„BLĖKVARIS“ PATEKO Į ŠOMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖS ORKESTRANTŲ GRETAS

Vasario 10 d. Pasvalio kultūros centre vyko pučiamųjų orkestrų atranka į šimtmečio Dainų šventę „Kad giria žaliuotų“, kurioje dalyvavo Biržų kultūros centro pučiamųjų ansamblis „Blėkvaris“; kartu su Pasvalio
kultūros centro orkestru „Parnauji“; (abiejų kolektyvų vad. Pranas Dapšauskas).

Kompetentinga komisija paskelbė, kad dviejų kaimyninių rajonų Kultūros centrų jungtinis orkestras atranką sėkmingai įveikė ir pateko į 2024 m Lietuvos dainų šventės kolektyvų gretas.

Sveikiname orkestrantus bei jų vadovą įveikus atranką. Linkime sėkmės tolimesniame pasirengime ir harmoningo bei išdidaus skambėjimo šimtmečio Dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“!