Category

Renginių atgarsiai

Įvykusių renginių atgarsiai

Gegužinė Parovėjos karčiamoje

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Gegužės 19 d. Parovėjos karčiamoje vyko smagi gegužinė. Koncertinę programą su gera nuotaika vedė Kupiškio KC Noriūnų padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Alida Kacinauskienė. Šaunią, trankią, gegužinei tinkamą toną davusią muziką atliko Biržų kultūros centro Parovėjos skyriaus liaudiškos muzikos kapelytė ir vokalinis ansamblis „Melodija“ (vad. Vytautas Kavaliauskas) ir visas burys kviestinių muzikantų: Biržų kultūros centro Vabalninko skyriaus liaudiškos muzikos grupė „Kapelytė“ (vad. Petras Matulis), Panevėžio rajono Liudynės kultūros centro kaimo kapela „Demba“ (vad. Vytas Šulskis), taip pat Kupiškio miesto vokalinė grupė „Lyja“ (vad. Almantas Totoris), Kupiškio kultūros centro Noriūnų padalinio moterų vokalinis duetas (vad. Irena Ječiuvienė) ir Panevėžio miesto folkloro ansamblis „Raskila“ (vad. Lina Vilienė). Gegužinių vinimi tapo vakaro pabaigoje susibūręs, ir tuojau pat visus sužavėjęs, jungtinis armonikininkų ansamblis.

Parovėjiečių gebėjimu susikurti sau šventę, gebėjimu per gyvenimą keliauti su daina, smagaus šokio ritmu, puoselėjant senąsias tradicijas, pasidžiaugė LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas, visa eilė Biržų savivaldybės tarybos narių ir Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Romas Lesevičius visiems dalyviams nuoširdžiai padėkojo už Parovėjos kultūros darbuotojų idėjų palaikymą ir buvimą kartu rengiant „Parovėjos karčiamos gegužines“, o išlydėdamas visiems šauniems muzikantams „kermušavo“ įdėjo.

Smagi buvo gegužinė, nuostabūs pasirodymai puikiomis emocijomis apdovanojo ir publiką, ir pačius atlikėjus.

Nuskambėjo tradicinė vaikų folkloro šventė

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Gegužės 18 d. Biržų kultūros centro „Etno pastogės“ kiemelyje ( Rotušės 2 a) vyko tradicinė vaikų folkloro šventė, "Skrisk, skrisk, bitela''. Į teatralizuotą šventę, kurią organizavo meno vadovė Jūratė Garnelienė, kartu vaikų folkloro ansambliu „Dijūta“, atvyko ir savo programas pristatė Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 1b klasės mokiniai (mokytoja Zita Beliakienė), Biržų lopšelio – darželio „Genys“ ugdytiniai (vad. Alina Mitrochinienė), Papilio pagrindinės mokyklos mokiniai Lukas Baranovas, Miglė Meženskaitė, Jokūbas Vaidila (mokytoja Vigilija Macienė). Renginį vedė dijūtiečiai Nojus ir Jokūbas, jiems talkino tinginio vaidmenį puikiai suvaidinęs trečiasis vedėjas Benediktas.
Mažieji šventės dalyviai koncertinės programos metu muzikavo, šoko, dainavo, klausėsi pasakorių, suko ratelius. Šalia Etno Pastogės esantis skverelis linksmai skambėjo nuo vaikų klegesio, juoko, sutartinių aido susiliejančio su pavasarišku paukščių čiulbesiu.
Į namus renginio dalyviai grįžo apdovanoti padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis.

Ilgiausių metų Aukštaitijai! Ilgiausių metų „Šaltiniui“!

