Category

Meno kolektyvai

Moterų choras „Agluona“

By Meno kolektyvai

Moterų choras gyvuoja neseniai – nuo 2018 m. rudenio.

Nauja pradžia

Iki tol beveik 60 metų gyvavęs mišrus choras, deja, iširo, tačiau davė labai sėkmingą pradžią moteriškam kolektyvui. Choras aktyviai dalyvauja miesto bei respublikiniuose kultūriniuose renginiuose. Choro vadovė Viktorija Morkūnienė, chormeisterė Ieva Morkūnaitė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

2018 m. spalio mėnesį chorui suteikta II kategorija.

2018 m. kovo mėnesį vykusioje dainų šventės apžiūroje moterų choras „Agluona“ paruošė visą savo kategorijos repertuarą ir įvertintas puikiai. Liepos 4-6 d. choras dalyvavo Pasaulinėje dainų šventėje „Vardan tos…“.

2018 m. lapkričio moterų choras „Agluona“ organizavo pirmąjį Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį.

2019 m. spalio mėnesį vyko II-asis Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis, kuris vyko Rokiškyje.

2020 m. lapkričio 23 – 28 d. Sopote (Lenkija) vyko virtualus tarptautinis chorų festivalis – konkursas „Mundus Cantat Sopot 2020“. Dalyvavo 10 chorų iš Lenkijos, Ispanijos, Meksikos, Tailando, Baltarusijos, Kinijos. Juos vertino komisija: Jennifer Tham (Singapūras), Beata Wroblewska (Lenkija), Marcin Wawruk (Lenkija), Marcin Tomczak (Lenkija). Biržų kultūros centro moterų choras „Agluona“ dalyvavo konkursinėje savo kategorijos programoje (vadovė Viktorija Morkūnienė, chormeisterė Ieva Morkūnaitė). Kolektyvas atliko dvi nuostatus atitinkančias dainas. Vėlų šeštadienio vakarą pasiekė džiugi žinia – Biržų kultūros centro moterų choras „Agluona“ įvertintas Sidabro diplomu (II vieta). Surinkti 78 balai. Žiūrėti video

Tremtinių choras „Tremties aidai“

By Meno kolektyvai

Dainuoja vyresnio amžiaus žmonės. Dauguma jų – tremtiniai.

Tėvynės meilės dainos

Chorą 1990m. įkūrė ir jam vadovauja Laima Aukštuolienė. Choristai dalyvauja miesto ir rajono renginiuose, tremtinių dainų šventėse, kurios vyksta kas 2 metai įvairiuose Lietuvos miestuose. Choras populiarina tremtinių, partizanų, Tėvynės meilės dainas, primindami visuomenei, o ypač jaunimui mūsų krašto istoriją.

Modernaus folkloro ansamblis „Navija”

By Meno kolektyvai

 

Į pirmąją  repeticiją 2011 spalio 26 d. susirinko folkloro ir roko  mėgėjai muzikantai ir dainininkai.

Ansamblį subūrė ir jam vadovauja Rūta Kudelkienė-Misevičė. Instrumentų gausa buvo nuo kanklių ir klarneto iki puodų ir standartinės ritmo grupės. Laiko tėkmė keičia netik žmones , bet ir jų atliekamą ir klausomą muziką. Šiandien kolektyvas vadovės aranžuotas ir interpretuojamas lietuvių liaudies dainas atlieka netik instrumentų, bet ir šiuolaikinių technologijų pagalba. Novatoriškumas  užkoduotas ansamblio  „Navija“ pavadinime – šiandien tai baltų kultūros ir klubinės muzikos sintezė. Kolektyvas koncertuoja ne tik Biržų rajone, kituose miestuose, bet ir užsienyje, tarpregioninių ir tarptautinių festivalių dalyvis.

 

Pramoginių – sportinių šokių studija

By Meno kolektyvai

Tai nuo 1992 m. nuolat veikiančios vaikų ir jaunimo (7-18 metų) ir suaugusių (35-55 metų) šokėjų grupės.

Repertuaras

Sceniniai pramoginiai–sportiniai šokiai. Šokėjai – nuolatiniai Panevėžio apskrities, Biržų miesto ir rajono įvairių švenčių dalyviai. Šoko šiuolaikinių šokių festivaliuose Latvijoje, Estijoje, konkurse „Kilkim aukštyn“ Vilniuje. Vadovė Dalė Urbonienė.

