Category

Atgarsiai

Atgarsiai iš renginių

XXIV PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŽALDOKYNĖS KRAŠTAS“

By Atgarsiai

Profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ jau dvidešimt keturis metus išlaiko neblėstantį populiarumą, suteikia galimybę biržiečiams ir miesto svečiams dalyvauti išskirtinėje kultūrinėje programoje. Tai šventė, sulaukianti  didžiulio žiūrovų susidomėjimo, festivalio draugų  paramos, žiniasklaidos, atvykstančių teatro kolektyvų teigiamo įvertinimo.

Pagrindinės šventės tradicijos jau suformuotos. Tad ir sudarant 2020 m festivalio programą išlaikėme tradicinį festivalio išskirtinumą, spektaklių žanrų įvairovę, antrus metus ją papildydami bendra spektaklius apjungiančia tema . Praeitais metais festivalio moto buvo K Vaneguto žodžiai „Tikrosios vertybės nekinta”, šių metų festivaliui pasirinkome vokiečių poeto ir dramaturgo F Hebelio teiginį „Menas – tai žmonijos sąžinė”. Tad sudarydami repertuarą stengėmės, kad spektakliai atitiktų šią temą, atskleistų žmogaus emocinius išgyvenimus, abejones, silpnybes, dorovines, dvasines vertybes.

Buvo parodyti 8 įvairaus žanro, įvairiai auditorijai skirti spektakliai, vyko Panevėžio lėlių vežimo teatro edukacine programa mažiesiems žiūrovams „Aktorius lėlininkas. Lėlės lagamine”, festivalio draugų, teatralų neformalūs susitikimai, eksponuota panevėžiečių dailininkų Dianos ir Tomo Rudokų tapybos darbų paroda, biržietės menininkės  Rimos Jakutienės lėlės. Kiekviena festivalio diena turėjo konkretų pavadinimą: teatro grando diena, jaunojo menininko diena, šokio teatro  diena, muzikinio teatro diena,  teatro klasikos diena ir pan.

      XXIV profesionalių teatrų festivalyje „Žaldokynės kraštas“ vaidino, aktorius grimavo, dekoracijas montavo, spektaklius apšvietė, garsino 207 teatro profesionalai. Jiems padėjo Biržų kultūros centro darbuotojai. Spektaklius žiūrėjo   3100  žiūrovų. Bilietams žiūrovai  išleido  25 096 Eur.  Juos pirko ne tik biržiečiai, bet ir teatrinio meno  gerbėjai iš  Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio. Į spektaklius buvo skirta 40 nemokamų vietų soc. remtiniems vaikučiams, 50 nemokamų vietų neįgaliesiems. Savo apsilankymu festivalį pagerbė Latvijos respublikos  Daugpilio valstybinio teatro direktorius Olegas Šapošnikovas, Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas, Nacionalinio dramos teatro spektaklio  „Scenos iš vedybinio gyvenimo“ režisierius ir inscenizacijos autorius Vytautas Rumšas, „Meno forto“ direktorius Audrius Jankauskas, Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas, direktorius  Antanas Markuckis, Panevėžio simfoninio orkestro dirigentas Vidmantas Kapučinskas, kiti garbingi svečiai.

Mums, festivalio organizatoriams , svarbus kiekvienas teatro kolektyvas, tad visus nuoširdžiai priėmėme, įteikėme atminimo dovanas. To negalėtumėme padaryti be festivalio draugų paramos. Šiais metais tai Lietuvos kultūros taryba prie kultūros ministerijos, Biržų rajono savivaldybė, Seimo narys Audrys Šimas, Seimo narys Viktoras Rinkevičius, AB „Siūlas“, UAB „Agaras“, UAB „Nordic proteins“, UAB „Biržų duona“, UAB „Šalva“, UAB  „Biržų žemtiekimas“, UAB „Biržų ranga“, UAB „Tyla“, UAB „Naradava“, UAB „Evadinamika“, UAB “Šiaurinis taškas”, UAB “Biržų bekonas”, UAB „Šiaurės rytai“, UAB „Biržiečių žodis“, UAB „Pasvalio laikraštis”, UAB „Valmis“, maisto produktai visai šeimai VALDO, Čygo – Kalkio tikroji ūkinė bendrija „Rinkuškiai“, Kristinos Jankauskaitės  gėlių salonas „Atėnė“, laidojimo paslaugų centras „Ilgesys“, Biržų ROTARY klubas, Edmundo Bekerio autotransporto paslaugų įmonė, Restoranas „Pilies skliautai“, Televizija „Balticum“.        