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Ką tik nuskambėjo Biržų kultūros centro kolektyvo „Šaltinis“ (vad. Lina Jenuševičienė) kūrybinės veiklos 30-mečiui ir Aukštaitijos vardo pagarsinimo 700 metų sukakčiai paminėti skirtas koncertas „Dainuok, širdie mana“. Jo metu scenoje su šventine programa pasirodė ir patys renginio kaltininkai, ir svečiai – Pasvalio kultūros centro senjorų kolektyvas „Rudenėlis“, Radviliškio rajono Šeduvos liaudiškos muzikos kapela, bei Bauskės rajono Iecavos šokių grupė.
Senjorų kolektyvas „Šaltinis“ veikia nuo 1992-ųjų. Pirmasis šio kolektyvo pavadinimas buvo „Bočiai“, o jį subūrė, ir du pirmuosius dešimtmečius jam vadovavo meno vadovė Marija Peikštenienė. 2008-aisiais pirmąją vadovę pakeitė Lina Januševičienė – draugiška, geranoriška, lanksti, bet kiek pasiutusi vadovė, kuri netrukus tapo pačia tikriausia kolektyvo siela.
2016 metais kolektyvo vadovei Linai kilo mintis „Bočių“ kolektyvą pervardinti „Šaltinio“ vardu. Manome, kad tai labai simboliškas pavadinimas – kuris, kolektyvo bendruomenei tapo gyvuoju jaunystės šaltiniu, iš kurio versmės iki šiol kolektyvo žmonės semte semia lengvumą, džiugesį, įkvėpimą, sėkmę.
Ilgus metus „Šaltinis“ buvo vienas gausiausių Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų. O ir šiandien jis apjungia tris skirtingų pomėgių senjorų grupes: liaudiškos muzikos kapelos narius, šokėjus ir liaudies dainų atlikėjų ansamblį. Skaičius kinta, bet šiuo metu kolektyvo sąrašuose yra apie 25 mėgėjų meno puoselėtojų.
„Tai ko išmokstame repeticijų metu, pirmiausia parodome Biržų kultūros centro renginių lankytojams. Neretai esame kviečiami, ir mielai dalyvaujame, įvairiausiuose vietos bendruomenių šventiniuose susiėjimuose, kitų rajono kultūros įstaigų renginių programose, išvykstame už rajono ribų, dalyvaujame respublikiniuose projektuose, konkursuose, šventėse“, – apie kolektyvo veiklas, išvykas pasakojo vadovė Lina Januševičienė.
Daugeliui „Šaltinio“ narių dalyvavimas kolektyvo veikloje nėra tik terpė saviraiškai, bet ir savotiška bendruomeniškumo išraiška. Kolektyvą vienija itin pozityvūs santykiai, taip pat žingeidumas, gyvenimo džiaugsmo ir jaunatviškumo paieškos ir tikėjimas, kad menas gydo ir kūną, ir sielą.
Koncerto klausytojai šiandien negailėjo plojimų, nuoširdžių sveikinimo žodžių, gėlių. Gražią sukaktį švenčiančio kolektyvo žmones sveikino artimieji, draugai, kolegos. LR seimo nario Valdemaro Valkiūno vardu sveikinimo žodį tarė jo padėjėja Gražina Paulauskienė. G. Paulauskienė „Šaltiniui“ perdavė Seimo nario pasirašyta padėka. Prasminga ir gražia jubiliatų veikla pasidžiaugė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto sk. vyr. specialistė Lina Vireliūnienė, Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius ir kiti.
Ilgiausių metų ilgiausių linkime visiems „Šaltinio“ žmonėms!

Užaugam Tavo išsūpuoti

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Gegužės 5 d. Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai su draugais pakvietė į koncertą „Užaugam Tavo išsūpuoti“, kuris buvo skirtas Motinos dienai. Scenoje vieni kitus keitė įvairiausi kolektyvai – skirtingų atlikimo manierų šokėjai, skirtingų muzikos žanrų atlikėjai ir dainos skambėjo skirtingom temom, bet visus šiuos, regis, tokius skirtingus atlikėjus vienijo meilė ir pagarba Mamai. Visi talentai, eilės, gražiausi žodžiai tądien buvo skirti Joms – Mamoms ir Močiutėms.

