TRADICINIAI RENGINIAI
Biržų miesto kultūros centre repetuoja didelis būrys mėgėjiško meno kolektyvų, čia organizuojamos įvairios konferencijos, profesionalių ir mėgėjiško meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai, menininkai, paminimos Valstybinės šventės, mėgėjiškų meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, demonstruojami kino filmai ir kt. Renginiai sulaukia ne tik biržiečių, bet ir aplinkinių rajono gyventojų susidomėjimo.
Kai kurie jau tapo tradiciniai:
Paskutinį sausio šeštadienį vyksta kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ atrankinis koncertas, kuriame dalyvauja geriausios Aukštaitijos kapelos.
Kasmet per Užgavėnes rajono folkloro kolektyvai smagiai veja žiemą.
Vasario mėnesio viduryje biržiečius ir miesto svečius pakviečiame į vieną populiariausių tradicinių renginių – profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“. Festivalio tikslas – Boriso Dauguviečio indėlio į krašto kultūrą įprasminimas, profesionalaus meno sklaida rajone, teatro tradicijų tąsa Biržuose.
Motinos dienos išvakarėse teatralizuotu koncertu pagerbiamos mamos, močiutės.
Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras pakviečia į Melpomenės šventę paminėti teatro dienos. Populiarūs ir kiti teatriniai renginiai – rajoninė kaimo teatriukų šventė, respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“.
Gegužės mėn. įvairaus amžiaus žmonės muzikuoja Gatvės muzikos šventėje.
Birželio mėn. vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys – armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“. Šio renginio populiarumo paslaptis – nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo tradicijos.
Birželio 23 d. biržiečiai renkasi į smagiausią vasaros šventę – Joninių gegužinę.
Liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dieną, miesto gyventojus sujungia Tautiškos giesmės giedojimas.
Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia koncertą „Šlovė muzikai“.
Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į folkloro festivalį „Pragyda gyda“, šokėjai –jaunimo liaudies šokių festivalį „Pakol jauni“, rajoninę moksleivių liaudies šokių šventę „Apaščios polka“, šiuolaikinio šokio festivalį „Agaro žiedas“, choristai – Šiaurės Lietuvos chorų ir vokalinių ansamblių festivalį, liaudiškos kapelos – smagią šventę „Vakaruškos“, romansų puoselėtojai – romansų vakarą „Rožė ta, kurią man dovanojai“, „Bočiai“ – į „Bočių“ šventę „Pinam draugystės juostą“.
Rugsėjo 21 d. iškilmingai paminima Baltų vienybės diena.
Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukia gruodžio mėn. organizuojama Seniūnijų šventė.
Gruodžio 26 – ją, antrąją Kalėdų dieną , kasmet vyksta šventinis, teatralizuotas mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Biržietiškos Kalėdos“.
Kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kitomis kultūros įstaigomis rugpjūčio mėnesį organizuojame Miesto šventę. Amatų kiemeliai, kulinarinio paveldo demonstravimas, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų koncertai, žaidimai vaikams, diskoteka jaunimui…
Tai tik nedaugelis pramogų, į kurias pakviečiami biržiečiai ir miesto svečiai.