BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS

Biržų kultūros namai įkurti pokario metais. 1992 m. perkelti į naują pastatą, kurį projektavo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo vyr. architektas E. Barzdžiukas, vyr. inžinierius A. Nakas. Statybas vykdė Biržų rajono statybinė organizacija, vadovaujama A. Klastausko.

ĮSTAIGOS ĮKŪRIMO METAI, TRUMPA ISTORIJA

2004 m. sausio 1 d. jie sujungti su Biržų kino ir pramogų centru ir ši savivaldybės biudžetinė įstaiga pavadinta Biržų kultūros centru.

Įstaigai priklauso rajone esantys 23 skyriai :

 1. Anglininkų
 2. Parovėjos
 3. N. Radviliškio
 4. Germaniškio
 5. Kirdonių
 6. Kratiškių
 7. Kvetkų
 8. Meilūnų
 9. Nausėdžių
 10. Pačeraukštės
 11. Kupreliškio
 12. Pasvaliečių
 13. Papilio
 14. Kučgalio
 15. Juostaviečių
 16. Šukionių
 17. Užušilių
 18. Mieliūnų
 19. Vabalninko
 20. Skrėbiškių
 21. Anciškių
 22. Ramongalių
 23. Obelaukių

PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas
Organizuoti poilsį ir pramogas
Skleisti profesionalų meną
Demonstruoti kino filmus
Rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu
Puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką
Rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje
Vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką, integruotis į įvairius respublikinius projektus

Tradiciniai renginiai

Biržų miesto kultūros centre repetuoja didelis būrys mėgėjiško meno kolektyvų,  čia organizuojamos  įvairios konferencijos, profesionalių ir mėgėjiško meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai, menininkai, paminimos  Valstybinės šventės, mėgėjiškų meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, demonstruojami kino filmai ir kt. Renginiai sulaukia ne tik  biržiečių, bet ir aplinkinių rajono gyventojų susidomėjimo.

Kai kurie  jau tapo tradiciniais:

Paskutinį sausio šeštadienį vyksta kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ atrankinis koncertas, kuriame dalyvauja geriausios Aukštaitijos kapelos.

Kasmet per Užgavėnes rajono folkloro kolektyvai smagiai veja žiemą.

Vasario mėnesio  viduryje biržiečius ir miesto svečius pakviečiame į vieną populiariausių tradicinių renginių – profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“. Festivalio tikslas – Boriso Dauguviečio indėlio krašto kultūrai įprasminimas, profesionalaus meno sklaida rajone, teatro tradicijų tąsa Biržuose.

Motinos dienos išvakarėse teatralizuotu koncertu pagerbiamos mamos, močiutės.

Teatro diena paminėti Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras pakviečia į „Melpomenės šventę“. Populiarūs ir kiti teatriniai renginiai – rajoninė kaimo teatriukų šventė, respublikinis  mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“.

Gegužės mėn. įvairaus amžiaus žmonės muzikuoja „Gatvės muzikos šventėje“.

Birželio mėn. vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys – armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“. Šio renginio populiarumo paslaptis – nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo tradicijos.

Birželio 23 d. biržiečiai renkasi į smagiausią vasaros šventę- „Joninių gegužinę“ .

Liepos 6 – ją , Mindaugo karūnavimo dieną , miesto gyventojus sujungia „Tautinės giesmės“ giedojimas.

Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia koncertą „Šlovė muzikai“.

Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į folkloro festivalį „Pragyda gyda“, šokėjai –jaunimo liaudies šokių festivalį „Pakol jauni“, rajoninę  moksleivių liaudies šokių šventę „Apaščios polka“, šiuolaikinio šokio festivalį „Agaro žiedas“,  choristai – Šiaurės  Lietuvos chorų ir vokalinių ansamblių festivalį, liaudiškos kapelos – smagią šventę „Vakaruškos“, romansų puoselėtojai – romansų vakarą „Rožė ta, kurią man dovanojai“ , „Bočiai“ – į  „Bočių  šventę  „Pinam draugystės juostą“

Rugsėjo 21 d. iškilmingai paminima Baltų vienybės diena.

Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukia gruodžio mėn. organizuojama Seniūnijų šventė

Gruodžio 26 – ją , antrąją Kalėdų dieną , kasmet vyksta šventinis ,  teatralizuotas mėgėjų meno kolektyvų koncertas  „Biržietiškos Kalėdos“

Kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kitomis kultūros įstaigomis rugpjūčio mėnesį organizuojame „Miesto šventę“. Amatų kiemeliai, kulinarinio paveldo demonstravimas, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų koncertai, žaidimai vaikams, diskoteka jaunimui…

Tai tik nedaugelis pramogų, į kurias pakviečiami biržiečiai ir miesto svečiai.

Privaloma dokumentacija

Paspauskite ant nuorodos norint parsisiųsti atitinkama dokumentą.

Paspauskite ant mygtuko norint parsisiųsti atitinkama dokumentą.

2019 m. antras ketvirtis. Atsisiųsti

2019 m. pirmas ketvirtis. Atsisiųsti

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. trečias ketvirtis. Atsisiųsti

2018 m. antras ketvirtis. Atsisiųsti

2018 m. pirmas ketvirtis. Atsisiųsti

Paspauskite ant mygtuko norint parsisiųsti atitinkama dokumentą.

2019 m. trečias ketvirtis. Atsisiųsti

2019 m. antras ketvirtis. Atsisiųsti

2019 m. pirmas ketvirtis. Atsisiųsti

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. trečias ketvirtis. Atsisiųsti

2018 m. antras ketvirtis. Atsisiųsti

2018 m. pirmas ketvirtis. Atsisiųsti

Paspauskite ant nuorodos norint parsisiųsti atitinkama dokumentą.

Karjeros galimybės

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pareigos
Biržai

Renginiai

Peržiūrėkite renginius

Meno kolektyvai

Susipažinkite su kolektyvais