TRADICINIAI RENGINIAI
Biržų kultūros centre organizuojami profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, paminimos valstybinės šventės, mėgėjų meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, demonstruojami kino filmai, vedamos edukacinės programos ir pan.
Kai kuriuos renginius žiūrovai ypač pamėgo ir jie tapo tradiciniai:
Jau 26 metus biržiečius ir miesto svečius pakviečiame į profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“. Festivalio tikslas – Boriso Dauguviečio indėlio krašto kultūrai įprasminimas, profesionalaus teatro tradicijų tąsa ir sklaida rajone.
Neįgaliųjų teatrų festivalis „Gerumo sparnai“, kuriame dalyvauja Lietuvos neįgaliųjų teatrai, organizuojamas tik antrus metus, bet turi gražią, ilgametę perspektyvą.
Pirmąjį birželio šeštadienį vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys – armonikininkų šventė „Aukštaitijos armonika“, kuri 2022 m švęs 50-metį. Renginio populiarumo paslaptis – nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo tradicijos.
Žiūrovai ypač mėgsta nuotaikingus liaudies šokių renginius - respublikinį jaunimo liaudies šokių grupių festivalį „Pakol jauni“ ir respublikinį vyresniųjų liaudies šokių grupių festivalį „Šokių verpetai“.
Birželio 23 d. biržiečiai ir miesto svečiai gausiai renkasi į „Joninių gegužinę“ – smagiausią vasaros šventę, kuri atspindi senąsias Joninių apeigas, papročius, tradicijas, turtinga šiuolaikinėmis pramogomis.
Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į vaikų ir jaunimo folkloro šventę „Skrisk, skrisk bitela“, romansų popietę „Rožė ta, kurią man dovanojai“, pasakorių šventę „Oi būva būva“, Užgavėnes.
Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia koncertą „Šlovė muzikai“.
Geriausi Biržų kultūros centro skyrių kolektyvai savo meniniais pasiekimais pasidalina „Seniūnijų šventėje“.
Motinos dienos išvakarėse teatralizuotu koncertu pagerbiamos mamos, močiutės.
Kovo mėnesį organizuojama „Muzikinė dvikova“, kurioje Biržų kultūros centro pučiamųjų ansamblis „Blėkvaris“ varžosi su kitais pučiamųjų kolektyvais.
Liepos 6-ąją , Mindaugo karūnavimo dieną, miesto gyventojus sujungia „Tautinės giesmės“ giedojimas, bardų festivalis „Skambantis vakaras“ .
Gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, pakviečiame į šventinį, teatralizuotą mėgėjų meno kolektyvų koncertą.
Vėlinių vakaras „Oi toli toli“ – valanda mirusiesiems prisiminti. Žvakučių šviesa, subtili poezija, palydima našlaičių dainų, daugelį priverčia susimąstyti apie tikrąsias ir tariamas vertybes...
Kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kitomis kultūros įstaigomis birželio mėn. organizuojame Vaikų gynimo dienos šventę, rugpjūčio mėnesį – „Miesto šventę“.
Tai tik nedaugelis pramogų, į kurias kasmet biržiečius ir miesto svečius kviečia Biržų kultūros centras.