Ačiū visiems už pagalbą, supratimą, paramą. Kadangi su didžiule atsakomybe analizuojame praėjusius festivalius, spektaklių lankomumą, žiūrovų , festivalio draugų  nuomones, konsultuojamės dėl festivalio programos ir koncepcijos gairių su profesionalių teatrų korifėjais, manome, kad kitais metais  Jus vėl  pakviesime į teatro šventę – jau dvidešimt penktąją…. Svarbiausia, kad Jūs, mieli biržiečiai, jos lauktumėte ir  į ją ateitumėte.

 

Biržų kultūros centro informacija

XXIII PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŽALDOKYNĖS KRAŠTAS“

By Atgarsiai

XXIII profesionalių teatrų festivalyje „Žaldokynės kraštas“ išlaikėme tradicinį išskirtinumą, spektaklių žanrų įvairovę, kiekvieną dieną skirdami vis kitam teatro žanrui – dramai, šokiui, spektakliui – legendai, teatro grandui ir pan.

Pirmą kartą spektaklius apjungėme bendra tema, festivalio motto pasirinkdami JAV rašytojo Kurto Vaneguto žodžius: „Tikrosios vertybės nekinta.“ Tad kviesdami teatrus, pageidavome, kad rodomi spektakliai pateiktų dorovines, dvasines vertybes kaip mūsų gyvenimo prasmės pamatą, atskleistų prieštaringą žmogaus prigimtį, istoriją, esminius gyvenimo jausmus – meilę, laimę, laisvės troškimą, gyvenimo laikinumą ir pan. Parodyta 10 spektaklių, plėtojančių šią temą. Dauguma apdovanoti įvairiais prizais, o juos kūrę menininkai įvertinti „Auksiniu scenos kryžiumi“, pelnę žiūrovų simpatijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ypač didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos istorija“, Keistuolių teatro premjera „Riešutų duona“, Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Elzės žemė“, bendras „Klaipėdos jaunimo teatro ir Nacionalinio Kauno dramos teatro projektas – spektaklis „Mūsų miestelis“.
Festivalyje vaidino, aktorius grimavo, dekoracijas montavo , spektaklius apšvietė , garsino 181 teatro profesionalas. Jiems padėjo gausus būrys Biržų kultūros centro darbuotojų.
Spektakliuose apsilankė apie 2 900 žiūrovų. Bilietams žiūrovai išleido 21 299 Eur. Juos pirko ne tik biržiečiai, bet ir teatrinio meno gerbėjai iš Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio.

Festivalio metu kultūros centrą puošė kraštiečio dailininko iš Panevėžio Osvaldo Juškos tapybos darbų paroda, Kaštonų mokyklos mokytojos – metodininkės Rimos Briedienės ir jos 6-8 klasių mokinių dailės darbai. Savo apsilankymu festivalį pagerbė Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Už nuoširdžią paramą dėkojame festivalio draugams: Lietuvos kultūros tarybai prie kultūros ministerijos, Biržų rajono savivaldybei , Lietuvos respublikos Seimo nariams – Viktorui Rinkevičiui ir Audriui Šimui, UAB „Siūlas“, maisto produktams visai šeimai „Valdo“, Biržų ROTARY klubui, UAB „Agaras“, UAB „Šalva“, UAB „Biržų duona“, UAB „Biržų ranga“, Čygo Kalkio tikrajai ūkinei bendrijai „Rinkuškiai“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Šiaurės rytai“, UAB „Biržiečių žodis“, UAB „Pasvalio laikraštis“ , Kristinos Jankauskaitės gėlių salonui „Atėnė“, UAB „Evadinamika“, UAB „Nordic proteins“, UAB „Naradava“, UAB „Tyla“, UAB „Biržų bekonas“ , UAB „Šiaurinis taškas“, E Bekerio autotransporto paslaugų įmonei, restoranui „Pilies skliautai“, televizijai „Balticum“, UAB „Valmis“.
Džiaugiamės ištikimaisiais teatrų lankytojais. Jų geranoriškumas įkvėpia norą tobulinti, tęsti šį populiarų renginį.

