TAU ŽYDI PAVASARIS, MAMA!

Jautriausią ir švelniausią pavasario šventę – Motinos dieną, pasitinkame koncertu „Tau žydi pavasariai, Mama“.

abiausiai nugludintas, su didžiausia meile atliktas muzikines dovanas Mamytėms, Močiutėms, proMočiutėms tradiciškai skyrė rajono mokyklų, vaikų šokių studijų ir Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai. Koncerto vedėja Merė Popins (renginių režisierė Gytė Rožėnienė) į sceną pakvietė Arfų ansamblį, lopšelio-darželio „Genys“ solistą Adomą (vad. Alina Mitrochinienė); Meira Rudelytę (mokyt. Ieva Morkūnaitė); vaikų folkloro ansamblį „Dijūta“ (vad. Jūratė Garnelienė); Ilja Šakuro (mokyt. Ieva Morkūnaitė); grupę „Laimingi vaikai“ (vad. Alina Šnarienė); "Aušros" mokyklos mažuosius šokėjus ir jaunių grupę (vad. Asta Vaitiekūnienė); vokalinį duetą – Saulę ir Milgintą (mokyt. Ieva Morkūnaitė, akomp. Liudmyla Ross); Liudmylą Ross; Dovilę Klanauskaitę ir Indrę Mažuikaitę (mok. Viktorija Morkūnienė, akomp. Ieva Morkūnaitė); „Blėkvarį" (vad. Pranas Dapšauskas); "Raitytinį", (vad. Danguolė Kalkienė); merginų ansamblį (mok. V. Morkūnienė, akomp. Liudmyla Ross); jaunių chorą (dirigentės mokinė Saulė Mickevičiūtė ir mokytoja Ieva Morkūnaitė); pramoginių šokių grupę (vad. Dalė Urbonienė); Laimą ir Artūrą Aukštuolius; Oksaną Sharlay; Linos Januševičienės ir Richardo Mikšio muzikinį duetą; gimnazistų vokalinę instrumentinę grupę (vad. Elmaras Duderis) ir kitus.

Tikime, kad koncertas visoms Mamytėms dovanojo daug gerų emocijų, nes po kiekvieno pasirodymo salė aidėjo nuo vis gausesnių ir garsesnių plojimų.

Tai, su Motinos diena, mielos Mamytės, Močiutės, proMočiutės!!! 🌹🌹🌹