V-OJO ŠIAURĖS LIETUVOS MOTERŲ CHORŲ IR VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIO „TOKIA ESU“ AIDAI

By 2023-10-03 13 lapkričio, 2023 Naujienos, Renginių atgarsiai
Kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra pasakęs, kad dainuojantis ir muzikuojantis žmogus – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydą ir neapykantą. Rugsėjo 30-osios popietę Biržų kultūros centre skambėjo pačios švelniausios melodijos, kokias gali išgauti muziką ir dainą mylinčios – dainuojančios moterys. Paliesti jautriausias klausytojų sielos stygas šįkart siekė per 120 unikalaus balso savininkių – Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalio „Tokia esu“ (Laimio Vilkončiaus dainos pavadinimas) dalyvių. Harmoningas balsų skambėjimas turi ne tik galią gydyti sielą. Dainuoti drauge – tai ir didelis malonumas, ir galimybė tobulėti, augti kaip asmenybėms, – sako chorvedė Viktorija Morkūnienė, festivalio sumanytoja, vykdytoja, puoselėtoja.
Pirmą kartą drauge padainuoti, kartu pabūti šiaurės Lietuvos moterų kolektyvai susiėjo 2018 m., minint Lietuvos valstybės 100 – metį. Tuokart festivalyje dalyvavo moterų chorai ir vokaliniai ansambliai iš Rokiškio, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio rajonų ir Biržų. Festivaliui pasibaigus buvo nuspręsta organizuoti jį kasmet ir vis kitame rajone, taip įprasminant chorinio ir vokalinio muzikavimo svarbą, skatinant vokalinio meno plėtrą bei sklaidą regionuose. Šįmet Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „Tokia esu“ vėl grįžo į Biržus.
Festivalio „Tokia esu“ organizatorės, chorvedės Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė, džiaugiasi, kad besisukdamas ratu festivalis jau apkeliavo visą šiaurinį Lietuvos pakraštį. Moterų chorai ir ansambliai kartu dainavo Rokiškyje, Kupiškyje, Linkuvoje. Tiesa, vienus metus festivalis turėjo priverstinę pertrauką dėl pandemijos (2020 metais). Šis dainuojančių Šiaurės Lietuvos moterų susiėjimas buvo jau penktas. Ypač džiugu, kad festivalis vis plečia ribas – sulaukėme kolektyvų iš dar dviejų Šiaurės Lietuvos miestų – Joniškio ir Žagarės.
Nuskambėjus gongams chorinės muzikos mylėtojus ir visus festivalio „Tokia esu“ dalyvius pasveikino scenos šeimininkai ir šio nuostabaus renginio svečiai – Biržų KC mišrus choras „Viktorija“ (vadovė Viktorija Morkūnienė). Vėliau į sceną kolektyvai kilo vienas paskui kitą. Programoje dalyvavo: Joniškio KC moterų vokalinis ansamblis „Harmonija“ (Vad. Mykolas Treščenkinas); Kupiškio KC moterų vokalinis ansamblis „Versmė“ (Vad. Nidija Sankauskienė, koncertmeisterė Edita Dobrickienė); Miežiškių KC moterų vokalinis ansamblis „Vėjūnė“ (Vad. Lina Kairytė); Rokiškio KC moterų choras „Medeina“ (Vad. Giedra Markevičienė, koncertmeisterė Tetiana Khizhynska); Žagarės KC moterų choras (Vad. Meilutė Girskienė, koncertmeisterė Svetlana Kudžiminskienė); Pakruojo KC Rozalimo skyriaus moterų choras “Gaudulė” (Vad. Jūratė Skorupskienė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė); Linkuvos KC moterų choras „Mūša“ (Vad. Methardas Zubas, koncertmeisteris Mykolas Treščenkinas) ir Biržų KC moterų choras „Agluona“ (Vad. Ieva Morkūnaitė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė). Kolektyvai atlikę po du kūrinius būrėsi į jungtinius chorus ir ši programos dalis klausytojams paliko didžiausią įspūdį.
Pirmąjį penkmetį įveikusiu moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivaliu „Tokia esu“, jo organizatorėmis ir jų iniciatyvomis, dainuojančių moterų žydėjimu džiaugėsi ir jas sveikino visas būrys garbių svečių. Pirmasis sveikinimo žodį tarė LR seimo narys V. Valkiūnas. Pasidžiaugti subtiliai atliekamais kūriniais bei pasveikinti chorinį muzikos žanrą puoselėjančių Šiaurės Lietuvos chorvedžių ir kolektyvų atvyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus chorų specialistas Tomas Kreimeris, kuris festivalio organizatorėms Viktorijai Morkūnienei ir Ievai Morkūnaitei įteikė direktoriaus Sauliaus Liausos pasirašytas padėkas už neįkainojamą indėlį organizuojant V-ąjį moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį „Tokia esu“ ir chorinių tradicijų puoselėjimą Šiaurės Lietuvoje. Su visu pluoštu padėkų ant scenos pakilo Biržų rajono savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė. Vicemerė kartu su Biržų KC direktoriumi Romu Lesevičiumi visiems festivalio kolektyvams įteikė Biržų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Eugenijaus Januševičiaus pasirašytas padėkas už chorinės ir vokalinės muzikos puoselėjimą ir dalyvavimą V-ajame Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalyje „Tokia esu“. Chorinę muziką mylinčias, ją puoselėjančias moteris pasveikino bei gražiomis chorinės muzikos puoselėjimo iniciatyvomis pasidžiaugė ir Biržų savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė.
V-ąjį šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį „Tokia esu“ vainikavo Methardo Zubo diriguojamas jungtinis festivalio dalyvių choras, kuris atliko Juozo Naujalio giesmę „Lietuva brangi".