Category

Skyrių meno kolektyvai

Smilgių skyriaus pagyvenusių žmonių ansamblis

By Skyrių meno kolektyvai

Smilgių skyriaus pagyvenusių žmonių ansamblis

Susikūrė 2020 metais

Smilgių skyriaus pagyvenusių žmonių ansamblis susibūrė ne taip jau senai, tačiau jau prigijo ir aktyviai koncertuoja bendruomenės renginiuose, išvyksta į kaimynines apylinkes, į Pasvalio rajoną.

Kapela subūrė ir jai vadovauja Smilgių skyriaus meno vadovė Danguolė Plentauskienė.

Šiuo metu jo sudėtyje yra 7 moterys, kurioms prie širdies lietuviškos dainos. Moterims koncertų metu paprastai pritaria akordeonas. Į repertuarą stengiamasi įtraukti šiose apylinkėse skambėjusias dainas, galima išgirsti ir dainų pagal kraštiečių kūrėjų eiles.

Parovėjos kaimo mišrus ansamblis „Melodija“

By Skyrių meno kolektyvai

Biržų rajono , Parovėjos kaimo mišrus ansamblis „Melodija“

Susibūrė 2015 m.

Ansambliui vadovauja Vytautas Kavaliauskas . Repertuarą sudaro: originalios ir liaudies kompozitorių dainos, muzika, savo krašto ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncertavo Vilniuje, Nidoje, Panvėžio ir Biržų rajonuose bendruomenių renginiuose.

Kvetkų moterų vokalinis ansamblis

By Skyrių meno kolektyvai

Kvetkų moterų vokalinis ansamblis

2017 metų rugsėjo mėnesio 6d.

Kolektyvas susibūrė 2017 metų rugsėjo mėnesio 6d. Kvetkų bendruomenės narių ir jos pirmininkės Vilijos Vaitkevičienės iniciatyva.Kolektyvui vadovauja Sigitas Kiburys. Ansamblio repertuare liaudies dainos,romansai,estrados klasika, populiarios šiuolaikinės dainos. Pirmasis kolektyvo pasirodymas įvyko 2017 metų lapkričio 10 dieną Kvetkų bendruomenės 15-mečio šventėje. Ansamblis aktyviai dalyvauja bendruomenės šventėse ir vakaronėse,dainavo Skrebiškių kaimo bendruomenės šventėje ir Biržų kultūros centro renginyje. Šiuo metu kolektyvas ruošia antrą programą.

Papilio skyriaus mėgėjų teatras „Vaidintojų atžalynas“

By Skyrių meno kolektyvai

Biržų kultūros centro Papilio skyriaus mėgėjų teatras „Vaidintojų atžalynas“.

Spektakliai Juozą Grušą – „Žmogus planuoja“ ir „Tikra komedija“

Kolektyvas savo veiklą pradėjo prieš dvejus metus. Pastatė du spektaklius pagal Juozą Grušą – „Žmogus planuoja“ ir „Tikra komedija“. Dalyvavo dviejuose tarptautiniuose mėgėjų teatrų festivaliuose: „Rojaus obuoliukai“ Birštone ir „Tiltai“ Paįstryje (Panevėžio raj.). Jau du metai iš eilės birželio pirmą savaitgalį Papilyje rengė respublikinę mėgėjų teatrų šventę „Vaidintojų atžalynas“, kuri turi tapti tradicine švente. Dalyvavo rajono kaimo dramos kolektyvų apžiūroje – šventėje „Teatriukų šventė“ (20017 ir 2018). Šioje šventėje „Vaidintojų atžalyno“ aktoriai Kristina Jakulienė ir Kęstutis Matuliauskas buvo pripažinti geriausiais 2017 metų rajono dramos kolektyvų aktoriais. Kolektyvas su spektakliais keliauja ne tik po rajoną, bet į tolimesnes vietas. Dalyvauja rajono ir Papilio šventėse. 2018 metų rudenį komediją pagal J. Grušą „Žmogus planuoja“ rodė respublikinėje mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Atspindžiai XXIV“ Pasvalyje ir buvo gerai įvertintas žiūri komisijos. Gavo 80 balų iš 100 galimų. Tai reiškia, kad kolektyvo aukštas, geras meninis lygis. Vadovė – Vita Vorienė.

Liaudiškos muzikos kapela „Lakštupė”

By Skyrių meno kolektyvai

Liaudiškos muzikos kapela ,,Lakštupė“

Susikūrė 1996 m.

Kolektyvas dainuoja dainas, kurias dainavo mūsų tėvai, seneliai ir jų kaimynai. Dažnai tarmiškai.

Nuo įsikūrimo pradžios dainininkų gretos kito, retėjo. Dabar kolektyvo veikloj dalyvauja 6 žmonės – 3 vyrai ir 3 moterys.

Kolektyvui teko dalyvauti ir pasaulinėje dainų šventėje, bet dažniausiai koncertuoja Biržų kultūros centro renginiuose ir miesto šventėse, Smilgiuose ir aplinkiniuose kaimuose, kitų rajono bendruomenių susibūrimuose.

Kolektyvui vadovauja Smilgių skyriau meno vadovė Danguolė Plentauskienė.