Vaikų folkloro ansamblis „Dijūta”

By Meno kolektyvai

Ansamblis susibūrė 2011 m. Skudučiuoja, lumzdžiuoja, gieda sutartines, groja penkiastygėmis ir devynstygėmis kanklėmis, dainuoja liaudies dainas, šoka ratelius bei šokius.

Koncertinės programos

Parengtos koncertinės programos: Užgavėnių programa ŠALTA ŽIEMA ŠALIN AINA.., Atvelykio programa RIDU RIDU RDUOLĖLI.., Joninių- Rasų šventės programa KUPOLE ROŽE.., Adventinė programa TAI GENELIO GENUMAI… Paukštelių programa TĖ GRAŽUMS PAUKŠTELIŲ, TĖ SKUMBUMS DAINELIŲ… Ganymo programa DUOK DIEVE PAGADŲ, PAGADŲ, PIEMENĖLIAM VYGADŲ, VYGADŲ…

Dalyvauta

Dalyvauta: Biržų kultūros centro organizuojamuose renginiuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėje, Latvijoje, Kupiškyje, Pasvalyje, Zarasuose, Panevėžyje bei kituose Lietuvos miestuose. Miuziklai: „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, „Baltas vilkas“.
Folkloro ansamblį subūrė ir lig šiol vadovauja Jūratė Garnelienė

Folkloro ansamblis „Siaudela”

By Meno kolektyvai

Folkloro ansamblio „Siaudela“ repertuare – Biržų krašto, Aukštaitijos regiono liaudies dainos, sutartinės, šokiai ir rateliai.

Muzikos instrumentai

Lumzdelis, ragai, armonika, mediniai ir akmeniniai skudučiai, basetla, būgnas, penkiastygės ir devyniastygės kanklės, smuikas, pūslinė ir akmenys- tai muzikos instrumentai, su kuriais groja „Siaudela“.
Folkloro ansamblį „Siaudela“ 1998 m sausio 12 d. subūrė ir jam iki šiol vadovauja Jūratė Garnelienė.

Sutartinės

Didžiuojamės tuo, kad Biržų kraštas išsiskiria unikaliu paveldu – sutartinėmis. Giedame dvejines, trejines ir keturines sutartines. Kitą repertuaro dalį sudaro vienbalsės ir dvibalsės dainos, romansai, šokiai, instrumentinės muzikos kūriniai.

„Siaudela“ buvo apdovanota už autentiškiausią programą.

Tarptautiniame konkurse Tčevo mieste (Lenkija) 2001 m. ansamblis užėmė III vietą. 2002 m. „Siaudela“ buvo apdovanota už autentiškiausią programą. Ansamblis dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Preilių mieste (Latvija), Grodziske (Lenkija), Kijeve (Ukraina), 2016 m. atstovavo Lietuvą Ispanijoje- Portugalijoje „Europos folkloro karavane“. Daug koncertų Lietuvoje: Nidoje „Tek saulužė ant maračių“, Klaipėdoje „Parbėg laivelis“, „Žuvys išgalvojo giesmes“, Vilniuje – Pasaulio lietuvių dainų šventėse, folkloro festivalyje „Skamba skambakankliai“, Kaune tarptautiniame festivalyje “Atataria lamzdžiai“ bei kituose Lietuvos miestuose.

2014 m. „Siaudela“ koncertavo ISSABELLE kruiziniame laive iš Rygos į Stokholmą, organizavo senjorams kruizinius vakarus. „Siaudela“ filmavosi TV laidose „Subatos vakarėly“, „Krašto garbė“, „Gero ūpo“, „Duokim garo“.  Nuolat koncertuoja rajone ir už jo ribų. Siaudelane tik dalyvauja Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Žaldoko alus“, bet yra šios edukacinės programos pradininkai. Išleido CD diską „Gardus alutis padarytas“. 2016 m. „Siaudela“ atstovavo Lietuvą Europos folkloro festivalyje Ispanijoje ir Portugalijoje, dalyvavo Jurmaloje festivalyje „Pūkų Bale“. 2017 m. pasirodė tarptautiniame festivalyje Šiauliuose „Saulės žiedas“.

Koncertinės programos: Naktigonių programa ŠIŲ NAKTELĮ MIEGA NEMIEGOJO, PALUNKĖKĖ ŽIRGELIUS DABOJO…, Vėlinių programa LEISKIS SAULALA, TEKĖK MĖNUO, DUOK MUMS ŠVENTĄ VAKARĄ, romansų programa KAI DANGUJE SUŽIBA ŽVAIGŽDĖS, Adventinė programa VAI ATVAŽIUOJA ŠVENTOS KALĖDOS, programa NUO GIMIMO IKI VESTUVIŲ, šienapjūtės programa MAN DALGELA ČYSTA PLIENA, PRADALGĖLA ŽALIA ŠIENA…, sutartinių programa TYTYTI TATATOJ, KAS TI GRAŽĖ TRIŪBIJA?.  Miuziklai:  pagal lietuvių liaudies pasaką DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSTANČIŲ, BALTAS VILKAS.