Muzikinius sveikinimus brangiausioms Mamytėm ir Močiutėm skyrė ne tik Biržų kultūros centro ir jo skyrių kolektyvai ir dainorėlei, bet ir vaikų užimtumo studija „Laimingi vaikai“ (vad. Alina Šnarienė), „Aušros“ pagrindinės mokyklos jaunučių, jaunių ir jaunuolių kolektyvai, kuriuos šokti moko vadovė Asta Vaitiekūnienė, Veronikos Morkvėnaitės vadovaujamų šokių namų „Pa.shock“ įvairaus amžiaus kolektyvai ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų Ievos Morkūnaitės ir Viktorijos Morkūnienės ugdytiniai. Sveikinimo žodžius Mamoms, Močiutėms, Globėjoms tarė LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas ir Biržų r. sav. meras Kęstutis Knizikevičius.
Dar kartą – su Motinos diena! Būkite laimingos, mylimos, branginamos ir kuo dažniau šypsokitės!

Šokėjų savaitgalis, kad tik spėk suktis!

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Biržų kultūros centro meno vadovei Danguolei Kalkienei ir jos kolektyvams „Raitytiniui“ ir „Verpetui“ praeitas savaitgalis buvo itin turtingas renginiais, – kaip sakoma, tik spėk suktis! Bet gi mūsų šokėjai tikri šaunuoliai ir spėjo visur – savo programas pristatė Rundalėje (Latvija), Truskavoje (Kėdainių r.), Vabalninko mieste.
Balandžio 28 d., Rundalėje, mūsų jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ (vad. D. Kalkienė) pakviesti Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenės, kartu su jaunaisiais atlikėjais ir dailininkais, bei svečiais iš kitų Lietuvos ir Latvijos muzikos ir meno mokyklų, dalyvavo biržiečių projekto „Pašlovinkime Radvilas“ baigiamajame koncerte, kur pademonstravo viduramžių kostiumus ir pristatė savo įspūdingąją istorinio šokio programą. Po pasirodymo jaunieji šokėjai turėjo galimybę susipažinti su baroko ir rokoko architektūros stiliaus rūmais, apžiūrėti įspūdingas Rundalės rūmų ekspozicijas, bei įsiamžinti aplinkoje itin derančioje prie šokėjų kostiumų.
Kitą dieną, gegužės 29-ąją, meno vadovė Danguolė Kalkienė su vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvu „Verpetas“ jau šoko – trypė Truskavos kultūros centre, kur vyko Regioninis liaudiškų šokių festivalis „Prie Vermenos“. Į festivalį savo gražiausius šokius atvežė ne tik Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Verpetas" ( vad. Danguolė Kalkienė), bet ir Pasvalio rajono Ustukių vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Šėltinis" (vad. Nida Sakalauskienė), Panevėžio miesto Juozo Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas "Siaustinis" (vadovė Kristina Nainienė), scenoje pasirodė ir šeimininkai -Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Vermena" (vad. Dainora Venslovienė), bei jungtinis Truskavos kultūros centro "Vermenėlės" ir Paįstrio kultūros centro "Verbelės" merginų liaudiškų šokių kolektyvas (vad. Nijolė Vidžiūtė).
Na, o paskutiniąją balandžio dieną – 30-ąją, jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ (vad. Danguolė Kalkienė), ir kiti Biržų kultūros centro skyrių kolektyvai, gausiai susirinkusius žiūrovus jau linksmino Vabalninko miesto dienoje, kurią šįmet organizatoriai, – Biržų kultūros centro Vabalninko sk. kolektyvas su partneriais, pavadino „Šokis ir daina miestui“. Kultūros centro bendruomenės žmonės dirbantys Vabalninke džiaugiasi, kad šventė pavyko ir joje tikrai netrūko nei linksmo juoko, nei dainų, nei šokių!
Miesto dienos šventės metu, kaip ir kasmet, buvo įteiktas garbingiausias Vabalninko miesto apdovanojimas – „Lino žiedo“ žymuo, kuris skiriamas Vabalninko krašto gyventojams, kraštiečiams, šalies ir užsienio piliečiams už nuopelnus Vabalninko kraštui.
Labai džiaugiamės, kad šįmet „Lino žiedo“ žymuo buvo įteiktas Aloyzui Januliui – buvusiam ilgamečiam kultūros darbuotojui (kultūros renginių organizatoriui ir vedėjui, talentingam režisieriui), kūrybingam, draugiškam, linksmam, geranoriškam mūsų bendruomenės žmogui ir šiuo metu aktyviai dalyvaujančiam mėgėjų meno kolektyvų veiklose.
Nuoširdžiai sveikiname Aloyzą!

