Category

Skyrių meno kolektyvai

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis

By Skyrių meno kolektyvai

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis

Vokalinis mišrus ansamblis susikūrė 2018 m. rugsėjo mėnesį. Ansamblyje dainuoja 6 žmonės: 3 vyrai, 3 moterys. Su armonika ir bajanu groja V. Kirkliauskienė. Vokaliniui ansambliui vadovauja D. Matusevičienė. Pirmas pasirodymas įvyko 2018 m. spalio mėnesį kultūros namuose vykusioje vakaronėje „Rudenį visi į poras„.

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų mėgėjų dramos kolektyvas „Žiburys”

By Skyrių meno kolektyvai
Mėgėjų dramos kolektyvo „Žiburys” veikla, su trumpomis pertraukomis, tęsiasi nuo 1960 metų. Jo uždavinys vienyti įvairaus amžiaus teatro meną mylinčius žmones ir suteikti galimybę, mokytis, tobulėti, išreikšti save scenoje.
Vadovė Dalia Matusevičienė
Mob. +370 620 24349
El. p. dalia.matuseviciene2@gmail.com
Per ilgus veiklos metus keitėsi žmonės, spektakliai, dekoracijos, sceniniai kostiumai. Keitėsi ir kolektyvo vadovai. Miestelio teatro mylėtojus 1960-aisiais subūrė Regina Gasiūnienė. Vėliau teatrui vadovavo Birutė Janulienė, dar vėliau - Janina Malčiauskaitė, Laima Dovydėnienė.
Nuo 2013 metų šiam mėgėjų dramos kolektyvui vadovauja Dalia Matusevičienė, kuri stengiasi kasmet pastatyti po premjerą. Premjeros pirmiausia pristatomos kultūros namuose. Vėliau rodomos kitose Biržų rajono kultūros įstaigose, bendruomenių namuose. Kolektyvas su savo spektakliais taip pat yra pabuvojęs kaimyniniuose rajonuose ir net Latvijoje.

Pabiržės skyriaus folkloro ansamblis „Žemyna“

By Skyrių meno kolektyvai

Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“

Šeimyninis ansamblis

Biržų rajono Pabiržės miestelyje folkloro ansamblio „Žemyna“ nariai drauge muzikuoja nuo 1997 metų. Tai – šeimyninis ansamblis. Kolektyvui vadovauja etnomuzikologė Aušra Butkauskienė. Repertuarą sudaro šiaurės rytų aukštaičių giesmės-sutartinės, daugiabalsės dainos, tradicinės kapelos (smuikas, basedla, armonika, dūdelė, būgnas) bei kanklėmis (penkiastygėmis, devinstygėmis) ir skudučiais, ragais atliekama instrumentinė muzika. Taip pat ansambliečiai šoka savo krašto senovinius tradicinius šokius, reprezentuoja Aukštaitijos regiono tautinį kostiumą bei tarmę. Didžiąją dalį repertuaro ansamblio nariai „paveldėjo“ iš dainingų savo tėvų, krašto senolių, kurių muzikinį palikimą surinko ekspedicijose po Pabiržės, Gulbinų, Kirdonių, Užubalių apylinkes.

Savo krašte ir svetur

Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto etnomuziką nuo 2003 metų pristatė viose Lietuvos dainų šventėse, taip pat kolektyvas aktyviai koncertuoja savo krašte bei užsienyje: „Baltica 2017“, muzikuojančių šeimų konkursas „Familia Tczew„ (Lenkija, II vieta ir piniginis prizas), muzikinės senovės festivalis „Sloviša“ (Novgorodas, Rusija) , folkloro festivalis „Daugava“ (Ryga, Latvija), „Dziva muzika“ (Ryga, Latvija), Rygos miesto šventė, „Lingaudala“ Kupiškyje, Aukštaitijos regiono sutartinių šventė „Sutarjela“, festivalis „Subatos vakarėly“ Marcinkonyse (Varėnos r.), „Druskų metamorfozės“ Druskininkuose ir kt. Kolektyvas filmavosi televizijos projektuose: LRT kapelijų varžytuvėse „Duokim garo“ (II vieta finalo varžytuv.), „Misija knygnešys“(LRT), „Mano kiemas“ (prod. Rytis Zemkauskas, LNK), „Didysis pasivaikščiojimas“ (Info TV), “Menų sala“ (TV8). Išleistos ansamblio įrašų dvi kompaktinės plokštelės: „Žemyna. Sutartinės, dainos, pasakojimai ir instrumentinė muzika“, „Žemyna. Dainos, romansai, instrumentinė muzika“ bei DVD kompaktinė plokštelė „Biržų krašto tradicijos“. Biržų krašto tradicinė muzika gausiai pristatoma kolektyvo parengtose koncertinėse programose – „Gavau žinely“ (pagal pateikėjos O. Smilgienės repertuarą), „Kad Lietuva laisva būtų“, skirta Pabiržės savanorių atminimui, Biržų muzikinio folkloro programa „Žiūr sesula par lungelį“, „Eisim broliai Tėvynės ginti“, meilės dainų programa „Baltos burės plazda“, kalėdų-advento edukacinė programa „Linkus palinkus balti suolaliai“, edukacinė programa „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“ . Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto muzikines tradicijas pristato Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Žaldoko alus“.