BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ MENO KOLEKTYVAI

Biržų rajono Pabiržės miestelyje folkloro ansamblio „Žemyna“ nariai drauge muzikuoja nuo 1997  metų. Tai – šeimyninis ansamblis. Kolektyvui vadovauja etnomuzikologė Aušra Butkauskienė. Repertuarą sudaro šiaurės rytų aukštaičių giesmės-sutartinės, daugiabalsės dainos, tradicinės kapelos (smuikas, basedla, armonika, dūdelė, būgnas)  bei kanklėmis (penkiastygėmis, devinstygėmis) ir skudučiais, ragais atliekama instrumentinė muzika. Taip pat  ansambliečiai šoka savo krašto senovinius tradicinius šokius, reprezentuoja Aukštaitijos regiono tautinį kostiumą bei tarmę. Didžiąją dalį repertuaro ansamblio nariai „paveldėjo“ iš dainingų savo tėvų, krašto senolių, kurių muzikinį palikimą surinko ekspedicijose po Pabiržės, Gulbinų, Kirdonių, Užubalių apylinkes.

Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto etnomuziką nuo 2003 metų pristatė viose Lietuvos dainų šventėse, taip pat kolektyvas aktyviai koncertuoja savo krašte bei užsienyje: „Baltica 2017“, muzikuojančių šeimų konkursas „Familia Tczew„ (Lenkija, II vieta  ir piniginis prizas), muzikinės senovės festivalis „Sloviša“ (Novgorodas, Rusija) , folkloro festivalis „Daugava“ (Ryga, Latvija), „Dziva muzika“ (Ryga, Latvija), Rygos miesto šventė, „Lingaudala“ Kupiškyje, Aukštaitijos regiono sutartinių šventė „Sutarjela“, festivalis „Subatos vakarėly“ Marcinkonyse (Varėnos r.), „Druskų metamorfozės“ Druskininkuose ir kt. Kolektyvas filmavosi televizijos projektuose: LRT kapelijų varžytuvėse „Duokim garo“  (II vieta finalo varžytuv.), „Misija knygnešys“(LRT), „Mano kiemas“ (prod. Rytis Zemkauskas, LNK), „Didysis pasivaikščiojimas“ (Info TV), “Menų sala“ (TV8). Išleistos ansamblio įrašų dvi kompaktinės plokštelės: „Žemyna. Sutartinės, dainos, pasakojimai ir instrumentinė muzika“, „Žemyna. Dainos, romansai, instrumentinė muzika“ bei DVD kompaktinė plokštelė „Biržų krašto tradicijos“. Biržų krašto tradicinė muzika gausiai pristatoma kolektyvo parengtose koncertinėse programose – „Gavau žinely“ (pagal pateikėjos O. Smilgienės repertuarą), „Kad Lietuva laisva būtų“, skirta Pabiržės savanorių atminimui, Biržų muzikinio folkloro programa „Žiūr sesula par lungelį“, „Eisim broliai Tėvynės ginti“, meilės dainų programa „Baltos burės plazda“,  kalėdų-advento edukacinė programa „Linkus palinkus balti suolaliai“, edukacinė programa „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“ . Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto muzikines tradicijas pristato Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Žaldoko alus“.

 

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų mėgėjų dramos kolektyvas. Mėgėjų dramos kolektyvo veikla, su trumpomis pertraukomis, tęsiasi nuo 1960 metų.

Nuo 2013 metų dramos kolektyvui vadovauja Dalia Matusevičienė. Mėgėjų dramos kolektyve vaidina 10 žmonių. Spektakliai parodomi Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose ir įvairiuose Biržų rajono kaimuose. Kasmet yra pastatomas po vieną spektaklį. Vadovaujant D.Matusevičienei suvaidinti šie spektakliai:

  • 2014 m. spektaklis „Algos negausi„ pagal J.Baltušio knygą „Parduotos vasaros“.
  • 2015 m. spektaklis „ Kaip velnias akmenį nešė“ (autorius – D.Kazakevičienė)
  • 2016 m. spektaklis „Kas ta laimė?“ (autorius – D.Matusevičienė)
  • 2017 m. spektaklis „Klajūnas“ (autorius – Lazdynų Pelėda)
  • 2018 m. spektaklis „ Ženteliai“ (autorius – V.Bladikaitė)

 

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis. Vokalinis mišrus ansamblis susikūrė 2018 m. rugsėjo mėnesį. Ansamblyje dainuoja 6 žmonės: 3 vyrai, 3 moterys. Su armonika ir bajanu groja V. Kirkliauskienė. Vokaliniui ansambliui vadovauja D.Matusevičienė. Pirmas pasirodymas įvyko 2018 m. spalio mėnesį kultūros namuose vykusioje vakaronėje „Rudenį visi į poras„.

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų jumoro grupė „Beveik rimtai”. 2018 m. rugsėjo mėnesį susikūrė jumoro grupė „Beveik rimtai“. Pirmas pasirodymas įvyko spalio mėnesį, vakaronėje „Rudenį visi į poras“. Vadovė – Dalia Matusevičienė.