Ten, kur svajonė laukia…

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Balandžio 23 d. popietę Papilio kultūros namuose įvyko VII - oji tradicinė regioninė vokalinių ansamblių šventė "Ten, kur svajonė laukia...".

Scenoje koncertavo Panevėžio rajono Tiltagalių KC Geležių padalinio moterų ansamblis (vad. Jovita Baronienė), Biržų KC senjorų ansamblis „Šaltinis“ (vad. Lina Januševičienė), Kupiškio KC Noriūnų padalinio moterų ansamblis „Naktakė“ (vad. Irena Jėčiuvienė), Biržų KC Pačeriaukštės skyriaus Vilitos ir Audronės duetas (vad, Vilita Vasiliauskienė), scenos šeimininkės - Biržų KC Papilio kultūros skyriaus moterų ansamblis „Rovėjūnės“, Rokiškio rajono, Obelių socialinių paslaugų, kultūros padalinio kapela „Pilenė“ (vad. Jurgita Raugienė).

Tai buvo skambi šventė. Koncerto dalyviams pavyko sukurti šviesią, pavasarišką nuotaiką ir gausiai susirinkusiems klausytojams dovanoti daug gražių, skambių akimirkų. Tiesa, scenoje skambėjo ne tik dainos, bet ir žinomiausių Papilio krašto kūrėjų Kazio Binkio ir Jono Meko eilės, kurias skaitė puiki skaitovė Edita Lansbergienė.

Renginiui pasibaigus Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius visiems atlikėjams padėkojo už gražią muzikinę šventę. Ypatinga padėka buvo skirta renginio sumanytojai ir organizatorei Vigilijai Macienei.

Ačiū organizatoriams už išpildytą ir sklidinai užpildytą svajonę!

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių suvažiavimas ir Atvelykio linksmybės Pačeriaukštėje

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Balandžio 16 d. Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje - Pačeriaukštėje - vyko 2023-ųjų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių suvažiavimas ir Atvelykio šventė! Renginyje dalyvavo visos 5 Lietuvos mažosios kultūros sostinės: Marcinkonys, Plateliai, Baraginė, Kulautuva ir Pačeriaukštė.

Įvairių Lietuvos etnokultūros regionų atstovai Pačeriaukštėje pristatė programas atspindėjusias savo atstovaujamą kraštą. Biržų kraštą, o taip pat ir visą Aukštaitijos regioną, kartu su 2023 m. mažąja Lietuvos kultūros sostine - Pačeriaukšte, reprezentavo 2017-ųjų mažoji Lietuvos kultūros sostinė -Vabalninkas. Tad scenoje skambėjo ne tik biržiečio ausiai miela tarmė, bet ir pasakojimai mums neįprasta šnekta, niekad negirdėtos dainos, buvo žaidžiami mažųjų sostinių tapatybę atskleidžiantys žaidimai, šokiai. Mūsų krašto atstovai, be koncertinės programos, kurioje ypatingas dėmesys buvo skirtas Biržų krašto sutartinėms, taip pat pristatė ir šio krašto istoriją, nuo seno ir aktyviai veikusias religines konfesijas, kalbėjo apie jų įtaką krašto raidai, prisiminė iškiliausias asmenybes - čia gyvenusius ir kūrusius žmones, taip pat nepamiršto ir kulinarinio paveldo, garsiojo biržietiško alaus ir, be abejo, Atvelykio tradicijų.

