Biržų kultūros centras
Biržų kultūros namai įkurti pokario metais. 1992 m. perkelti į naują pastatą, kurį projektavo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo vyr. architektas E. Barzdžiukas, vyr. inžinierius A. Nakas. Statybas vykdė Biržų rajono statybinė organizacija, vadovaujama A. Klastausko.
Įstaigos įkūrimo metai, trumpa istorija
2004 m. sausio 1 d. jie sujungti su Biržų kino ir pramogų centru ir ši savivaldybės biudžetinė įstaiga pavadinta Biržų kultūros centru.
Įstaigai priklauso rajone esantys 24 skyriai:
Anciškių
Anglininkų
Gaižiūnų
Germaniškio
Juostaviečių
Kirdonių
Kratiškių
Kupreliškio
Kučgalio
Kvetkų
Medeikių
Mieliūnų
Nausėdžių
Nemunėlio Radviliškio
Obelaukių
Pabiržės
Papilio
Parovėjos
Pačeriaukštės
Ramongalių
Smilgių
Skrebiškių
Šukionių
Vabalninko
Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys
Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas
Organizuoti poilsį ir pramogas
Skleisti meno mėgėjų ir profesionalų meną
Demonstruoti kino filmus
Rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu
Puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką
Rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje
Vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką, integruotis į įvairius respublikinius projektus