Reikia pamatyti, kad patikėti

Renginiai Biržų kultūros centro skyriuose

Atgarsiai

Praėjusių įvykių aprašymai, analizė ir pasiekimai

Skyrių renginiai

Kultūros centro skyriuose vykstančių renginių tvarkaraštis ir susijusi informacija

Biržų kultūros centro skyrių 2020 metų rugsėjo mėnesio renginių planas

Mėnuo, diena, valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas asmuo

Tel. pasiteiravimui

Rugsėjo 11 d. 16 val. Popietė, skirta poetui Pauliui Širviui paminėti Kvetkų bendruomenės namai S. Kiburys 8  612 20252
Rugsėjo 12 d. 15 val. Pučiamųjų orkestrų koncertas “Vario audra“ Papilio kultūros namai V. Macienė 8 610 68171
Rugsėjo 18 d. 14 val. Popietė “Buvo gera gaspadinė“. Žurnalistas, kino operatorius Skirmantas Pabedinskas pristatys  knygą „Istorijos , kurių jums nepapasakojau“. (knygos bendraautorė Zina Paškevičienė) Juostaviečių bendruomenės namai R. Sakalauskienė 8 618 07713
Rugsėjo 19 d.  13 val. Rudenėlio  šventė

Parovėjos bendruomenės namai

 

 

V. Tatorienė

 

8 610 44605

 

Rugsėjo 19 d. 13 val. Popietė „Dar širdyje ne sutema“ Obelaukių kultūros namai N. Budriūnienė 8 689 40905
Rugsėjo 20 d. 12 val. 30 min. Vabalninko seniūnijos Rudens derliaus šventė Vabalninko Žolinės aikštė A. Stapulionienė 8 654 17613
Rugsėjo 22 d. 19 val.

Baltų vienybės sąšauka

 

Germaniškyje, prie Nemunėlio upės. Z. Beliakienė

8 670 77508

 

Rugsėjo  26 d  12 val.

 

Šv. Mato atlaidai, Alutinio šventė

 

Šukionių bendruomenės namai

 

R. Bieliakienė 8 612 83952
Rugsėjo 26 d. 19 val. Derliaus šventė

Pačeriaukštės kultūros namai

 

V. Vasiliauskienė 8 695 95180
Rugsėjo 27 d. 13 val.

Popietė ‚Duonos riekelėj – žiemkenčio kelias“

 

Nausėdžių kultūros namai I. Šakuro 8 656 36622
Rugsėjo 27 d. 14 val. Popietė „Prisilietimas prie žydų tautos žaizdų“ Nemunėlio Radviliškio kultūros namai D. Matusevičienė 8 620 24349
Įvykusių renginių

Atgarsiai