Nemunėlio Radviliškyje paminėta Holokausto aukų diena

Rugsėjo 23 dienos popietę Biržų kultūros centro Nemunėlio Radviliškio skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Dalia Matusevičienė pakvietė prisiminti Holokausto metu sunaikintą, miestelyje gyvenusią žydų bendruomenę, pakeliauti gatvėmis, kuriomis jie vaikščiojo, stabtelti prie jų namų, arba vietovių, kur tie namai stovėjo, kartu aplankyti masinių žudynių vietą.
Savo pačios vaikystės prisiminimais, papildytais tragiškų įvykių liudininkų pasakojimais, mielai pasidalino vyriausia Nemunėlio Radviliškio gyventoja Alvina Venskūnienė. Radviliškietė paminėjo visas prieškario N. Radviliškyje gyvenusias žydų šeimas. Kalbėjo apie jų spalvingus papročius, tradicijas, jiems būdingus veiklos barus, bendruomenės vienybę, dėmesį vaikų ugdymui, likimus. Skaudžius, ir vis dar skaudinančius, likimus. A. Venskūnienės paskaičiavimais, iki Antrojo pasaulinio karo N. Radviliškyje gyveno apie 150 žydų tautybės žmonių, 80 iš jų buvo žiauriai nužudyti netoliese esančiame miškelyje, dar apie 30 išvežta į Biržus arba Pasvalį ir ten sušaudyti. Kaikurie pasakojimai išties gerokai supurtė, leido pajusti, ką galėjo išgyventi myriop vedamas žmogus. Kelionė po Nemunėlio Radviliškį truko daugiau nei 2 valandas, bet neprailgo.
Nuoširdžiai dėkojame kolegei Daliai Matusevičienei ir gerbiamai Alvinai Venskūnienei, už taip kruopščiai saugomą savo krašto istoriją, ir už tai, kad aplinkiniams neleidžiate pamiršti, kokia baisi tragedija ištiko, regis, saugiai ir jaukiai, visai čia pat, kaimynystėje, gyvenusius žydų tautos žmones.