Vabalninko Jaunimo ritminių šokių kolektyvas ,,Devynios“, vadovė Domilė Sriubikienė. Kolektyve šoka 8 merginos ( vadovė devinta, todėl ir grupė vadinasi ,,Devynios“). Grupės šokių stilius įvairus. Yra šokama nuo gatvės šokių iki šokių su lietuvių liaudies elementais.  Kolektyvas susikūrė 2017m., bet jau spėjo pasižymėti Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame ,,Šokių kovų“ konkurse. 2017 metais užėmė III vietą, o 2018 metais II vietą.

 

 

 

 

 

 

 

Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“ muzikuoja nuo 2016 metų. Tai pats „jauniausias“  kolektyvas Papilyje, kuriam vadovauja vadovė Vigilija Macienė.  „Aguonėlas“  – šeimyninis kolektyvas, nes jame dainuojama šeimomis. Folkloro ansamblis puoselėja savo krašto tradicijas, todėl jų repertuare daugiausiai vyrauja papilietiška tarme dainuojamos aukštaitiškos dainos.  Kolektyvas didžiuojasi savo „pasakorka“ Linute, kuri puikiai kalba papilietiškai ir smagiai pasakoja įvairias istorijas.  „Aguonėlas“ dalyvauja rajoniniuose renginiuose, organizuoja  koncertines išvykas.

 

 

 

 

 

 

Papilio skyriaus vokalinis moterų kvartetas „Rovėjūnės“ susibūrė 2005 metais. Kolektyvui vadovauja vadovė Vigilija Macienė. „Rovėjūnių“ repertuare –  įvairaus žanro lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, sakralinė muzika.  Kvartetas nuolat vyksta į konkursus, organizuoja koncertines išvykas, šventes.  Ypatingai spalvingai ir smagiai švenčiami „Rovėjūnių“  veiklos jubiliejai, jau treti metai pavasario metu  organizuojama  vokalinių ansamblių šventė „Ten, kur svajonė laukia…“.

2015 m. respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Kur aukštas klevas 2015“ pelnyta I vieta;

2016 m. 10 – ąjame ansamblių festivalyje „Kur dvi širdys – ten pora“ pelnė balsingiausio kolektyvo titulą;

2017 m. festivalyje – konkurse „Skrendanti muzikos paukštė – 2017“  – įvertintos  I – osios vietos diplomu;

2017 m. respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Kur aukštas klevas 2017“ laimėjo III vietą;

2018 m. Panevėžio apskrities mažųjų miestelių  solistų, duetų, tercetų, kvartetų dainų konkurse „Dainos motinai“ pelnė I – ojo laipsnio diplomą.

 

 

Folklorinis ansamblis ,,Vijoklis’’ įkurtas  1992 metais. Vadovė Zita Beliakienė. Seniausioms dainoms daugiau kaip 100 metų.  Jų lopšys – gimtasis Germaniškis ir aplinkiniai kaimai. Dainuojamos kraštiečio poeto A.Naktinio,  Biržų apylinkėse surinktos ir užrašytos A. Kubiliaus prieškario ir pokario dainos. ,,Vijoklio‘‘ dainos skambėjo Šiaurės Lietuvoje, sostinėje-biržiečių klubo ,,Krivūlė‘‘ renginiuose, Latvijos miestuose ir miesteliuose: Skaistkalnėje, Iecavoje, Bauskėje, Grenstalėje, Code, Lubanoje…

Padėkos, skirtos už koncertines pogramas:

Medalis, skirtas Lietuvos narystei Europos sąjungoje. Autorius G. Paulausikis.  LR Seimas., 2004 m. ,,Krivūlė‘‘

Kapelų šventė ,, Prašom svečė keminėt‘‘ 2006-06-04

Joniškėlis Pandėlio miesto bendruomenės šventė ,, Širdy pavasarį nešu‘‘ 2008-03-29

Panevėžio apskrities folkloro ansamblių šventė Lietuvos 1000-mečiui ,,Par šilalį jojo‘‘ 2009-05-24  Miežiškiai

XIII- tasis  tarptautiinis festivalis ,,Jomarkas‘‘ 2010-05-29 Pandėlys

Panevėžio regiono folkloro ansamblių festivalis ,, Par šilalį jojo‘‘ 2011-05-21  Miežiškiai

Nemunėlio Radviliškio Onos Milienės senelių globos namų liaudiškos muzikos kapela ,,Santaka‘‘ skaičiuoja tryliktus metus. Vadovė Zita Beliakienė. Kapela koncertavo Latvijoje (Skaistkalne, Misa, Auce, Code, Bauska, Grenstale, Lubana), Biržų rajono renginiuose, Žemaitijoje, Klaipėdos jūros šventėse, Aukštaičių gegužinėse, kraštiečių klubo ,,Krivūlė‘‘ sueigose, Vokietijos lietuvių bendruomenėje,  LRT Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų ,,Už tai, kad visiems būtų geriau‘‘,  ,,Misija Knygnešys‘‘ laidose.

