Nemunėlio Radviliškio kultūros namų mėgėjų dramos kolektyvas „Žiburys”

By 2019-11-25 8 kovo, 2023 Skyrių meno kolektyvai
Mėgėjų dramos kolektyvo „Žiburys” veikla, su trumpomis pertraukomis, tęsiasi nuo 1960 metų. Jo uždavinys vienyti įvairaus amžiaus teatro meną mylinčius žmones ir suteikti galimybę, mokytis, tobulėti, išreikšti save scenoje.
Vadovė Dalia Matusevičienė
Mob. +370 620 24349
El. p. dalia.matuseviciene2@gmail.com
Per ilgus veiklos metus keitėsi žmonės, spektakliai, dekoracijos, sceniniai kostiumai. Keitėsi ir kolektyvo vadovai. Miestelio teatro mylėtojus 1960-aisiais subūrė Regina Gasiūnienė. Vėliau teatrui vadovavo Birutė Janulienė, dar vėliau - Janina Malčiauskaitė, Laima Dovydėnienė.
Nuo 2013 metų šiam mėgėjų dramos kolektyvui vadovauja Dalia Matusevičienė, kuri stengiasi kasmet pastatyti po premjerą. Premjeros pirmiausia pristatomos kultūros namuose. Vėliau rodomos kitose Biržų rajono kultūros įstaigose, bendruomenių namuose. Kolektyvas su savo spektakliais taip pat yra pabuvojęs kaimyniniuose rajonuose ir net Latvijoje.