigiamajame ture!

Folkloro šventės, skirtos J. Meko 100- osioms gimimo metinėms aidai

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Lapkričio 19 d. Biržų kultūros centre įvyko tradicinė folkloro šventė, kuri šįmet buvo skirta J.Meko 100- osioms gimimo metinėms paminėti.
Jonas Mekas - JAV filmų kūrėjas, menininkas, avangardinio kino krikštatėvis, poetas, Biržų garbės pilietis, kurio vardas žinomas visame plačiąjame pasaulyje. Kartu su J. Meko pavarde minimi ir Biržai, bei jo gimtieji Semeniškiai.
Renginyje visko buvo daug: autentiškų vaizdo įrašų, teatralizuotų pasirodymų, šokių, pasakojimų, skambėjo J. Meko mėgstamiausios lietuviškos dainos. Mintimis apie j. Meką pasidalino Indra Drevinskaitė (J. Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro struktūrinio padalinio vyr. Bibliotekininkė). Šio kūrėjo mėgstamiausios lietuvių liaudies dainos “Bijūnėlis žalias”, “Trauk, perkūnas, panela jaunoji”, “Du karvelė kluoni gėre”. Dainas atliko ir savo gražiausius kūrinius J.Mekui skyrė Biržų r. folkloro ansambliai: Pabiržės folkloro ansamblis ŽEMYNA (vad. Aušra Butkauskienė), Vaikų folkloro ansamblis DIJŪTA (vad. Jūratė Garnelienė), Papilio folkloro ansamblis AGUONĖLAS (vad. Vigilija Macienė), Saulės gimnazijos jaunimo folkloro ansamblis SAULALA (vad. Nijolė Kaulinienė), Vabalninko folkloro ansamblis SAULALA (vad. Petras Matulis), Germaniškio folkloro ansamblis VIJOKLIS (vad. Zita Beliakienė), Folkloro ansamblis SIAUDELA (vad. Jūratė Garnelienė), Modernaus folkloro ansamblis NAVIJA (vad. Rūta Kudelkienė- Misevičė) bei Rokiškio r. Pandėlio folkloro ansamblis SADULALA (vad. Jūratė Bagužienė). Eiles skaitė III amžiaus universitetas (vad. Gytė Rožėnienė).
Renginio dalyviai ir žiūrovai turėjo galimybę apžiūrėti I aukšto foje eksponuotą knygų parodą dedikuotą J. Mekui. Už pagalbą rengiant parodą dėkojame J.Bielinio viešajai bibliotekai, Biržų krašto muziejui “Sėla”. Nuoširdžius padėkos žodžius tariame ir renginio draugams Vaidutei Stankevičienei, Sigučiui Štrėmui ir Šiekštininkų bendruomenės gaspadinėms.

„Kad giria žaliuotų…“

By Naujienos, Renginių atgarsiai
2024-ųjų metų vasarą švęsime Lietuvos Dainų šventės šimtmetį. Ateinančių metų pradžioje jau prasidės gražūs ir prasmingi renginiai šiai iškiliai sukakčiai paminėti.
Lietuvos chorų sąjunga 2023 m. kovo 25-28 dienomis organizuoja Lietuvos Dainų šventės tradicijos pristatymą Paryžiuje,
skirtą Dainų švenčių 100-mečiui paminėti. Į šią koncertinę kelionę yra pakviestas ir Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“ (vadovė V. Morkūnienė). Paryžiaus Madeleine bažnyčioje chorai atliks specialią programą, kurioje skambės Juozo Naujalio motetai bei dainos iš 2024-ųjų jubiliejinės Dainų šventės repertuaro.
„Kad giria žaliuotų“ - prasmingas ir viltį keliantis būsimos šventės pavadinimas, kuris nepaliks abejingų ir paskatins įsijungti į tūkstantinį dainų šventės chorą.
Kviečiame biržiečius įsijungti į šį gražų renginį bei savo balsais papildyti Biržų kultūros centro moterų chorą „Agluona“ (vadovė I. Morkūnaitė) ir mišrų kamerinį chorą „Viktorija“ (vadovė V. Morkūnienė).
Informacija tel. 8 650 21979 arba 8 655 54406.