GYVAS ATMINIMUOSE IR ŠIRDYSE

Balandžio 20 d. Biržų kultūros centre nuskambėjo pirmą kartą organizuotas Šiaurės Lietuvos kapelų ir orkestrų festivalis, skirtas šviesios atminties Biržų krašto mėgėjų meno kolektyvų vadovui Vaclovui Ščiupokui atminti.

V. Ščiupokas nuo 1971 m. vadovavo Biržų kultūros centro orkestrui, nuo 1973 m. Biržų kultūros centro kapelai, kuriai, talentingo vadovo dėka, laimėjus geriausios Lietuvos kapelos titulą, 1980 m. buvo suteiktas liaudies kolektyvo vardas ir teisė vadintis "Širvėna". Tuo pat metu V. Ščiupokas vadovavo net keliems rajone veikusiems estradinės muzikos kolektyvams. Jo maksimalizmas buvo užkrečiamas – visus kolektyvus lydėjo sėkmė, vieni skynė pergales Dainų šventės orkestrų konkursuose, kiti kraštą garsino "Grok Jurgeli" kapelų varžytuvėse, kituose televizijos laidų filmavimuose, puošė biržiečių šventes ir buvo itin laukiami, mėgstami, klausomi.

Visi vyresnės kartos muzikantai profesionaliai ir mėgėjiškai groję V. Ščiupoko kolektyvuose, šiandien apie buvusį vadovą kalba tik pačius šilčiausius žodžius, dalinasi jautriais ir jaudinančiais prisiminimais. Prisiminimai renginio dalyvius pasiekė Biržų kultūros centro specialistų parengtų dviejų trumpų filmukų pavidaluose. Juose buvo sudėti muzikantų Viktoro Dujevičiaus, Sauliaus Gedvilo, Jono Gasparėno, visuomenininkės Saigūnės Rožėnienės, buvusio Biržų rajono Kultūros skyriaus vedėjo Juozo Enskaičio prisiminimai.

Vaclovui Ščiupokui dedikuotame kapelų ir orkestrų festivalyje dalyvavo visa eilė kolektyvų: kapela „Grieža“ iš Kupiškio rajono, mūsų garsioji liaudiškos muzikos kapela „Širvėna“, orkestrai iš Kupiškio, Pasvalio, Biržų, Pavilnio.

Mus labai nudžiugino, kad į I-ąjį Šiaurės Lietuvos kapelų ir orkestrų festivalį Vaclovui Ščiupokui atminti, iš pačių įvairiausių šalies miestų suvažiavo didelis pulkas Vaclovo Ščiupoko artimųjų – dalyvavo dukra, vaikaitės, sesuo, puseserės, pusbroliai ir kiti, labiau nutolę, tačiau artimais giminystės saitais susaistyti žmonės.

„Nuoširdžiausią AČIŪ tariu Biržų kultūros centrui ir visiems organizatoriams, kurių dėka toks renginys įvyko. AČIŪ rėmėjams ir visiems prisidėjusiems prie mano tėčio atminimo puoselėjimo. Renginys, man, kaip jo dukrai, labai palietė širdį, sujaudino iki ašarų. Tėtis atgijo ne tik mano bet, manau, ir visų jį pažinojusių širdyse. Didelis Ačiū renginio vedėjai Gytei Rožėnienei, nuostabiai perteikusiai susitikimo prasmę. Ačiū Pranui Dapšauskui už idėją ir jos įgyvendinimą. Ačiū muzikantams ir gausiam pulkui klausytojų. Biržų kultūros centras turi nuostabių darbuotojų kolektyvą!“ – pasibaigus renginiui dėkojo Vaclovo Ščiupoko dukra Agnė Vilaikė.

„Dėkoju Biržų Kultūros Centrui už mano brolio Ščiupoko Vaclovo pagerbimą, kurį pavadinote Festivaliu. Buvau sužavėta, juk Brolio mūsų tarpe jau nėra 34 m., o Jis gyvena tarp mūsų ir toliau mus stebina savo muzikiniais nuopelnais„ – neslėpdama jaudulio ir ašarų, vėl ir vėl dėkodama organizatoriams, kalbėjo V. Ščiupoko sesuo Genovaitė Štilpienė.

Savo ruožtu, nuoširdų AČIŪ visiems festivalio dalyviams tariame ir mes – Biržų kultūros centro bendruomenė. Iki pasimatymo II-ąjame Šiaurės Lietuvos kapelų ir orkestrų festivalyje Vaclovui Ščiupokui atminti.