BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS

Biržų kultūros namai įkurti pokario metais. 1992 m. perkelti į naują pastatą, kurį projektavo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo vyr. architektas E. Barzdžiukas, vyr. inžinierius A. Nakas. Statybas vykdė Biržų rajono statybinė organizacija, vadovaujama A. Klastausko.

ĮSTAIGOS ĮKŪRIMO METAI, TRUMPA ISTORIJA

2004 m. sausio 1 d. jie sujungti su Biržų kino ir pramogų centru ir ši savivaldybės biudžetinė įstaiga pavadinta Biržų kultūros centru.

Įstaigai priklauso rajone esantys 25 skyriai :

Anglininkų
Parovėjos
Medeikių
N. Radviliškio
Germaniškio
Kirdonių
Kratiškių
Kvetkų
Meilūnų
Nausėdžių
Pačeriaukštės
Kupreliškio
Pasvaliečių
Papilio
Kučgalio
Juostaviečių
Šukionių
Užušilių
Mieliūnų
Vabalninko
Skrėbiškių
Anciškių
Ramongalių
Gaižiūnų
Obelaukių

PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas
Organizuoti poilsį ir pramogas
Skleisti profesionalų meną
Demonstruoti kino filmus
Rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu
Puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką
Rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje
Vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką, integruotis į įvairius respublikinius projektus

Tradiciniai renginiai

Biržų miesto kultūros centre repetuoja didelis būrys mėgėjiško meno kolektyvų, čia organizuojamos įvairios konferencijos, profesionalių ir mėgėjiško meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai, menininkai, paminimos Valstybinės šventės, mėgėjiškų meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, demonstruojami kino filmai ir kt. Renginiai sulaukia ne tik biržiečių, bet ir aplinkinių rajono gyventojų susidomėjimo.

Kai kurie jau tapo tradiciniais:

Paskutinį sausio šeštadienį vyksta kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ atrankinis koncertas, kuriame dalyvauja geriausios Aukštaitijos kapelos.

Kasmet per Užgavėnes rajono folkloro kolektyvai smagiai veja žiemą.

Vasario mėnesio viduryje biržiečius ir miesto svečius pakviečiame į vieną populiariausių tradicinių renginių – profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“. Festivalio tikslas – Boriso Dauguviečio indėlio krašto kultūrai įprasminimas, profesionalaus meno sklaida rajone, teatro tradicijų tąsa Biržuose.

Motinos dienos išvakarėse teatralizuotu koncertu pagerbiamos mamos, močiutės.

Teatro diena paminėti Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras pakviečia į „Melpomenės šventę“. Populiarūs ir kiti teatriniai renginiai – rajoninė kaimo teatriukų šventė, respublikinis  mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“.

Gegužės mėn. įvairaus amžiaus žmonės muzikuoja „Gatvės muzikos šventėje“.

Birželio mėn. vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys – armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“. Šio renginio populiarumo paslaptis – nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo tradicijos.

Birželio 23 d. biržiečiai renkasi į smagiausią vasaros šventę – „Joninių gegužinę“.

Liepos 6 – ją, Mindaugo karūnavimo dieną, miesto gyventojus sujungia „Tautinės giesmės“ giedojimas.

Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia koncertą „Šlovė muzikai“.

Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į folkloro festivalį „Pragyda gyda“, šokėjai –jaunimo liaudies šokių festivalį „Pakol jauni“, rajoninę  moksleivių liaudies šokių šventę „Apaščios polka“, šiuolaikinio šokio festivalį „Agaro žiedas“,  choristai – Šiaurės  Lietuvos chorų ir vokalinių ansamblių festivalį, liaudiškos kapelos – smagią šventę „Vakaruškos“, romansų puoselėtojai – romansų vakarą „Rožė ta, kurią man dovanojai“ , „Bočiai“ – į „Bočių“ šventę „Pinam draugystės juostą“.

Rugsėjo 21 d. iškilmingai paminima Baltų vienybės diena.

Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukia gruodžio mėn. organizuojama Seniūnijų šventė

Gruodžio 26 – ją, antrąją Kalėdų dieną , kasmet vyksta šventinis, teatralizuotas mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Biržietiškos Kalėdos“

Kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kitomis kultūros įstaigomis rugpjūčio mėnesį organizuojame „Miesto šventę“. Amatų kiemeliai, kulinarinio paveldo demonstravimas, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų koncertai, žaidimai vaikams, diskoteka jaunimui…

Tai tik nedaugelis pramogų, į kurias pakviečiami biržiečiai ir miesto svečiai.