Šventei buvo ilgai ir nuoširdžiai rengtasi, o jai pasibaigus galima drąsiai pasidžiaugti, kad Kultūros ministerijos palaikomos ir remiamos mažųjų Lietuvos kultūros sostinių iniciatyvos pateisina jos lūkesčius. Pačeriaukštiečiams puikiai pavyksta sutelkti bendruomenę išsikeltų uždavinių įgyvendinimui, įtraukti visuomenę į kultūrinį gyvenimą, suteikti galimybes artimiau susipažinti su kitų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovaujamo regiono kultūriniu savitumu. O Pačeriaukštės kultūros puoselėtojų aktyvą džiugina tai, kad jų iniciatyvos sulaukia nuoširdaus Savivaldybės vadovų pritarimo ir geranoriško privataus verslo atstovų palaikymo.

Linksmas Atvelykio susiėjimas, nepaisant nepavasariškai niūraus oro, tęsėsi iki vėlumos, ir dalyviams nepabūgusiems nepalankių oro sąlygų suteikė galimybę artimiau susipažinti su kitų Lietuvos regionų kultūriniu savitumu, kartu padainuoti, pašokti, užmegzti naujus draugystės ir bendradarbiavimo ryšius. Ir tai dar tik gera pradžia, nes Pačeriaukštės, kaip mažosios Lietuvos kultūros sostinės veiklos tik prasidėjo – dar laukia daug ir įdomių susitikimų.

Šventės organizatoriai - Biržų kultūros centro Pačeriaukštės skyriaus, Pačeriaukštės seniūnijos ir bendruomenės žmonės nuoširdžiai dėkoja visiems renginio draugams, pagalbininkams ir dalyviams už kartu sukurtą gražią šventę.

Ridu, ridu riduolėli

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Nors Atvelykis nuo seno vadinamas vaikų Velykomis (Velykėlėmis), bet tai yra jauki ir smagi šeimos šventė, kurios metu daugiau dėmesio skiriama pasibuvimui kartu ir, be abejo, vaikams. Tradiciškai, per Atvelykį, vėl buvo dažomi kiaušiniai, lankomi krikštavaikiai ir apdovanojami margučiais, buvo supamasi sūpynėse, žaidžiami smagūs žaidimai, ridenami margučiai, bet kiaušinius daužydavo tik vaikai.

Puoselėdama lietuviškas tradicijas, balandžio 13 dieną, mūsų meno vadovė Jūratė Garnelienė pačius mažiausius Biržų kultūros centro renginių lankytojus taip pat pakvietė į Atvelykio šventę skirtą vaikams - „Ridu, ridu riduolėli“. Šis renginys užbaigė daugiau nei mėnesį „Etno Pastogėje“ vykusių edukacijų „Velykų papročiai, margučių marginimas“ ciklą, ir suteikė progą mažiesiems pasitikrinti, ką gi per tą laiką pavyko sužinoti apie pasirengimą šv. Velykoms, apie spalvingiausios pavasario šventės tradicijas, papročius ir t.t. Teisingai atsakiusiųjų į viktorinos klausimus laukė nedideli, bet malonūs prizai. Tiesa, vyko ne tik viktorina, bet ir įvairiausi žaidimai, rungtys, netrūko ir dainų, šokių. Kaip pačioje tikriausioje Atvelykio šventėje vyko net margučių ridenimo varžybos.

„Jorilija“ vėl džiugino nausėdiečius

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Kovo 12 d. Biržų kultūros centro Nausėdžių kultūros namuose šoko trypė III-ojo respublikinio moterų šokių festivalio „Jorilija“ dalyvės.

