Category

Naujienos

Užaugam Tavo išsūpuoti

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Gegužės 5 d. Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai su draugais pakvietė į koncertą „Užaugam Tavo išsūpuoti“, kuris buvo skirtas Motinos dienai. Scenoje vieni kitus keitė įvairiausi kolektyvai – skirtingų atlikimo manierų šokėjai, skirtingų muzikos žanrų atlikėjai ir dainos skambėjo skirtingom temom, bet visus šiuos, regis, tokius skirtingus atlikėjus vienijo meilė ir pagarba Mamai. Visi talentai, eilės, gražiausi žodžiai tądien buvo skirti Joms – Mamoms ir Močiutėms.

Muzikinius sveikinimus brangiausioms Mamytėm ir Močiutėm skyrė ne tik Biržų kultūros centro ir jo skyrių kolektyvai ir dainorėlei, bet ir vaikų užimtumo studija „Laimingi vaikai“ (vad. Alina Šnarienė), „Aušros“ pagrindinės mokyklos jaunučių, jaunių ir jaunuolių kolektyvai, kuriuos šokti moko vadovė Asta Vaitiekūnienė, Veronikos Morkvėnaitės vadovaujamų šokių namų „Pa.shock“ įvairaus amžiaus kolektyvai ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų Ievos Morkūnaitės ir Viktorijos Morkūnienės ugdytiniai. Sveikinimo žodžius Mamoms, Močiutėms, Globėjoms tarė LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas ir Biržų r. sav. meras Kęstutis Knizikevičius.
Dar kartą – su Motinos diena! Būkite laimingos, mylimos, branginamos ir kuo dažniau šypsokitės!

Šokėjų savaitgalis, kad tik spėk suktis!

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Biržų kultūros centro meno vadovei Danguolei Kalkienei ir jos kolektyvams „Raitytiniui“ ir „Verpetui“ praeitas savaitgalis buvo itin turtingas renginiais, – kaip sakoma, tik spėk suktis! Bet gi mūsų šokėjai tikri šaunuoliai ir spėjo visur – savo programas pristatė Rundalėje (Latvija), Truskavoje (Kėdainių r.), Vabalninko mieste.
Balandžio 28 d., Rundalėje, mūsų jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ (vad. D. Kalkienė) pakviesti Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenės, kartu su jaunaisiais atlikėjais ir dailininkais, bei svečiais iš kitų Lietuvos ir Latvijos muzikos ir meno mokyklų, dalyvavo biržiečių projekto „Pašlovinkime Radvilas“ baigiamajame koncerte, kur pademonstravo viduramžių kostiumus ir pristatė savo įspūdingąją istorinio šokio programą. Po pasirodymo jaunieji šokėjai turėjo galimybę susipažinti su baroko ir rokoko architektūros stiliaus rūmais, apžiūrėti įspūdingas Rundalės rūmų ekspozicijas, bei įsiamžinti aplinkoje itin derančioje prie šokėjų kostiumų.
Kitą dieną, gegužės 29-ąją, meno vadovė Danguolė Kalkienė su vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvu „Verpetas“ jau šoko – trypė Truskavos kultūros centre, kur vyko Regioninis liaudiškų šokių festivalis „Prie Vermenos“. Į festivalį savo gražiausius šokius atvežė ne tik Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Verpetas" ( vad. Danguolė Kalkienė), bet ir Pasvalio rajono Ustukių vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Šėltinis" (vad. Nida Sakalauskienė), Panevėžio miesto Juozo Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas "Siaustinis" (vadovė Kristina Nainienė), scenoje pasirodė ir šeimininkai -Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas "Vermena" (vad. Dainora Venslovienė), bei jungtinis Truskavos kultūros centro "Vermenėlės" ir Paįstrio kultūros centro "Verbelės" merginų liaudiškų šokių kolektyvas (vad. Nijolė Vidžiūtė).
Na, o paskutiniąją balandžio dieną – 30-ąją, jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ (vad. Danguolė Kalkienė), ir kiti Biržų kultūros centro skyrių kolektyvai, gausiai susirinkusius žiūrovus jau linksmino Vabalninko miesto dienoje, kurią šįmet organizatoriai, – Biržų kultūros centro Vabalninko sk. kolektyvas su partneriais, pavadino „Šokis ir daina miestui“. Kultūros centro bendruomenės žmonės dirbantys Vabalninke džiaugiasi, kad šventė pavyko ir joje tikrai netrūko nei linksmo juoko, nei dainų, nei šokių!
Miesto dienos šventės metu, kaip ir kasmet, buvo įteiktas garbingiausias Vabalninko miesto apdovanojimas – „Lino žiedo“ žymuo, kuris skiriamas Vabalninko krašto gyventojams, kraštiečiams, šalies ir užsienio piliečiams už nuopelnus Vabalninko kraštui.
Labai džiaugiamės, kad šįmet „Lino žiedo“ žymuo buvo įteiktas Aloyzui Januliui – buvusiam ilgamečiam kultūros darbuotojui (kultūros renginių organizatoriui ir vedėjui, talentingam režisieriui), kūrybingam, draugiškam, linksmam, geranoriškam mūsų bendruomenės žmogui ir šiuo metu aktyviai dalyvaujančiam mėgėjų meno kolektyvų veiklose.
Nuoširdžiai sveikiname Aloyzą!