XXII PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŽALDOKYNĖS KRAŠTAS“

By Atgarsiai

Kovo 3 d. baigėsi XXII profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Jo metu pristatyta 11 renginių : 8 spektakliai , 2 edukacinės programos – teatro „Teatriukas“ „Žalia gyva“ ir Biržų kultūros centro B Dauguviečio teatro vadovės V Vorienės „Ar galiu būti aktoriumi?“, susitikimas su kraštiete, J Miltinio teatro aktore Asta Preidyte . 

Smagu, kad šis festivalis sulaukia vis daugiau tautinių šokių šokėjų ir festivalio žiūrovų dėmesio. Šiais metais į šventę atvyko daugiau nei šimtas dalyvių. Visus sužavėjo Panevėžio ,,Kanapėlės”, Panevėžio rajono Paįstrio ,,Verbelės”, Pakruojo merginų kolektyvo, Kėdainių rajono Truskavos ,,Vermenėlės” Pasvalio ,,Apynėlio”, Baisogalos ,,Žolynėlio”, Vabalninko, Biržų kultūros centro ,,Raitytinio” , Biržų ,,Saulės” gimnazijos , Barbelės „Rakari“ (Latvija) šokėjai.

Festivalyje dirbo 166 svečiai ( teatrų aktoriai, garso ir šviesos inžinieriai, grimo meistrai , scenos technikai ir pan.) bei didelis būrys Biržų kultūros centro darbuotojų. Spektaklius žiūrėjo , edukacinėse programose, susitikime su Asta Preidyte apsilankė apie 2850 teatro mylėtojų. Bilietams žiūrovai išleido 15 959 eurus. Šiais metais pirmą kartą į festivalį atvyko mūsų kraštietės Dalios Mikoliūnaitės vadovaujamas „Teatriukas“, Vilniaus kamerinis teatras, improvizacijų teatras „Kitas kampas“. Kauno dramos teatras pirmą kartą atvežė vaikišką spektaklį.

Festivalio draugai:

 • Biržų rajono savivaldybė
 • Lietuvos kultūros taryba prie kultūros ministerijos
 • Seimo narys Audrys Šimas
 • Seimo narys Viktoras Rinkevičius
 • UAB „Siūlas“
 • Maisto produktai visai šeimai VALDO
 • UAB „Agaras“
 • UAB „Šalva“
 • UAB „Naradava“
 • UAB „Tyla“
 • UAB „Biržų bekonas”
 • UAB „Evadinamika“,
 • UAB „HOCHDORF Baltic Milk“
 • UAB „Biržų duona“
 • UAB „Biržų ranga“
 • UAB „Šiaurės rytai“
 • UAB „Biržiečių žodis“
 • UAB „Pasvalio laikraštis”
 • UAB „Biržų žemtiekimas“
 • UAB „Šiaurinis taškas”
 • Čygo Kalkio tikroji ūkinė bendrija „Rinkuškiai“
 • Kristinos Jankauskaitės gėlių salonas „Atėnė“
 • E. Bekerio autotransporto paslaugų įmonė
 • Biržų ROTARY klubas
 • Restoranas „Pilies skliautai“
 • Televizija „Balticum“.

Nepalikti abejingų gyvenimui – toks gero teatro tikslas. Dėkojame visiems teatro gerbėjams jau daugelį metų besilankantiems šiame renginyje. Nuoširdų ačiū tariame festivalio draugams, parėmusiems festivalį. Tai geriausias meilės teatrui ir Biržų krašto žmonėms įrodymas.

XXI PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŽALDOKYNĖS KRAŠTAS“

By Atgarsiai

XXI profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ metu teatro mėgėjams pristatyta 15 renginių : 10 įvairaus žanro spektaklių , susitikimas su kraštiete aktore, režisiere Justina Jukonyte, dvi edukacinės programos pradinių klasių mokiniams „Kūrybinė teatro laboratorija“ ir dvi edukacinės programos „Teatro magija“ vyresniųjų klasių mokiniams.

