Vaikų folkloro ansamblis „Dijūta”

By 2019-11-23 1 gegužės, 2021 Meno kolektyvai

Ansamblis susibūrė 2011 m. Skudučiuoja, lumzdžiuoja, gieda sutartines, groja penkiastygėmis ir devynstygėmis kanklėmis, dainuoja liaudies dainas, šoka ratelius bei šokius.

Koncertinės programos

Parengtos koncertinės programos: Užgavėnių programa ŠALTA ŽIEMA ŠALIN AINA.., Atvelykio programa RIDU RIDU RDUOLĖLI.., Joninių- Rasų šventės programa KUPOLE ROŽE.., Adventinė programa TAI GENELIO GENUMAI… Paukštelių programa TĖ GRAŽUMS PAUKŠTELIŲ, TĖ SKUMBUMS DAINELIŲ… Ganymo programa DUOK DIEVE PAGADŲ, PAGADŲ, PIEMENĖLIAM VYGADŲ, VYGADŲ…

Dalyvauta

Dalyvauta: Biržų kultūros centro organizuojamuose renginiuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėje, Latvijoje, Kupiškyje, Pasvalyje, Zarasuose, Panevėžyje bei kituose Lietuvos miestuose. Miuziklai: „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, „Baltas vilkas“.
Folkloro ansamblį subūrė ir lig šiol vadovauja Jūratė Garnelienė