Jau vyksta atlikėjų registracija į Gatvės muzikos dieną!

By Naujienos
Gegužės 20 d. kviečiame į Gatvės muzikos dieną – kasmet gegužės 3-ąjį šeštadienį vykstančią muzikos šventę. Šįmet Biržų miesto gatvės, aikštės, skverai, parkai ir kiemai gyvais muzikos garsais suskambės nuo 10 val. ryto.
Laukiame visų – vaikų, jaunimo, vyresnių, bet kokio muzikos žanro, bet kokio profesionalumo lygio, atlikėjų.
Registruotis galima elektroninėje erdvėje – www.gmd.lt, Biržai arba mob. tel.: +370 687 97046 (Gytė).

Ten, kur svajonė laukia…

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Balandžio 23 d. popietę Papilio kultūros namuose įvyko VII - oji tradicinė regioninė vokalinių ansamblių šventė "Ten, kur svajonė laukia...".

Scenoje koncertavo Panevėžio rajono Tiltagalių KC Geležių padalinio moterų ansamblis (vad. Jovita Baronienė), Biržų KC senjorų ansamblis „Šaltinis“ (vad. Lina Januševičienė), Kupiškio KC Noriūnų padalinio moterų ansamblis „Naktakė“ (vad. Irena Jėčiuvienė), Biržų KC Pačeriaukštės skyriaus Vilitos ir Audronės duetas (vad, Vilita Vasiliauskienė), scenos šeimininkės - Biržų KC Papilio kultūros skyriaus moterų ansamblis „Rovėjūnės“, Rokiškio rajono, Obelių socialinių paslaugų, kultūros padalinio kapela „Pilenė“ (vad. Jurgita Raugienė).

Tai buvo skambi šventė. Koncerto dalyviams pavyko sukurti šviesią, pavasarišką nuotaiką ir gausiai susirinkusiems klausytojams dovanoti daug gražių, skambių akimirkų. Tiesa, scenoje skambėjo ne tik dainos, bet ir žinomiausių Papilio krašto kūrėjų Kazio Binkio ir Jono Meko eilės, kurias skaitė puiki skaitovė Edita Lansbergienė.

Renginiui pasibaigus Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius visiems atlikėjams padėkojo už gražią muzikinę šventę. Ypatinga padėka buvo skirta renginio sumanytojai ir organizatorei Vigilijai Macienei.

Ačiū organizatoriams už išpildytą ir sklidinai užpildytą svajonę!

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių suvažiavimas ir Atvelykio linksmybės Pačeriaukštėje

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Balandžio 16 d. Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje - Pačeriaukštėje - vyko 2023-ųjų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių suvažiavimas ir Atvelykio šventė! Renginyje dalyvavo visos 5 Lietuvos mažosios kultūros sostinės: Marcinkonys, Plateliai, Baraginė, Kulautuva ir Pačeriaukštė.