Buvo eksponuojamos dvi parodos : fotografijų paroda, skirta aktorės , režisierės Justinos Jukonytės kūrybai bei biržiečio dailininko Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda.
XXI profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ spektaklius žiūrėjo , edukacinėse programose, susitikime su Justina Jukonyte apsilankė apie 3 620 teatro mylėtojų. Buvo parduota 2 904 bilietai už 23 272 eurus. Bilietus pirko ne tik mūsų rajono gyventojai, bet ir svečiai iš Pasvalio, Rokiškio, Pakruojo, Panevėžio . Biržų rajono savivaldybės, Kultūros tarybos, festivalio draugų dėka žiūrovams kai kurie spektakliai , renginiai buvo nemokami arba už labai mažą kainą. Iš rėmėjų lėšų apmokėta Latvijos respublikos Daugpilio teatrui už spektaklį „Kazanova. Henrieta. Venecija“, Trupei 459 už spektaklį „Meile, don‘t stop“, aktorei , režisierei J Jukonytei už parodos ir susitikimo surengimą, J. Miltinio teatrui už edukacines programas pradinių klasių mokiniams.

Biržų kultūros centro scenoje spektaklius rengė 272 svečiai ( teatrų aktoriai, garso ir šviesos inžinieriai, grimo meistrai , scenos technikai ir pan.) bei didelis būrys Biržų kultūros centro darbuotojų. Sulaukėme garbingų svečių – Daugpilio teatro šiuolaikinio šokio spektaklio „Kazanova. Henrieta. Venecija“ libreto autorės, choreografės Irinos Saveljevos, Panevėžio muzikinio teatro vadovo , miuziklo
„ Mano puikioji ledi“ dirigento Vidmanto Kapučinsko, šio spektaklio režisieriaus Nerijaus Petroko, Vilniaus mažojo teatro vadovės Daivos Baltusytės – Len, „Cezario grupės“ teatro vadovo Pauliaus Čižinausko. Trupės 459 teatrinės instaliacijos vienam žiūrovui „Meile, don‘t stop“ idėjos autorės, režisierės Karolinos Jurkštaitės. Vasario 16 d. Daugpilio teatro spektaklį „Kazanova. Henrieta. Venecija“ žiūrėjo ir Biržuose viešėjusi Vecumniekų ( Latvija) delegacija. Pirmą kartą festivalyje dalyvavo Panevėžio muzikinis teatras , Daugpilio teatras, Trupė 459. Kai kurie teatrai – Panevėžio muzikinis, Vilniaus mažasis, Klaipėdos, Daugpilio teatras, Trupė 459 dėl sudėtingų dekoracijų jų statyti atvyko spektaklių išvakarėse.

Visi svečiai buvo sužavėti biržiečių žiūrovų nuoširdumu, šiltu priėmimu, Biržų kultūros centro darbuotojų profesionalumu, vaišingumu, jaukia mūsų kultūros centro sale, kitomis patalpomis.

Festivalio draugai:

 • Biržų rajono savivaldybė,
 • Lietuvos kultūros taryba prie kultūros ministerijos,
 • Seimo narys Audrys Šimas,
 • Seimo narys Viktoras Rinkevičius,
 • Birutė Rinkevičienė,
 • Maisto produktai visai šeimai VALDO,
 • Kristinos Jankauskaitės gėlių salonas „Atėnė“,
 • Čygo Kalkio tikroji ūkinė bendrija „Rinkuškiai“,
 • Biržų ROTARY klubas,
 • E. Bekerio autotransporto paslaugų įmonė,
 • Restoranas „Pilies skliautai“,
 • UAB „Agaras“,
 • UAB „Šalva“,
 • UAB „Naradava“,
 • UAB „Tyla“,
 • UAB „Biržų bekonas”,
 • UAB „Evadinamika“,
 • UAB „HOCHDORF Baltic Milk“,
 • UAB „Šiaurinis taškas”,
 • UAB „Biržų žemtiekimas“,
 • UAB „Biržų duona“,
 • UAB „Stiklija“
 • UAB „Šiaurės rytai“,
 • UAB „Biržiečių žodis“,
 • UAB „Pasvalio laikraštis”,
 • Televizija „Balticum“.

