Suminjoja geri svečė į Mieleišių koplyčių

By 2023-07-24 5 gruodžio, 2023 Naujienos, Renginių atgarsiai
Liepos 23-osios popietę Biržų kultūros centro folkloro puoselėtojai pakvietė į Mieleišių koplyčią, kur vyko renginys skirtas A. Sabaliausko – Žalios Rūtos 150-osioms gimimo metinėms. Renginys pavadinimu „Suminjoja geri svečė“, po neilgai trukusio sutartinių pristatymo, įgavo sutartinių rato formą. Rate dalyvavo Biržų folkloro ansamblio „Saulala“ kanklininkai Pijus Gurskas ir Simas Tatoris (vad. Nijolė Kaulinienė), BKC Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ (vad. Aušra Butkauskienė), BKC folkloro ansambliai „Dijūta“ ir „Siaudela“ (vad. Jūratė Garnelienė) ir kiti. Ratui vadovavo netikėta, bet visus susirinkusius labai nudžiuginusi viešnia iš Vilniaus – dr. Daiva Vyčinienė, etnomuzikologė, sutartinių grupės „Trys keturiose“ vadovė.

Adolfas Sabaliauskas, kanauninkas, tautosakininkas, vertėjas, poetas, suomių epo „Kalevala“ vertėjas į lietuvių kalbą, plačiausiai žinomas slapyvardžiu Žalia Rūta (kiti slapyvardžiai: K.A.S., A. Sab., Laumė, Kuršo Lietuvninkas, Kuršo Lietuvis, Radviliškietis, Radviliškėnas) gimė 1873 m. rugsėjo 3 d., (senuoju stiliumi rugpjūčio 23 d.) Krikščiuose, Biržų valsčiuje, mirė 1950 m. sausio 14 d. Kaune, palaidotas Mieleišių koplyčioje. Nuo 1893 m. pradėjo užrašinėti liaudies dainas ir šį darbą tęsė visą gyvenimą.

Mintimis apie Adolfą Sabaliauską – Žalią Rūtą pasidalino Rima Binkienė. Rima pristatė jo kūrybą, kalbėjo apie nuopelnus Biržų kraštui – asmeninėmis lėšomis pastatytą koplyčią Mieleišiuose, jo surinktus, užrašytus ir ateinančioms kartoms paliktus neįkainojamus dainų ir sutartinių rinkinius, kuriuos, beje, galima rasti Biržų krašto muziejuje „Sėla“, ir iš kurio mokosi ne tik Biržų krašto mėgėjų meno vadovai, pedagogai, bet ir folkloro puoselėtojai iš visos Lietuvos. Keletą žodžių susirinkusiems tarė ir dar viena netikėta šio renginio viešnia iš sostinės – dr. Austė Nakienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, kuri su bendradarbių ir bendraminčių komanda atvyko iš Pasvalio krašte vykdomos ekspedicijos.

Šio subtilaus ir prasmingo renginio sumanytoja, organizatorė ir vedėja Jūratė Garnelienė, BKC meno vadovė. Biržų krašto senosios muzikos puoselėtoja ne kartą yra sakiusi, kad daina gyva ne knygose, o tuomet, kai ji perduodama iš lūpų į lūpas. Šis renginys, puikiausias to pavyzdys – mainai įvyko, nes dainavo visi susirinkusieji – ir jauni, ir vyresni.

Nuoširdžiai, už pagalbą organizuojant renginį, dėkojame Anglininkų bendruomenei ir Redai Arnašienei.

Siekiant užtikrinti tradicijų perdavimo iš kartos į kartą tęstinumą, jau greit – rugsėjo 2 d., Biržuose vyks tarptautinis folkloro festivalis, kuris taip pat bus skirtas Adolfo Sabaliausko – Žalios Rūtos kūrybos ir palikimo pristatymui – jo 150 metinėms paminėti ir įprasminti. Lauksime visų besidominčių šia iškilia asmenybe, jo kultūriniu palikimu.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.