Įvairių Lietuvos etnokultūros regionų atstovai Pačeriaukštėje pristatė programas atspindėjusias savo atstovaujamą kraštą. Biržų kraštą, o taip pat ir visą Aukštaitijos regioną, kartu su 2023 m. mažąja Lietuvos kultūros sostine - Pačeriaukšte, reprezentavo 2017-ųjų mažoji Lietuvos kultūros sostinė -Vabalninkas. Tad scenoje skambėjo ne tik biržiečio ausiai miela tarmė, bet ir pasakojimai mums neįprasta šnekta, niekad negirdėtos dainos, buvo žaidžiami mažųjų sostinių tapatybę atskleidžiantys žaidimai, šokiai. Mūsų krašto atstovai, be koncertinės programos, kurioje ypatingas dėmesys buvo skirtas Biržų krašto sutartinėms, taip pat pristatė ir šio krašto istoriją, nuo seno ir aktyviai veikusias religines konfesijas, kalbėjo apie jų įtaką krašto raidai, prisiminė iškiliausias asmenybes - čia gyvenusius ir kūrusius žmones, taip pat nepamiršto ir kulinarinio paveldo, garsiojo biržietiško alaus ir, be abejo, Atvelykio tradicijų.

Šventei buvo ilgai ir nuoširdžiai rengtasi, o jai pasibaigus galima drąsiai pasidžiaugti, kad Kultūros ministerijos palaikomos ir remiamos mažųjų Lietuvos kultūros sostinių iniciatyvos pateisina jos lūkesčius. Pačeriaukštiečiams puikiai pavyksta sutelkti bendruomenę išsikeltų uždavinių įgyvendinimui, įtraukti visuomenę į kultūrinį gyvenimą, suteikti galimybes artimiau susipažinti su kitų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovaujamo regiono kultūriniu savitumu. O Pačeriaukštės kultūros puoselėtojų aktyvą džiugina tai, kad jų iniciatyvos sulaukia nuoširdaus Savivaldybės vadovų pritarimo ir geranoriško privataus verslo atstovų palaikymo.

Linksmas Atvelykio susiėjimas, nepaisant nepavasariškai niūraus oro, tęsėsi iki vėlumos, ir dalyviams nepabūgusiems nepalankių oro sąlygų suteikė galimybę artimiau susipažinti su kitų Lietuvos regionų kultūriniu savitumu, kartu padainuoti, pašokti, užmegzti naujus draugystės ir bendradarbiavimo ryšius. Ir tai dar tik gera pradžia, nes Pačeriaukštės, kaip mažosios Lietuvos kultūros sostinės veiklos tik prasidėjo – dar laukia daug ir įdomių susitikimų.

Šventės organizatoriai - Biržų kultūros centro Pačeriaukštės skyriaus, Pačeriaukštės seniūnijos ir bendruomenės žmonės nuoširdžiai dėkoja visiems renginio draugams, pagalbininkams ir dalyviams už kartu sukurtą gražią šventę.

Ridu, ridu riduolėli

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Nors Atvelykis nuo seno vadinamas vaikų Velykomis (Velykėlėmis), bet tai yra jauki ir smagi šeimos šventė, kurios metu daugiau dėmesio skiriama pasibuvimui kartu ir, be abejo, vaikams. Tradiciškai, per Atvelykį, vėl buvo dažomi kiaušiniai, lankomi krikštavaikiai ir apdovanojami margučiais, buvo supamasi sūpynėse, žaidžiami smagūs žaidimai, ridenami margučiai, bet kiaušinius daužydavo tik vaikai.

Puoselėdama lietuviškas tradicijas, balandžio 13 dieną, mūsų meno vadovė Jūratė Garnelienė pačius mažiausius Biržų kultūros centro renginių lankytojus taip pat pakvietė į Atvelykio šventę skirtą vaikams - „Ridu, ridu riduolėli“. Šis renginys užbaigė daugiau nei mėnesį „Etno Pastogėje“ vykusių edukacijų „Velykų papročiai, margučių marginimas“ ciklą, ir suteikė progą mažiesiems pasitikrinti, ką gi per tą laiką pavyko sužinoti apie pasirengimą šv. Velykoms, apie spalvingiausios pavasario šventės tradicijas, papročius ir t.t. Teisingai atsakiusiųjų į viktorinos klausimus laukė nedideli, bet malonūs prizai. Tiesa, vyko ne tik viktorina, bet ir įvairiausi žaidimai, rungtys, netrūko ir dainų, šokių. Kaip pačioje tikriausioje Atvelykio šventėje vyko net margučių ridenimo varžybos.

