Vakaras kovojančiai Ukrainai pagerbti

Kovo 3 d. Biržuose, šalia renovuoto ir gražiai mėlynai-geltonomis spalvomis apšviesto pastato Rotušės g. 2a vyko Biržų Kultūros centro organizuotas vakaras. Jis buvo skirtas kovojančiai Ukrainai ir jos žmonėms pagerbti.

Renginį pradėjo Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė ir administracijos direktorė Irutė Varzienė, priminusios apie sunkią šiuo metu Ukrainoje vykstančią kovą, apie ukrainiečių didvyriškumą laikantis prieš daug kartų gausesnes agresorės Rusijos pajėgas.

Giedrius Mociūnas, ką tik spėjęs grįžti iš Ukrainos pasienio, kur gabeno humanitarinę pagalbą Ukrainai (visureigius, racijas, neperšaunamas liemenes ir kitus Ukrainos gynėjams reikalingus daiktus) papasakojo, kas darosi sienos praleidimo punkte, kaip laikosi jo giminės rusų šturmuojamoje Odesoje.

Užkūrus laužą, Kultūros centro muzikos kolektyvų nariai išdalijo lapelius su dainų tekstais ir pakvietė biržiečius padainuoti lietuviškų patriotinių dainų. Prie kibirkštis leidžiančio laužo skambančios „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, „Kur tas dulkėtas traukinys“ ir kitos patriotinės dainos karo Ukrainoje kontekste įgavo visai kitą kontekstą ir skambėjo ypač jautriai.

Ypatingą akcentą renginiui suteikė iš Ukrainos kilusios Oksanos Mociūnienės verdami tikri ukrainietiški barščiai. Biržiečiai dėkojo už tirštą, kvapnią sriubą, klausinėjo Oksanos, kaip laikosi jos artimieji, kurie, kaip tik tą vakarą per langus stebėjo, kaip prie jų namų Juodosios jūros pakrantėje priplaukia rusų desantiniai laivai.

Biržiečiai reiškė palaikymą, siūlė pagalbą ir klausinėjo, ko reikia kovojančiai Ukrainai, ar kaip kitaip gali padėti ukrainiečiams.

Biržų rajono savivaldybės informacija
Jolantos Lesevičienės nuotr.