Nemunėlio Radviliškio senelių globos namų liaudiškos muzikos kapela „Santaka”

By Skyrių meno kolektyvai

Nemunėlio Radviliškio Onos Milienės senelių globos namų liaudiškos muzikos kapela ,,Santaka‘‘

Tryliktus metus

Vadovė Zita Beliakienė. Kapela koncertavo Latvijoje (Skaistkalne, Misa, Auce, Code, Bauska, Grenstale, Lubana), Biržų rajono renginiuose, Žemaitijoje, Klaipėdos jūros šventėse, Aukštaičių gegužinėse, kraštiečių klubo ,,Krivūlė‘‘ sueigose, Vokietijos lietuvių bendruomenėje, LRT Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų ,,Už tai, kad visiems būtų geriau‘‘, ,,Misija Knygnešys‘‘ laidose.

Padėkos raštai


Vasaros sąskrydis. Naisiai. Ramūnas Karbauskis 2017-07-22

Folkloro festivalis ,,Selija rota‘‘. 2018-06-02

LRT Jorio apdovanojimai. Saulės kvadratas 2018 m.

Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla 2018 m.

Šauniausia kapela kapelų varžytuvėse ,,Trenk, polkutę‘‘. 2018m. Ūdekai, Pakruojo rajonas 2018-11-17

Germaniškio folkloro ansamblis „Vijoklis”

By Skyrių meno kolektyvai

Folkloro ansamblis ,,Vijoklis’’

Įkurtas  1992 metais

Vadovė Zita Beliakienė. Seniausioms dainoms daugiau kaip 100 metų. Jų lopšys – gimtasis Germaniškis ir aplinkiniai kaimai. Dainuojamos kraštiečio poeto A.Naktinio, Biržų apylinkėse surinktos ir užrašytos A. Kubiliaus prieškario ir pokario dainos. ,,Vijoklio‘‘ dainos skambėjo Šiaurės Lietuvoje, sostinėje-biržiečių klubo ,,Krivūlė‘‘ renginiuose, Latvijos miestuose ir miesteliuose: Skaistkalnėje, Iecavoje, Bauskėje, Grenstalėje, Code, Lubanoje…

Padėkos

Padėkos, skirtos už koncertines pogramas:

Medalis, skirtas Lietuvos narystei Europos sąjungoje. Autorius G. Paulausikis. LR Seimas., 2004 m. ,,Krivūlė‘‘

Kapelų šventė ,, Prašom svečė keminėt‘‘ 2006-06-04

Joniškėlis Pandėlio miesto bendruomenės šventė ,, Širdy pavasarį nešu‘‘ 2008-03-29

Panevėžio apskrities folkloro ansamblių šventė Lietuvos 1000-mečiui ,,Par šilalį jojo‘‘ 2009-05-24 Miežiškiai

XIII- tasis tarptautiinis festivalis ,,Jomarkas‘‘ 2010-05-29 Pandėlys

Panevėžio regiono folkloro ansamblių festivalis ,, Par šilalį jojo‘‘ 2011-05-21 Miežiškiai

Papilio skyriaus vokalinis moterų kvartetas „Rovėjūnės“

By Skyrių meno kolektyvai

Papilio skyriaus vokalinis moterų kvartetas „Rovėjūnės“

Susibūrė 2005 metais.

Kolektyvui vadovauja vadovė Vigilija Macienė. „Rovėjūnių“ repertuare – įvairaus žanro lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, sakralinė muzika. Kvartetas nuolat vyksta į konkursus, organizuoja koncertines išvykas, šventes. Ypatingai spalvingai ir smagiai švenčiami „Rovėjūnių“ veiklos jubiliejai, jau treti metai pavasario metu organizuojama vokalinių ansamblių šventė „Ten, kur svajonė laukia…“.

Apdovanojimai

2015 m. respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Kur aukštas klevas 2015“ pelnyta I vieta;

2016 m. 10 – ąjame ansamblių festivalyje „Kur dvi širdys – ten pora“ pelnė balsingiausio kolektyvo titulą;

2017 m. festivalyje – konkurse „Skrendanti muzikos paukštė – 2017“ – įvertintos I – osios vietos diplomu;

2017 m. respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Kur aukštas klevas 2017“ laimėjo III vietą;

2018 m. Panevėžio apskrities mažųjų miestelių solistų, duetų, tercetų, kvartetų dainų konkurse „Dainos motinai“ pelnė I – ojo laipsnio diplomą.

Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“

By Skyrių meno kolektyvai

Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“

Muzikuoja nuo 2016 metų

Tai pats „jauniausias“ kolektyvas Papilyje, kuriam vadovauja vadovė Vigilija Macienė. „Aguonėlas“ – šeimyninis kolektyvas, nes jame dainuojama šeimomis. Folkloro ansamblis puoselėja savo krašto tradicijas, todėl jų repertuare daugiausiai vyrauja papilietiška tarme dainuojamos aukštaitiškos dainos. Kolektyvas didžiuojasi savo „pasakorka“ Linute, kuri puikiai kalba papilietiškai ir smagiai pasakoja įvairias istorijas. „Aguonėlas“ dalyvauja rajoniniuose renginiuose, organizuoja koncertines išvykas.