Bočių kolektyvas „Šaltinis”

By Meno kolektyvai

„Bočius“ 1992 m. subūrė Marija Peikštenienė. Jie priklauso LPS „Bočių“ bendrijai Vilniuje, kuri jungia vyresnio amžiaus žmones, rūpinasi jų užimtumu.

Trys kolektyvai

„Bočiuose“ trys kolektyvai : liaudiškos muzikos kapela, šokėjai ir liaudies dainų atlikėjai. Nuo 2009 m. jiems vadovauja Lina Januševičienė. Naujosios vadovės dėka „Bočiai“ užsiima ne tik kūrybine veikla, bet ir skatina aktyvų pagyvenusių žmonių laisvalaikį, organizuoja sveikatingumo dienas, sporto varžybas, edukacines keliones, poilsį gamtoje. „Bočiuose“ švenčiami kolektyvo narių jubiliejai, bendrijos nariai pagelbėja vieni kitiems sunkiomis akimirkomis.

Rajono ir miesto renginiai

Kolektyvai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, miesto renginiuose, liaudiškos muzikos kapela groja brandaus amžiaus žmonių šokių vakaruose. Jie dažni svečiai Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Švenčionių, Ukmergės, Marijampolės „Bočių“ renginiuose,Likėnų sanatorijoje. Glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos respublikos Bauskės, Iecavos,Aizkraukles mėgėjų meno kolektyvais.

Dalyvaujama bendrose kultūrinėse veiklose, organizuojamuose renginiuose.

2011 m. įkurtas vyrų ansamblis, kuris atlieka specialiai parengtą muzikinę programą, taip pat šokių kolektyvas, gyvuojantis nuo „Bočių“ įsikūrimo, kiekvienais metais dalyvauja miesto šventėse, valstybinių švenčių minėjimuose, kalendorinėse šventėse ir kt. 2017 m. kolektyvas atšventė 25-erių metų jubiliejų. Tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas, 2016 m. užmegzti ryšiai su Kegumo šokių kolektyvu (Latvija).

Jaunimo tautinių šokių grupė „Raitytinis”

By Meno kolektyvai

Jaunimo tautinių šokių grupę „Raitytinis“ 1986 m. subūrė choreografė Danguolė Kalkienė, kuri vadovauja kolektyvui iki šiol.

Repertuaras

Tautinių šokių grupėje „Raitytinis“ šoka jaunimas bei miesto ir rajono vyresnių klasių moksleiviai. Repertuare – sceniniai bei folkloriniai šokiai. Kolektyvas dažnai koncertuoja rajono ir miesto renginiuose. Nuo 1987 m dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje „Ežerų sietuva”, tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalyje „Prie Nevėžio“, regioniniame tautinių šokių kolektyvų festivalyje „Šimtmečio skraistę praskleidus“. Šoko Latvijoje, Panevėžio apskrities meno šventėse, LTV konkurse „Duokim garo“.

Iniciatyva

Vadovės iniciatyva Biržų kultūros centre kiekvienais metais organizuojamas tradicinis jaunimo liaudiškų šokių grupių festivalis „Pakol jauni“, į kurį sukviečiamos jaunimo liaudiškų šokių grupės iš Aukštaitijos regiono , kolektyvo draugai iš visos Lietuvos.

„Raitytinis“ yra pelnęs ne vieną garbingą apdovanojimą:

1997 m. konkurse „Pora už poros“ Anykščiuose jam skirta antroji vieta,
2009 m. respublikiniame konkurse „Pora už poros“ Marijampolėje – trečioji vieta.
2012 m. respublikiniame konkurse „Aguonelė“- I laipsnio diplomas.
2013 m. tarprajoniniame suaugusių tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ „Raitytinis“ užėmė pirmąją vietą, respublikiniame – antrąją vietą.
2015 m. Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse-festivalyje „Suk,suk rateli“ , kuris vyko Kuršenuose, šokėjai įvertinti pirmąja vieta.
2016 m. Nacionaliniame konkurse „Aguonėlė“ – apdovanoti pirmo laipsnio diplomu.
2017 m. Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse- festivalyje „Suk, suk rateli“, kuris vyko Kuršėnuose , laimėta pirma vieta.