Padėkos raštai:

Vasaros sąskrydis. Naisiai. Ramūnas Karbauskis 2017-07-22

Folkloro festivalis ,,Selija rota‘‘. 2018-06-02 Nereta

LRT Jorio apdovanojimai. Saulės kvadratas 2018 m.

Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla 2018 m.

Šauniausia kapela kapelų varžytuvėse ,,Trenk, polkutę‘‘. 2018m.  Ūdekai, Pakruojo rajonas 2018-11-17

 

Folkloro ansamblis ,,Lakštupė” susikūrė 1996 m. Atliekamos dainos, kurias dainavo mūsų tėvai, seneliai ir jų kaimynai. Dažnai tarmiškai. Dainininkų gretos kito,retėjo.Dabar-6 moterys ir 1 vyras.Teko dalyvauti pasaulinėje dainų šventėje, Biržų kultūros centro folkloro ir miesto šventėse, Smilgių ir aplinkinių kaimų bei raj. susibūrimuose. Vadovė D.Plentauskienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biržų kultūros centro Papilio skyriaus mėgėjų teatras „Vaidintojų atžalynas“. Kolektyvas savo veiklą pradėjo prieš dvejus metus. Pastatė du spektaklius pagal Juozą Grušą – „Žmogus planuoja“ ir „Tikra komedija“. Dalyvavo dviejuose tarptautiniuose mėgėjų teatrų festivaliuose: „Rojaus obuoliukai“ Birštone ir „Tiltai“ Paįstryje (Panevėžio raj.).  Jau du metai iš eilės birželio pirmą savaitgalį Papilyje rengė respublikinę mėgėjų teatrų šventę „Vaidintojų atžalynas“, kuri turi tapti tradicine švente. Dalyvavo rajono kaimo dramos kolektyvų apžiūroje – šventėje „Teatriukų šventė“ (20017 ir  2018). Šioje šventėje „Vaidintojų atžalyno“ aktoriai Kristina Jakulienė ir Kęstutis Matuliauskas buvo pripažinti geriausiais 2017 metų rajono dramos kolektyvų  aktoriais. Kolektyvas su spektakliais  keliauja ne tik po rajoną, bet į tolimesnes vietas. Dalyvauja rajono ir Papilio šventėse. 2018 metų rudenį komediją pagal J. Grušą „Žmogus planuoja“ rodė respublikinėje mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Atspindžiai XXIV“ Pasvalyje ir buvo gerai įvertintas žiūri komisijos. Gavo 80 balų iš 100 galimų. Tai reiškia, kad kolektyvo aukštas, geras meninis lygis. Vadovė – Vita Vorienė.

 

 

 

 

 

 

 

Kvetkų moterų vokalinis ansamblis. Kolektyvas  susibūrė 2017 metų rugsėjo mėnesio 6d. Kvetkų bendruomenės narių ir jos pirmininkės Vilijos Vaitkevičienės iniciatyva.Kolektyvui vadovauja Sigitas Kiburys. Ansamblio repertuare liaudies dainos,romansai,estrados klasika, populiarios šiuolaikinės dainos. Pirmasis kolektyvo pasirodymas  įvyko 2017 metų lapkričio 10 dieną Kvetkų bendruomenės 15-mečio šventėje. Ansamblis aktyviai dalyvauja bendruomenės šventėse ir vakaronėse,dainavo Skrebiškių kaimo bendruomenės šventėje ir Biržų kultūros centro renginyje. Šiuo metu kolektyvas ruošia antrą programą.

 

 

 

 

 

 

 

Biržų rajono , Parovėjos kaimo mišrus ansamblis ,, Melodija “susibūrė 2015 metais. Ansambliui vadovauja Vytautas Kavaliauskas . Repertuarą sudaro: originalios ir liaudies kompozitorių dainos, muzika, savo krašto ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncertavo Vilniuje, Nidoje, Panvėžio ir Biržų rajonuose bendruomenių renginiuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smilgių skyriaus moterų vokalinis ansamblis ,,SMILTIS“. Ansamblis susikūrė 2015 metais, kuriam iki šios dienos vadovauja Vilita Vasiliauskienė. Ansamblio sudėtis keitėsi. Šiuo metu dainuoja penkios moterys. Joms prie širdies lyrinė dainuojamoji poezija. Jų repertuare skamba dainos pagal kraštiečių kūrėjų eiles, kurioms muzika rašo pati ansamblio vadovė. Moterys džiugina ne tik Smilgius ir Biržų rajoną, bet ir visą apskritį.

 

 

 

 

 

 

 

Pačeriaukštės skyriaus moterų duetas Vilita ir Audronė. Duetas susikūrė 2016 metais. Jam vadovauja Vilita Vasiliauskienė. Duetas atlieka įvairaus žanro dainas, nuo klasikos iki populiariųjų dainų. Jos dainuoja ne tik Biržų , bet ir aplinkiniuose rajonuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papilio skyriaus ansamblis „Sentimentai”. Ansamblis susikūrė prieš 30 metų, bet romansus dainuoja 12 metų. Vadovė Valerija Puodžiūnienė. Dalyvauja įvairiose šventėse. Koncertuoja Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, Utenos rajonuose, Latvijoje. Teko dainuoti ir Vilniuje.