Šokėjų savaitgalis, kad tik spėk suktis!

Biržų kultūros centro meno vadovei Danguolei Kalkienei ir jos kolektyvams „Raitytiniui“ ir „Verpetui“ praeitas savaitgalis buvo itin turtingas renginiais, – kaip sakoma, tik spėk suktis! Bet gi mūsų šokėjai tikri šaunuoliai ir spėjo visur – savo programas pristatė Rundalėje (Latvija), Truskavoje (Kėdainių r.), Vabalninko mieste.
Balandžio 28 d., Rundalėje, mūsų jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ (vad. D. Kalkienė) pakviesti Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenės, kartu su jaunaisiais atlikėjais ir dailininkais, bei svečiais iš kitų Lietuvos ir Latvijos muzikos ir meno mokyklų, dalyvavo biržiečių projekto „Pašlovinkime Radvilas“ baigiamajame koncerte, kur pademonstravo viduramžių kostiumus ir pristatė savo įspūdingąją istorinio šokio programą. Po pasirodymo jaunieji šokėjai turėjo galimybę susipažinti su baroko ir rokoko architektūros stiliaus rūmais, apžiūrėti įspūdingas Rundalės rūmų ekspozicijas, bei įsiamžinti aplinkoje itin derančioje prie šokėjų kostiumų.
Kitą dieną, gegužės 29-ąją, meno vadovė Danguolė Kalkienė su vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvu „Verpetas“ jau šoko – trypė Truskavos kultūros centre, kur vyko Regioninis liaudiškų šokių festivalis „Prie Vermenos“. Į festivalį savo gražiausius šokius atvežė ne tik Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Verpetas" ( vad. Danguolė Kalkienė), bet ir Pasvalio rajono Ustukių vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Šėltinis" (vad. Nida Sakalauskienė), Panevėžio miesto Juozo Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas "Siaustinis" (vadovė Kristina Nainienė), scenoje pasirodė ir šeimininkai -Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Vermena" (vad. Dainora Venslovienė), bei jungtinis Truskavos kultūros centro "Vermenėlės" ir Paįstrio kultūros centro "Verbelės" merginų liaudiškų šokių kolektyvas (vad. Nijolė Vidžiūtė).
Na, o paskutiniąją balandžio dieną – 30-ąją, jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ (vad. Danguolė Kalkienė), ir kiti Biržų kultūros centro skyrių kolektyvai, gausiai susirinkusius žiūrovus jau linksmino Vabalninko miesto dienoje, kurią šįmet organizatoriai, – Biržų kultūros centro Vabalninko sk. kolektyvas su partneriais, pavadino „Šokis ir daina miestui“. Kultūros centro bendruomenės žmonės dirbantys Vabalninke džiaugiasi, kad šventė pavyko ir joje tikrai netrūko nei linksmo juoko, nei dainų, nei šokių!
Miesto dienos šventės metu, kaip ir kasmet, buvo įteiktas garbingiausias Vabalninko miesto apdovanojimas – „Lino žiedo“ žymuo, kuris skiriamas Vabalninko krašto gyventojams, kraštiečiams, šalies ir užsienio piliečiams už nuopelnus Vabalninko kraštui.
Labai džiaugiamės, kad šįmet „Lino žiedo“ žymuo buvo įteiktas Aloyzui Januliui – buvusiam ilgamečiam kultūros darbuotojui (kultūros renginių organizatoriui ir vedėjui, talentingam režisieriui), kūrybingam, draugiškam, linksmam, geranoriškam mūsų bendruomenės žmogui ir šiuo metu aktyviai dalyvaujančiam mėgėjų meno kolektyvų veiklose.
Nuoširdžiai sveikiname Aloyzą!