Pučiamųjų ansamblis Biržų „Blėkvaris”

By Meno kolektyvai

Pučiamųjų ansamblis Biržų „Blėkvaris” pradėjo savo veiklą besiruošdamas Kalėdoms.

Muzikinė dvikova

2016 m. jau dalyvavo Biržų kultūros centro rengiamame Kalėdiniame koncerte. O 2016-12-31 dalyvavo naujametiniame koncerte Biržų Pilyje.
2017-04-08 Kultūros centre vyko muzikinė dvikova „JD Brass“ prieš Biržų „Blėkvarį“. Dvikovą laimėjo „Blėkvaris”.

Trys didžiausi festivaliai

Atlikėjas, aktorius ir režisierius „Auksinio balso“ finalininkas Vidas Bareikis pakvietė Biržų Blėkvarį pagroti kartu jo muziką pritariant vario dūdoms. Kartu su Vidu Bareikiu „Blėkvaris” dalyvavo trijuose didžiausiuose Lietuvos festivaliuose - Karklė, Galapagai, Granatos.
2019 m. Rokiškyje konkurse „Pavasario Ritmu 2019“ užimta 3 vieta. „Blėkvario” ansamblis yra koncertavęs: Vilniuje, Kaune, Šilutėje, Biržuose, Vabalninke, Pačiariaukštėje, Pabiržėje, Pasvalyje, Karklėje, Rumšiškėse, Zarasuose, Antazavėje, Latvijoje, Rundalės pilyje, Bauskės pilyje.

Kamerinis choras „Viktorija“

By Meno kolektyvai

Kamerinį chorą „Viktorija“ 1998 m. subūrė ir iki šiol jam vadovauja Viktorija Morkūnienė.

Kultūrinis gyvenimas

Kolektyvas aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, organizuoja šventes, koncertines keliones, puoselėja Biržų krašto chorinę muziką. Jų repertuare – įvairių epochų, skirtingų kompozitorių kūryba, sakralinė muzika.

„Viktorijos“ iniciatyva

Nuo 2009 m. „Viktorijos“ iniciatyva šventiškai paminima Tarptautinė muzikos diena. Choristai gieda Biržų švento Jono Krikštytojo bažnyčioje, pasirodė Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Krekenavos bazilikoje ir kitose Lietuvos bažnyčiose. Jų atliekamos dainos ir giesmės skambėjo Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Pasaulio lietuvių dainų šventėse.

2018 m. spalio mėnesį chorą pasiekė džiugi žinia, kad specialios komisijos sprendimu kolektyvui suteikta I kategorija.

2002 m. vykusiame respublikiniame chorų konkurse, regioniniame ture, kolektyvas įvertintas I laipsnio diplomu.

2006 m. choras dalyvavo tarptautiniame muzikos festivalyje ,,Millennium in musica“ Romoje, Santa Maggiore bazilikoje, kuris buvo skirtas popiežiaus Jono Pauliaus atminimui.

2011 m. tarptautiniame sakralinės muzikos konkurse ,,Silver bells“ Daugpilyje (Latvija) kameriniam chorui „Viktorija“ skirta trečioji vieta.

2015 m. choristai sėkmingai pasirodė tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje Marijampolėje, Aukštaitijos chorų festivalyje Pasvalyje. 2015 m. pavasarį tarptautiniame J. Naujalio konkurse jie įvertinti 3 laipsnio diplomu. 2016 m. kovo 19d. respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai 2016“ moterų grupė įvertinta I laipsnio diplomu, o vyrų- II laipsnio diplomu.

2017 m. kolektyvas dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso I etape, kur įvertintas I laipsnio diplomu.

2017 m. spalio 8 d. dalyvavo XVIII Tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje Rokiškyje.

2018 m. kovo 18 d. choras dalyvavo Pasaulinės dainų šventės „Vardan tos…“ apžiūroje, kurioje įvertintas puikiai, išmoko visą pajėgiųjų chorų repertuarą. Liepos 4-6 d. kolektyvas dalyvavo Vilniuje Pasaulinėje dainų šventėje „Vardan tos…“

2019 m. rugpjūčio 15 d. ( Žolinė) Vabalninke. Miestelio šventės metu vyko iškilmingos Šv. Mišios bažnyčioje ir koncertas aikštėje. Renginys buvo skirtas kompozitoriaus J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Buvo atliktos J. Naujalio Mišios, giesmės, dainos.

2020 m. choras koncertavo sausio 13 d. proga.