Ilgiausių metų Aukštaitijai! Ilgiausių metų „Šaltiniui“!

Ką tik nuskambėjo Biržų kultūros centro kolektyvo „Šaltinis“ (vad. Lina Jenuševičienė) kūrybinės veiklos 30-mečiui ir Aukštaitijos vardo pagarsinimo 700 metų sukakčiai paminėti skirtas koncertas „Dainuok, širdie mana“. Jo metu scenoje su šventine programa pasirodė ir patys renginio kaltininkai, ir svečiai – Pasvalio kultūros centro senjorų kolektyvas „Rudenėlis“, Radviliškio rajono Šeduvos liaudiškos muzikos kapela, bei Bauskės rajono Iecavos šokių grupė.
Senjorų kolektyvas „Šaltinis“ veikia nuo 1992-ųjų. Pirmasis šio kolektyvo pavadinimas buvo „Bočiai“, o jį subūrė, ir du pirmuosius dešimtmečius jam vadovavo meno vadovė Marija Peikštenienė. 2008-aisiais pirmąją vadovę pakeitė Lina Januševičienė – draugiška, geranoriška, lanksti, bet kiek pasiutusi vadovė, kuri netrukus tapo pačia tikriausia kolektyvo siela.
2016 metais kolektyvo vadovei Linai kilo mintis „Bočių“ kolektyvą pervardinti „Šaltinio“ vardu. Manome, kad tai labai simboliškas pavadinimas – kuris, kolektyvo bendruomenei tapo gyvuoju jaunystės šaltiniu, iš kurio versmės iki šiol kolektyvo žmonės semte semia lengvumą, džiugesį, įkvėpimą, sėkmę.
Ilgus metus „Šaltinis“ buvo vienas gausiausių Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų. O ir šiandien jis apjungia tris skirtingų pomėgių senjorų grupes: liaudiškos muzikos kapelos narius, šokėjus ir liaudies dainų atlikėjų ansamblį. Skaičius kinta, bet šiuo metu kolektyvo sąrašuose yra apie 25 mėgėjų meno puoselėtojų.
„Tai ko išmokstame repeticijų metu, pirmiausia parodome Biržų kultūros centro renginių lankytojams. Neretai esame kviečiami, ir mielai dalyvaujame, įvairiausiuose vietos bendruomenių šventiniuose susiėjimuose, kitų rajono kultūros įstaigų renginių programose, išvykstame už rajono ribų, dalyvaujame respublikiniuose projektuose, konkursuose, šventėse“, – apie kolektyvo veiklas, išvykas pasakojo vadovė Lina Januševičienė.
Daugeliui „Šaltinio“ narių dalyvavimas kolektyvo veikloje nėra tik terpė saviraiškai, bet ir savotiška bendruomeniškumo išraiška. Kolektyvą vienija itin pozityvūs santykiai, taip pat žingeidumas, gyvenimo džiaugsmo ir jaunatviškumo paieškos ir tikėjimas, kad menas gydo ir kūną, ir sielą.
Koncerto klausytojai šiandien negailėjo plojimų, nuoširdžių sveikinimo žodžių, gėlių. Gražią sukaktį švenčiančio kolektyvo žmones sveikino artimieji, draugai, kolegos. LR seimo nario Valdemaro Valkiūno vardu sveikinimo žodį tarė jo padėjėja Gražina Paulauskienė. G. Paulauskienė „Šaltiniui“ perdavė Seimo nario pasirašyta padėka. Prasminga ir gražia jubiliatų veikla pasidžiaugė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto sk. vyr. specialistė Lina Vireliūnienė, Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius ir kiti.
Ilgiausių metų ilgiausių linkime visiems „Šaltinio“ žmonėms!