Nuoširdžiai dėkojame festivalio draugams , visiems biržiečiams. Tik Jūsų dėka galime tęsti gražią tradiciją puoselėjant ir populiarinant teatro meną.

Motinos diena 2017 m.

By Atgarsiai

Motinos diena 2017 m.

Nuotraukose – vaikų ir jaunimo talentų konkurso „Skiriu tau, mama…“ akimirkos. Biržų rajono savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno įsteigtas piniginis prizas įteiktas žiūrovų išrinktai talentų konkurso nugalėtojai Ugnei Krištapaitytei iš Papilio. Seimo narys Viktoras Rinkevičius apdovanojo savo paties skelbto moksleivių darbų konkurso „Tau, mano mamyte“ nugalėtojus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams.Sveikiname talentingiausius.

Biržų kultūros centras kviečia

By Atgarsiai

Biržų kultūros centras kviečia į naujo koncertinio sezono renginius

Spalio 17 d. sukanka 25 metai kaip buvo atidarytas Biržų kultūros centras. Nuo to laiko įvyko apie 4 500 renginių, kuriuose pabuvojo apie 850 tūkstančių biržiečių ir miesto svečių. Kasmet čia repetuoja apie 300 mėgėjiško meno entuziastų .Pažadame, jog ir naująjį sezoną bandysime dirbti taip, kad kiekvienas čia atėjęs rastų įdomią veiklą, meninę saviraišką, prasmingą laisvalaikį.
Bene daugiausia žiūrovų apsilanko spektakliuose. Šį koncertinį sezoną naujausius darbus pristatys Šiaulių, Nacionalinio, „Meno forto“, „Kito kampo“, Latvijos respublikos Daugpilio, Kauno nacionalinio, J Miltinio, „Teatriuko„, A. Cholinos šokio teatro, Domino, „Kitokio teatro“, Flamenko teatro „Sandra Domingo“ kolektyvai. Neliks nuskriausti ir muzikos gerbėjai. Spalio 21 d. vyks geromis emocijomis ir humoru prisodrintas muzikinis spektaklis„Amerika pirtyje“, kuriame energiją lies Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, Deivydas Norvilas, Sandra Lebrikaitė, Rytis Janilionis, Osvaldas Petraška bei kiti atlikėjai. Lapkričio 8 d. naujausią premjerą „Pilėnai“ parodys vienintelis Baltijos šalyse profesionalus šokėjų, tautinių instrumentų orkestro ir choro jungtinis meno ansamblis „Lietuva“. Gruodžio 2 d. legendine Benjamino Gorbulskio dainos eilute „Tu ateik į pasimatymą“ į jaukų, šiltą pasirodymą kvies Evelina Sašenko ir Liudas Mikalauskas. Puikiai žinomas, mylimas dainas solistai papildys nuotaikingais pasakojimais iš kompozitoriaus gyvenimo. Gruodžio 6 d. geros nuotaikos dozę dovanos trys profesionalai- Ramūnas Rudokas, Marius Jampolskis ir Stano pop muzikos scenos projekte „Čilinam“. Gruodžio 16 d. gražiausios dainos iš S Brighman ir A Bocelli repertuaro skambės auksinių Lietuvos balsų – Onos Kolobovaitėsir Egidijaus Bavikino lūpose. Gruodžio 27 d. dviejų džiazo banginių-vienos tituluočiausių džiazo atlikėjų Nedos Malūnavičiūtės ir Kauno bigbendo koncertas.Gražių renginių žada mėgėjiško meno kolektyvai : lapkričio 10-11-12 dienomis vyks III respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“, gruodžio 1 d. daugelio respublikinių konkursų laureatė Biržų kultūros centro liaudies šokių grupė „Raitytinis“ pakvies biržiečius į kolektyvo 30-mečio koncertą. Gruodžio 9 d. vyks Seniūnijų šventė, kurioje koncertuos geriausi mūsų rajono seniūnijų meniniai kolektyvai. Gruodžio 26- ją tradicinis „Kalėdinis koncertas“, jau daugelį metų sukviečiantis pilną salę šventiškai nusiteikusių biržiečių. Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai įkvėpti sėkmingu praeitų metų miuziklo „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ debiutu, gruodžio mėn. žada parodyti naują premjerą- miuziklą „Baltas vilkas“.2018 m sausio 20 d. išskirtiniam 20 metų jubiliejaus koncertui ruošiasi folkloro kolektyvas „Siaudela“. Jau suplanuoti spektakliai populiariausiai šventei – XXII profesionalių teatrų festivaliui „Žaldokynės kraštas“, kuris vyks 2018 m vasario 10-kovo 3 dienomis.

