Tag

Biržų kultūros centras Archives - Biržų kultūros centras

Apie mus

By Apie mus

                                          

             BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS

            Savivaldybės biudžetinė įstaiga

             J. Basanavičiaus g. 4 , LT – 5820, Biržai

             Įstaigos kodas 300000416

             Įregistravimo Nr  KĮ  99 – 177 kc

             A/S LT 45 7044 0600 0246 3767

             SEB  bankas, banko kodas 7044

ĮSTAIGOS ĮKŪRIMO METAI, TRUMPA ISTORIJA

  Biržų kultūros namai įkurti pokario metais. 1992 m. perkelti į naują pastatą, kurį projektavo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo vyr. architektas E. Barzdžiukas, vyr. inžinierius A. Nakas. Statybas vykdė Biržų rajono statybinė organizacija, vadovaujama A. Klastausko.

2004 m. sausio 1 d. jie  sujungti su Biržų kino ir pramogų centru ir ši savivaldybės biudžetinė įstaiga pavadinta Biržų kultūros centru.

Įstaigai priklauso rajone esantys 23 skyriai : Anglininkų, Parovėjos, N Radviliškio, Germaniškio, Kirdonių, Kratiškių, Kvetkų, Meilūnų, Nausėdžių, Pačeraukštės, Kupreliškio Pasvaliečių, Papilio, Kučgalio, Juostaviečių, Šukionių, Užušilių, Mieliūnų, Vabalninko, Skrėbiškių, Anciškių, Ramongalių ir  Obelaukių.

 

      PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

 Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas,

Organizuoti poilsį ir pramogas,

Skleisti profesionalų meną,

Demonstruoti kino filmus,

Rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu,

Puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką,

Rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje,

Vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką, integruotis į įvairius respublikinius projektus.

 

TRADICINIAI    RENGINIAI

Kultūros  centre  organizuojami profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai, menininkai, paminimos  Valstybinės  šventės, mėgėjų  meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, organizuojamos vakaronės brandaus amžiaus žmonėms , diskotekos jaunimui, demonstruojami kino filmai  ir pan.

Kai kurie renginiai  jau tapo tradiciniais:

Paskutinį sausio šeštadienį vyksta kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ atrankinis koncertas, kuriame dalyvauja geriausios Aukštaitijos kapelos.

Kasmet per Užgavėnes rajono folkloro kolektyvai smagiai veja žiemą.

Vasario pabaigoje, kovo pradžioje biržiečius ir miesto svečius pakviečiame į vieną populiariausių tradicinių renginių – profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“. Festivalio tikslas – Boriso Dauguviečio  indėlio  krašto kultūrai įprasminimas, profesionalaus meno sklaida rajone, teatro tradicijų tąsa Biržuose.

Motinos dienos išvakarėse teatralizuotu koncertu pagerbiamos mamos, močiutės.

Kovo 27– ąją  Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras pakviečia į „Melpomenės šventę“, skirtą teatro dienai paminėti.

Gegužės mėn. įvairaus amžiaus žmonės muzikuoja „Gatvės muzikos  šventėje“.

Pirmąjį birželio šeštadienį vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys – armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“. Šio renginio populiarumo paslaptis – nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo tradicijos.

Birželio 23 d. biržiečiai renkasi į „Joninių gegužinę“ – smagiausią  vasaros šventę, atspindinčią senąsias Joninių apeigas, papročius, tradicijas.

Liepos 6 – ją , Mindaugo karūnavimo dieną , miesto gyventojus  sujungia „Tautinės giesmės“ giedojimas J Janonio aikštėje.

Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia  koncertą  „Šlovė muzikai“.

Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į folkloro festivalį „Pragyda gyda“.

Vėlinių vakaras – valanda mirusiesiems prisiminti. Žvakučių šviesa, subtili poezija, palydima našlaičių dainų, daugelį priverčia susimąstyti apie tikrąsias ir tariamas vertybes…

Gruodžio 26 – ją , antrąją Kalėdų dieną , kasmet pakviečiame į   šventinį,  teatralizuotą mėgėjų  meno kolektyvų koncertą.

Kartu su Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriumi, kitomis kultūros įstaigomis  rugpjūčio mėnesį organizuojame „Miesto šventę“. Amatų kiemeliai, kulinarinio paveldo demonstravimas, profesionalių ir mėgėjų  meno kolektyvų koncertai, žaidimai vaikams, diskoteka jaunimui… Tai tik nedaugelis pramogų, į kurias pakviečiami biržiečiai ir miesto svečiai.