Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras

By 2019-11-23 5 kovo, 2020 Meno kolektyvai

Veiklą pradėjo 2004 m. lapkričio mėnesį. Jį subūrė ir iki šiol vadovauja Vita Vorienė.

Dvidešimt penki aktoriai

Mėgėjų teatre dvidešimt penki aktoriai, vaidinantys ne tik biržiečiams, bet ir aplinkinių rajonų teatro mylėtojams. Teatras dalyvauja įvairiuose šalies mėgėjų teatrų festivaliuose, šventėse, kituose renginiuose.

Aktoriai kasmet žiūrovams pristato po premjerą.

2005 m. – K Čirplio -Vijūno „Čigonėlė nemeluoja“ (suvaidinta festivaliuose „Tiltai“ Paįstryje (Panevėžio r.) , „Tvoros“ Obeliuose (Rokiškio r.), „Sielos ilgesys“ Palėvenėje (Kupiškio r.), festivalyje „Atspindžiai“ (Anykščiuose) ir kt.)

2006 m. – „Tėvo auksiniai“ pagal J. Baltušį (festivalio „Atspindžiai“ diplomantai, vyriausias aktorius Česlovas Leščinskas buvo pristatytas nominacijai „Už geriausią epizodinį vaidmenį“)

2007 m. – S. Mrožeko „Našlės“

2008 m. – L. Kaningen „Mergvakaris“ („Atspindžiuose“ buvo pristatytas nominacijai „Už geriausią scenografiją“)

2009 m. – komedija pagal A. Miljaną „Kalio cianido… su pienu ar be“

2010 m. – V. Vorienės komedija „Cirkas be pinigų“. Suvaidintas jau 56 kartus.

2011 m. – tragikomedija pagal F. Buliakovą „Šventas reikalas“ 2013 m šventėje „Tegyvuoja teatras“ spektaklis apdovanotas prizu už ryškiausią sezono spektaklį.

2012 m. – nežinomo autoriaus komedija „Tėvas jau leido“.

2013 m. – F. Buliakovo komedija „Švelnus ilgesys“ Suvaidintas 20 kartų. („Atspindžių“ laureatas)

2013 m. kovo 27 d. mėgėjų teatrui suteiktas Boriso Dauguviečio vardas. Jie apdovanoti „Auksopaukšte“ nominacijoje „Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovė“.

2015 m. – tragikomedija pagal I. Murenko „Išbandymas mirtimi“.

2016 m. – dvi premjeros – „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika” pagal Uršulės Babickaitės atsiminimus, scenarijaus autorė Vita Vorienė ir V. Sobčiako komedija „Kodėl tu jai neskambini š…“

2017 metais komedija pagal Stepaną Lobozerovą „Meilė be kančios, kaip šuva be uodegos“.

Respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Atspindžiai 2017“ Priekulėje  Borio Dauguviečio teatras buvo pristatytas nominacijai  „Ryškiausia nacionalinės dramaturgijos interpretacija „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika“ ir nominacijai ryškiausia sezono aktorė – Evelina Leščinskaitė už Unės vaidmenį spektaklyje „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika“.

Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatrui šventės metu buvo įteiktas Kazimieros Kymantaitės vardo prizas už originalios teatro kalbos ieškojimus, nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą.

2018 metais komedija pagal Juozą Baltušį „Valiusei reikia Alekso“. XIV Lietuvos mėgėjų teatrų šventę „Tegyvuoja teatras“ Varėnoje, skirtoje tarptautinei Teatro dienai paminėti. Jos metu buvo įteikti diplomai už įvairias nominacijas. Boriso Dauguviečio teatras buvo apdovanotas diplomais  nominacijose –„Ryškiausia scenografija“ , „Ryškiausias aktorių ansamblis“, „Ryškiausia nacionalinės dramaturgijos interpretacija“ už  spektaklį pagal J. Baltušį „Valiusei reikia Alekso“. Šis spektaklis respublikinėje apžiūroje – šventėje „Atspindžiai“ buvo pripažintas laureatu ir pateko tarp stipriausių Lietuvos mėgėjų teatrų. Spektaklį rodėme įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose. XIX mėgėjų teatrų festivalyje – konkurse „Kartu“ Kurtuvėnuose, Valiusės vaidmens atlikėja Ingrida Viržintienė, buvo pripažinta geriausia festivalio aktore.

2019 metais Juozo Montvilos „Didysis geismas“

Jau tradicine tapo Biržų kultūros namuose kovo mėnesio pabaigoje rengiama „Melpomenės šventė“, skirta tarptautinei Teatro dienai paminėti.

Kas dveji metai lapkričio mėnesį Biržų kultūros centre rengiame respublikinį mėgėjų teatrų festivalį „Dauguvietynė“.

Kasmet dalyvaujame Biržų miesto šventėje rugpjūčio mėnesį. Biržiečiai prisimena mūsų teatro surengta „Muitinę“ ant Kęstučio gatvės tilto per Agluonos upę,  Rotušės gatvėje surengtą pasižmonėjimą, kuriame atkūrėme tarpukario Biržų atmosferą, Teatraturgį, bei kitus renginius.

Parengėme programą  „Palikti negalima griauti“, skirtą garsiam mūsų krašto poetui Juliui Janoniui. Ją rodėme 2018 metų Dainų šventėje Vilniuje.