Pasaulinės kultūros dienos aidai

By Naujienos
Balandžio 15 d. minima Pasaulinė kultūros diena – visų kultūros sričių profesionalų ir mėgėjų šventė. Ta proga, iš anksto, pasveikinę visus kuriančius ir savo kūryba aplinkinius džiuginančius kultūros darbuotojus leidomės į kultūros paieškų kelionę.

Mes, Biržų kultūros centro bendruomenė, Pasaulinę kultūros dieną paminėjome išvakarėse, balandžio 14 d. popietę. Tądien keliavome į kaimyninės šalies sostinę – Rygą. Ryga nuo seno stebina savo kultūriniais ypatumais, garsėja gausiai trykštančiomis įvairiaspalvėmis kultūros versmėmis. Tų versmių purslais apsitaškėme ir mes. Nors ten praleidome tik pusdienį, bet nuveikėme tikrai daug. Pirmiausia pasikėlėme į šv. Petro bažnyčios bokštą ir pasigrožėjome senąja Ryga iš paukščio skrydžio. Vėliau pasivaikščiojome įspūdingų formų statiniais stebinančiomis senojo miesto gatvėmis, akimirkai stabtelėdami prie architektūrinių įžymybių. Taip pat spėjome išgerti puodelį kavos ir suvalgyti desertą senove dvelkiančioje lauko kavinės terasoje. Kelionę apvainikavo Rygos Duomo katedroje vykęs vargonų muzikos koncertas. Klausėme latvių kompozitoriaus Alfreds Kalninš kūrinių, kuriuos atliko šios srities virtuozas Aigars Reinis.

Aukštaitijos metų ženklas

By Naujienos
Etninės kultūros globos tarybos laikinosios darbo grupės posėdyje patvirtintas Aukštaitijos metų ženklas. Ženklas sukurtas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos iniciatyva. Ženklo autorė – grafikos dizainerė ir iliustruotoja Laimutė Varkalaitė.
Kuriant Aukštaitijos ženklą panaudoti dviejų svarbių Aukštaitijos simbolių – žirgo ir pintinės juostos – siluetai. Jie persipina į neišardomą visumą, apjungdami laisvės, veržlumo (tai įkūnija žirgas) ir šeimos bei namų jaukumo (tai simbolizuoja juosta) idėjas.
Prasmę turi ženkle panaudotos spalvos: raudona – gyvenimas, šviesa, energija; tamsesnio tono raudona – gyvybė, branda, vaisiai; žalia – visa, kas užgimsta, auga, stiebiasi; rusva – žemė maitintoja; pilkai rusva – akmuo, nuo kurio atsispyrus viskas prasideda.
„Žirgo ir juostos dermė mena senuosius baltų mitinius įvaizdžius. Juosta – kosminio ryšio, jungties ir darnos simbolis. Nusidriekusios juostos gijos – vėjyje skriejančio žirgo karčiai ir kartu vaizdus priminimas, kad praamžiai juostos raštai sklinda už pačios juostos ribų kurdami kosminę tvarką ir darną erdvėje aplink juostos ryšėtoją. Savo ruožtu skriejantis mitinis žirgas šią darną neša visiems kaip dvasios polėkio, veržlaus kūrybiškumo įsikūnijimas“, – sako Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Jonas Vaiškūnas.
Etninės kultūros globos taryba kartu su Aukštaitijos regionine etninės kultūros globos taryba kviečia visus šiemet Aukštaitijos metų ženklą kuo plačiau naudoti: leidiniuose, renginių atributikoje, interneto svetainėse, susirašinėjimo dokumentuose, ant suvenyrų ir t. t.

Parengta pagal Etninės kultūros globos tarybos informaciją

This is custom heading element

„Jorilija“ vėl džiugino nausėdiečius

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Kovo 12 d. Biržų kultūros centro Nausėdžių kultūros namuose šoko trypė III-ojo respublikinio moterų šokių festivalio „Jorilija“ dalyvės.

