Seniūnijų šventės atgarsiai

Tradiciškai, pasibaigus rudens darbams, Biržų kultūros centre rengiama „Seniūnijų šventė”. Šįmet ji vyko gruodžio 3 dieną. Naujausias ir gražiausias savo programas Biržų miesto ir rajono žmonėms pristatė mėgėjiško meno kolektyvai iš visų septynių rajono seniūnijų.
Renginio pradžioje visus susirinkusius pasveikino Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaite ir administracijos direktorė Irutė Varzienė. Viešnios pažymėjo, kad renginių gausa yra pats akivaizdžiausias įrodymas, jog centro skyriai yra reikalingi, kad jie gyvi, kad ten renkasi žmonės, buriasi, repetuoja, ir savivaldybė juos palaiko ir palaikys. Taip pat dėkojo visoms vietos savivaldos institucijoms, bendruomenėms, kurios pagal išgales remia, padeda krašto tradicinių renginių puoselėjimo srityje, skatina seniūnijų šeimų įtraukimą į renginių organizavimą ir dalyvavimą juose. Ypač džiaugėsi vaikų, jaunimo telkimu ir kultūriniu ugdymu. Nuoširdžiausių padėkos žodžių seniūnijose aktyviai dirbantiems kultūros darbuotojams, jų draugams ir bičiuliams, negailėjo ir Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Direktorius svarbiausius seniūnijų kultūrinio gyvenimo organizatorius paskatino dovanomis, o šventei pasibaigus visus prisidėjusius prie šventinės programos kūrimo pakvietė puodeliui arbatos, kuri buvo patiekta antro aukšto foje.