Tai tik dalis renginių, kuriuos pasiūlysime Jums 2017/2018 m koncertiniame sezone.Dėkodami rėmėjams, lankytojams, mėgėjiško meno kolektyvų dalyviams už palaikymą, gerus žodžius, pastabas ,  patarimus kviečiame į pirmuosius šio sezono renginius. Bilietus  galite įsigyti nuo antradienio, rugsėjo 12 d.
Koncertinį sezoną  pradėsime rugsėjo 23 d. 14 val. Baltų vienybės dienos paminėjimu. Atvyks garbingi svečiai ir meniniai kolektyvai iš Lietuvos ir Latvijos , pirmą kartą Biržuose vyks konkursas „Ilgakasių ilgakasė“. Nugalėtojos bus apdovanojamos solidžiais prizais. Bilieto kaina 3 €
Lietuvos architektūros sąjungos Šiaulių skyrius kultūros centro fojė paruošė  parodą „Kryptis – Šiaurė”. Apsilankę  joje susipažinsite su geriausių  profesionalių architektų  projektais,  įdomiausiais  Šiaurės Lietuvos pastatais, erdvėmis.  Paroda vyks iki rugsėjo 30 d , ji nemokama.
Norėdami sužinoti informaciją  apie tolimesnius renginius skaitykite rajono laikraščius „Biržiečių žodis“,  „Šiaurės rytai“, tapkite Biržų kultūros centro draugais socialiniame tinkle „Facebook“www.facebook.com/birzukulturos.centras, sekite informaciją Biržų kultūros centro svetainėje kultura.birzai.lt,Biržų savivaldybės svetainėje www.birzai.lt  (skyrelyje kultūra – kultūros centras) ,  Biržų turizmo  informacijos centro svetainėje visitbirzai.lt.

Kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“

By Atgarsiai

Akimirkos iš Biržų kultūros centre vykusių Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“.

Sveikiname varžytuvių nugalėtojus – Zarasų rajono Salako muzikantus ir Žiūrovų prizo laimėtojus -Visagino kaimo kapelą „Linksmuolė“

Už nuotraukas dėkojame fotografui Janulaičiui ir Aisčiui Kukučiui iš Utenos raj. Kuktiškių seniūnijos.

Tautinio šokio glėbyje

By Atgarsiai

Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esma…“, – šiuo smagiu lietuvių liaudies šokiu Biržų kultūros centre jau penktą kartą prasidėjo kultūros centro choreografės Danguolė Kalkienės organizuojamas jaunimo tautinių šokių festivalis ,,Pakol jauni”. ,

Smagu, kad šis festivalis sulaukia vis daugiau tautinių šokių šokėjų ir festivalio žiūrovų dėmesio. Šiais metais į šventę atvyko daugiau nei šimtas dalyvių. Visus sužavėjo Panevėžio ,,Kanapėlės”, Panevėžio rajono Paįstrio ,,Verbelės”, Pakruojo merginų kolektyvo, Kėdainių rajono Truskavos ,,Vermenėlės” Pasvalio ,,Apynėlio”, Baisogalos ,,Žolynėlio”, Vabalninko, Biržų kultūros centro ,,Raitytinio” , Biržų ,,Saulės” gimnazijos , Barbelės „Rakari“ (Latvija) šokėjai.

Šventės dalyvius sveikino Biržų rajono savivaldybės meras V. Valkiūnas. Gražių žodžių šokėjams , jų vadovams negailėjo Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Visi kolektyvų vadovai buvo apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais. Festivalio dalyviams buvo įteiktos saldžios dovanėlės , suorganizuotas gražus draugystės vakaras.