Renginio organizatorė Irina Šakuro pasveikinusi gausiai susirinkusius dalyvius ir žiūrovus akcentavo, kad idėja festivaliui suteikti „Jorilijos“ vardą, kilo prisiminus lietuvių liaudies deivės Jorilės vardą, o puoselėjant lietuvių liaudies kultūros renesansą, buvo nuspręsta grįžti prie senosios lietuvių kultūros ištakų bei organizuoti šokančių moterų kolektyvų festivalius šiai deivei atminti.
Scenoje buvo galima išvysti įvairių šokio žanro kolektyvų – nuo liaudiškų, pramoginių, lotyniškų ir sportinių iki teatralizuotų ir net rytietiškų. Iš viso pasirodė 116 šokėjų, 11 kolektyvų: Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus moterų šokių kolektyvas "Vasarė" (vad. Jolanta Preidžiuvienė); Pasvalio rajono moterų šokių kolektyvas "Mėta" (vad. Jolanta Preidžiuvienė); Anykščių kultūros centro merginų šokių kolektyvas "Vija" (vad. Jūratė Šimkienė); Rokiškio kultūros centro kolektyvas "Saltare la lavanda" (vad. Kristiana Kemundrytė); Pasvalio kultūros centro Diliauskų skyriaus suaugusiųjų šokių grupė "Klumpė" (vad. Audra Strekienė); Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio linijinių šokių kolektyvas "Arnika" (vad. Irina Bubnova); Rokiškio rytietiškų šokių studija "Ya Elbi" (vad. Giedrė Adomaitienė); Širvintų moterų klubo "Jums" rytietiškų šokių kolektyvas "Laumenė" (vad. Laima Dorofejevaitė); Biržų kultūros centro Ramongalių skyriaus šokių grupė "Šokoladas" (vad. Dalia Baltrušaitienė); Biržų kultūros centro Medeikių skyriaus linijinių šokių kolektyvas "Medrovė" (vad. Rugilė Šarkanaitė) ir scenos šeimininkės - Biržų kultūros centro Nausėdžių skyriaus moterų šokių kolektyvas "Liepa" (vad. Irina Šakuro).

Renginio pabaigoje Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius visoms dalyvėms, o ypač organizatorei I. Šakuro, nuoširdžiai padėkojo už nuotaikingą ir spalvingą šventę, įteikė padėkas.

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalis „Šokių verpetai“

By Naujienos, Renginių atgarsiai
Vasario 25 d. gerų emocijų banga užtvindė Biržų kultūros centrą - vyko Respublikinis vyresnių liaudiškų šokių grupių festivalis „Šokių verpetai“. Idėja į Biržus sukviesti vyresnio amžiaus liaudiškų šokių puoselėtojus prieš keletą metų gimė Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Verpetas“ vadovei Danguolei Kalkienei. Ji, kartu su kitais centro darbuotojais ir verpetiečiais, atsakingai ėmėsi visų organizacinių darbų ir šiandien šį festivalį jau galime vadinti tradiciniu.
Sveikinimo žodžiu festivalį pradėjo LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas.
Festivalio scenoje smagiai šoko, trypė ir žiūrovams kraują kaitino 7 kolektyvai. Be šeimininkų - Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Verpetas“ (vad. Danguolė Kalkienė) scenoje pasirodė Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šėltinis“ (vad. Nida Sakalauskienė), Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Smilgė“ (vad. Nijolė Vidžiūtė), Joniškio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ratilis“ (vad. Vitoldas Krajinas), Kaišiadorių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Savingė“ (vad. Angelė Pačėsienė), Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gaja“ (vad. Elena Skripkauskienė) ir Raudondvario kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vėjo malūnėlis“ (vad. Jolanta Zizienė).
Nuskambėjus paskutiniesiems šokių muzikos akordams, Biržų Kultūros centro direktorius Romas Lesevičius padėkojo visiems renginyje dalyvavusiems liaudiško šokio mylėtojams. Grupių vadovams įteikė padėkas ir simbolines gero tono dovanėles. Atskirą padėką, su daug gerų žodžių, skyrė pagrindinei renginio organizatorei ir puoselėtojai Danguolei Kalkienei.
Tikimės, kad festivalis, palikęs daug teigiamų emocijų ir subūręs didžiulį liaudiškų šokių mylėtojų būrį bendram tikslui, plėsis ir kitais metais į Biržų kultūros centrą sukvies dar didesnį būrį dalyvių!