Biržų KC Germaniškio sk. folkloro ansamblis „Vijoklis“ šventė veiklos 30-metį

Lapkričio 26-osios vakarą Biržų kultūros centro Germaniškio skyriuje įvyko didelė šventė - tarptautinio mąsto renginys „Gros armonika vakarą tylų“, skirtas folkloro ansamblio „Vijoklis“ 30-mečiui paminėti. Į šventę privažiavo, prigužėjo svečių iš Biržų: savivaldybės meras Vytas Jereckas, administracijos direktorė Irutė Varzienė, mero padėjėja Joana Kvedaravičienė, buvęs LR seimo narys Viktoras Rinkevičius, Savivaldybės tarybos narys Sigutis Štrėmas ir kiti. Atvyko svečių iš sostinės: LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas, biržiečių klubo „Krivulė“ prezidentas Arvydas Kregždė, Aušra Spruntulytė - Bobelienė, Adas Garjonis. Pasveikinti „Vijoklio“ narių atvyko Germaniškio bendruomenės pirmininkė Kristina Klyvienė, seniūnaitė Lina Raižienė. Pabūti kartu, pasidžiaugti švente, pagerbti savo draugų atvažiavo ir visas pulkas svečių iš kaimyninės Latvijos: Bauskės Lietuvių bendruomenės atstovai, Codės, Barbelės ir Kuldigos kolektyvai.
Oficialioje dalyje vijokliečiams ir ansamblio vadovei Zitai Beliakienei iškilmingai buvo įteiktos net 4 padėkos. Tai, Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jerecko pasirašytas padėkos raštas už etninės kultūros puoselėjimą ir populiarinimą, aktyvią, prasmingą kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos skatinimą, kūrybiškumą bei Biržų vardo garsinimą; Seimo nario Valdemaro Valkiūno raštas už ilgametę muzikinę veiklą, aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime, nuoširdumą ir atsidavimą ansamblio veiklai, bei už Biržų krašto garsinimą; Vilniaus biržiečių klubo prezidento Arvydo Kregždės pasirašytą padėką, kurioje itin šiltais žodžiais kalbama apie „Vijoklio“ vadovės nuopelnus gimtajam kraštui, jo kultūriniam gyvenimui; taip pat Germaniškio bendruomenės kolektyvinė padėka už nuoširdų, aktyvų bei pasiaukojantį darbą garsinant Germaniškio kaimo vardą.
Jubiliejų švenčiančio kolektyvo nariai, ypač vadovė, po sveikinimų ir prasmingų linkėjimų, skęste paskendo gėlėse bei dovanose. Zitos Beliakienės pečius apjuosė krivuliečių dovanota austinė juosta su užrašu „Zitos ansambliui „Vijoklis“ - 30 -biržiečių klubas „Krivulė“.
Šventinė programa prasidėjo filmo apie „Vijoklio“ veiklą pristatymu. Vėliau ją tęsė nuostabus koncertas, kurio metu pasirodė Barbelės kapela „Savejie“, Kuldigos kapela „Ka ir, ta ir“, Kupiškio KC Noriūnų kaimo kapela „Iki ryto“, Biržų KC folkloro ansamblis „Siaudela“, Biržų KC Nemunėlio Radviliškio sk. liaudiškos muzikos kapela „Santaka“. Muzikavimas, šokiai, dainos, vaišės su namine duona, naminiais sūriais ir kitais užkandžiais tęsėsi iki vėlumos, ir visiems susirinkusiems paliko nepamirštamą įspūdį.
O ir kitą dieną krivuliečiai neskubėjo išvykti: aplankė Germaniškio muziejų, muziejui padovanojo knygų, pabuvojo prie mokytojo Jono Dargio paminklo.
Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius sveikindamas „Vijoklio“ vadovę Zitą Beliakienę su šiuo gražiu jubiliejumi, o taip pat su visai nesenai praėjusia asmenine sukaktimi, įteikė gėlių puokštę, simbolinę dovaną ir išpildė ilgai puoselėtą svajonę - kolektyvui patikėjo naujutėlaitę armoniką. „Vijoklio“ vadovė pažadėjo netrukus visus nustebinti muzikuodama šiuo instrumentu.
„Vijoklio“ vadovė Zita Beliakienė apgailestavo, kad 30-ties metų laiko ratas - dar viena kaimo istorijos dalis, prasisuko nepastebimai. Bet, ir pasidžiaugė, kad per tą laiką įvyko daug susitikimų, daug džiugių akimirkų, nuveikta daug prasmingų darbų. Vadovė dėkojo visiems už sveikinimus, už padėkas, už tai, kad buvo kartu visus tuos metus. Dėkojo tiems, kurie kartu sukūrė ne tik šią, bet ir begalę kitų švenčių. Dėkojo UAB „Siūlui“ už pirmuosius sceninius drabužius, kuriais ir šiandien vesdama renginį pasipuošė buvusi kolektyvo dainininkė Aldona Kolopailienė; pirmajam „Vijokliui“ dėkojo už pirmąjį akordeoną gimtadienio proga, kuriuo vadovė groja jau 30 metų; gerb. Viktorui Rinkevičiui - už pirmuosius liaudies instrumentus: būgną, kankles, skudučius ir visokeriopą pagalbą organizuojant renginius; o taip pat Seimo nariui Valdemarui Valkiūnui; buvusiam Seimo nariui Audriui Šimui; Savivaldybės tarybos nariui Sigučiui Štrėmui; už visokeriopą pagalbą dėkojo Aldonai Kolopailienei; bendruomenės pirmininkei Kristinai ir jos vyrui Ričardui Klyviams; padėką skyrė visada į pagalbą atskubantiems žmonėms: Reginai Ukrinienei, Gintai Dilienei, Gerdai Laurišonienei, Alytei Pocienei, Linai Raižienei, Gintarui Kavoliūnui, Virgiui Klanauskui; mieliems ūkininkams: Aušrai ir Augiui Vaitkevičiams, Vitai ir Linui Vaitkevičiams, Audroniui Pilkauskui, Virgučiui Cibui, Oksanai Paulienei, Janinai Užunarienei, Marytei Drevinskienei ir visiems kitiems germaniškiečiams; padėkos žodžiai buvo skirti ir informaciniams rėmėjams „Šiaurės rytams“ ir „Biržiečių žodiui“, bei Biržų kultūros centrui ir visiems kolegoms, už nuolatinę pagalbą, o ypač už armoniką ir skraistes, kuriomis kolektyvo moterys pasipuošė 30-mečio proga. Be abejo, labiausiai vadovė dėkojo savo kolektyvo žmonėms, už vieningumą, už pagalbą, paramą. Juk ir šiai šventei vijokliečiai buvo papuošti kolektyvo nario Petro Venclovo pirkta medžiaga ir Gintos Dilienės siūtais sijonais, ir naujais apdarais besidžiaugiantys kaip niekada.
Deja, ne visi 30-mečio šventėje turėjo galimybę būti kartu, tačiau Zita Beliakienė jų nepamiršo ir pasiuntė linkėjimus „Šypsenų, dainų ir sveikatos jums visiems. Didžiausias sukauptas turtas - draugystė. Tai variklis. Mes dar dainuosim! „Vijoklio“ dainą „Bernel dobilėl“.