Reikia pamatyti, kad patikėti

Renginiai Biržų kultūros centro skyriuose

Atgarsiai

Praėjusių įvykių aprašymai, analizė ir pasiekimai

Skyrių renginiai

Kultūros centro skyriuose vykstančių renginių tvarkaraštis ir susijusi informacija

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ 2021 M. SAUSIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

Diena, valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas asmuo Tel. pasiteiravimui
Sausio 9 d.

Virtuali paroda “Atgimę senieji amatai”. (Moterų, dalyvavusių amatų meistrės Zitos Kumpelienės mokymuose, darbų paroda).

 

Ramongalių bendruomenės facebook paskyroje Rimantas Baltrušaitis 8 687 16978
Sausio 13 d.

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

 

Vabalninko kultūros namų facebook paskyroje Audronė Stapulionienė 8 654 17613
Sausio 13 d.

Virgilijaus Navalinsko fotografijų paroda  ,,Bažnyčios, koplyčios Lietuvoje”

 

Šukionių bendruomenės namai Rita Bieliakienė 8 612 83952
Sausio 13 d.

Emilijos Urbonienės eiliuotų atsiminimų apie Sausio 13-osios virtualus pristatymas

 

Ramongalių bendruomenės facebook paskyroje Rimantas Baltrušaitis 8 687 16978
Sausio 13 d.

 Virtuali papiliečių vaikų piešinių paroda “Atmintis žvakės šviesoje…”

 

Papilio bendruomenės facebook paskyroje

 

Vigilija  Macienė 8 610 68171
Sausio 15 d.

Buvusios bibliotekos istorijos akimirkos “Išnykęs nešantis šviesą židinys…Bibliotekos istorija”

 

Ančiškių bendruomenės facebook paskyroje Rimantas Baltrušaitis 8-687 16978
Įvykusių renginių

Atgarsiai