Renginio organizatorė Irina Šakuro pasveikinusi gausiai susirinkusius dalyvius ir žiūrovus akcentavo, kad idėja festivaliui suteikti „Jorilijos“ vardą, kilo prisiminus lietuvių liaudies deivės Jorilės vardą, o puoselėjant lietuvių liaudies kultūros renesansą, buvo nuspręsta grįžti prie senosios lietuvių kultūros ištakų bei organizuoti šokančių moterų kolektyvų festivalius šiai deivei atminti.
Scenoje buvo galima išvysti įvairių šokio žanro kolektyvų – nuo liaudiškų, pramoginių, lotyniškų ir sportinių iki teatralizuotų ir net rytietiškų. Iš viso pasirodė 116 šokėjų, 11 kolektyvų: Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus moterų šokių kolektyvas "Vasarė" (vad. Jolanta Preidžiuvienė); Pasvalio rajono moterų šokių kolektyvas "Mėta" (vad. Jolanta Preidžiuvienė); Anykščių kultūros centro merginų šokių kolektyvas "Vija" (vad. Jūratė Šimkienė); Rokiškio kultūros centro kolektyvas "Saltare la lavanda" (vad. Kristiana Kemundrytė); Pasvalio kultūros centro Diliauskų skyriaus suaugusiųjų šokių grupė "Klumpė" (vad. Audra Strekienė); Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio linijinių šokių kolektyvas "Arnika" (vad. Irina Bubnova); Rokiškio rytietiškų šokių studija "Ya Elbi" (vad. Giedrė Adomaitienė); Širvintų moterų klubo "Jums" rytietiškų šokių kolektyvas "Laumenė" (vad. Laima Dorofejevaitė); Biržų kultūros centro Ramongalių skyriaus šokių grupė "Šokoladas" (vad. Dalia Baltrušaitienė); Biržų kultūros centro Medeikių skyriaus linijinių šokių kolektyvas "Medrovė" (vad. Rugilė Šarkanaitė) ir scenos šeimininkės - Biržų kultūros centro Nausėdžių skyriaus moterų šokių kolektyvas "Liepa" (vad. Irina Šakuro).

Renginio pabaigoje Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius visoms dalyvėms, o ypač organizatorei I. Šakuro, nuoširdžiai padėkojo už nuotaikingą ir spalvingą šventę, įteikė padėkas.

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalis „Šokių verpetai“

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Vasario 25 d. gerų emocijų banga užtvindė Biržų kultūros centrą - vyko Respublikinis vyresnių liaudiškų šokių grupių festivalis „Šokių verpetai“. Idėja į Biržus sukviesti vyresnio amžiaus liaudiškų šokių puoselėtojus prieš keletą metų gimė Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Verpetas“ vadovei Danguolei Kalkienei. Ji, kartu su kitais centro darbuotojais ir verpetiečiais, atsakingai ėmėsi visų organizacinių darbų ir šiandien šį festivalį jau galime vadinti tradiciniu.
Sveikinimo žodžiu festivalį pradėjo LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas.
Festivalio scenoje smagiai šoko, trypė ir žiūrovams kraują kaitino 7 kolektyvai. Be šeimininkų - Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Verpetas“ (vad. Danguolė Kalkienė) scenoje pasirodė Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šėltinis“ (vad. Nida Sakalauskienė), Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Smilgė“ (vad. Nijolė Vidžiūtė), Joniškio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ratilis“ (vad. Vitoldas Krajinas), Kaišiadorių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Savingė“ (vad. Angelė Pačėsienė), Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gaja“ (vad. Elena Skripkauskienė) ir Raudondvario kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vėjo malūnėlis“ (vad. Jolanta Zizienė).
Nuskambėjus paskutiniesiems šokių muzikos akordams, Biržų Kultūros centro direktorius Romas Lesevičius padėkojo visiems renginyje dalyvavusiems liaudiško šokio mylėtojams. Grupių vadovams įteikė padėkas ir simbolines gero tono dovanėles. Atskirą padėką, su daug gerų žodžių, skyrė pagrindinei renginio organizatorei ir puoselėtojai Danguolei Kalkienei.
Tikimės, kad festivalis, palikęs daug teigiamų emocijų ir subūręs didžiulį liaudiškų šokių mylėtojų būrį bendram tikslui, plėsis ir kitais metais į Biržų kultūros centrą sukvies dar didesnį būrį dalyvių!