All Posts By

admin

Kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“

By Renginių atgarsiai

Akimirkos iš Biržų kultūros centre vykusių Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“.

Sveikiname varžytuvių nugalėtojus – Zarasų rajono Salako muzikantus ir Žiūrovų prizo laimėtojus -Visagino kaimo kapelą „Linksmuolė“

Už nuotraukas dėkojame fotografui Janulaičiui ir Aisčiui Kukučiui iš Utenos raj. Kuktiškių seniūnijos.

Tautinio šokio glėbyje

By Renginių atgarsiai

Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esma…“, – šiuo smagiu lietuvių liaudies šokiu Biržų kultūros centre jau penktą kartą prasidėjo kultūros centro choreografės Danguolė Kalkienės organizuojamas jaunimo tautinių šokių festivalis ,,Pakol jauni”. ,

Smagu, kad šis festivalis sulaukia vis daugiau tautinių šokių šokėjų ir festivalio žiūrovų dėmesio. Šiais metais į šventę atvyko daugiau nei šimtas dalyvių. Visus sužavėjo Panevėžio ,,Kanapėlės”, Panevėžio rajono Paįstrio ,,Verbelės”, Pakruojo merginų kolektyvo, Kėdainių rajono Truskavos ,,Vermenėlės” Pasvalio ,,Apynėlio”, Baisogalos ,,Žolynėlio”, Vabalninko, Biržų kultūros centro ,,Raitytinio” , Biržų ,,Saulės” gimnazijos , Barbelės „Rakari“ (Latvija) šokėjai.

Šventės dalyvius sveikino Biržų rajono savivaldybės meras V. Valkiūnas. Gražių žodžių šokėjams , jų vadovams negailėjo Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Visi kolektyvų vadovai buvo apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais. Festivalio dalyviams buvo įteiktos saldžios dovanėlės , suorganizuotas gražus draugystės vakaras.

Meno kolektyvai

By Apie mus

       

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

 

Kamerinį chorą „Viktorija“ 1998 m. subūrė ir iki šiol jam vadovauja Viktorija Morkūnienė. Kolektyvas aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, organizuoja šventes, koncertines keliones, puoselėja Biržų krašto chorinę muziką. Jų repertuare – įvairių epochų, skirtingų kompozitorių kūryba, sakralinė muzika. Nuo 2009 m. „Viktorijos“ iniciatyva šventiškai paminima Tarptautinė muzikos diena. Choristai gieda Biržų švento Jono Krikštytojo bažnyčioje, pasirodė Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Krekenavos bazilikoje ir kitose Lietuvos bažnyčiose. Jų atliekamos dainos ir giesmės skambėjo Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Pasaulio lietuvių dainų šventėse.
2002 m. vykusiame respublikiniame chorų konkurse, regioniniame ture, kolektyvas įvertintas I laipsnio diplomu.
2006 m. choras dalyvavo tarptautiniame muzikos festivalyje ,,Millenniuminmusica“ Romoje, Santa Maggiore bazilikoje , kuris buvo skirtas popiežiaus Jono Pauliaus atminimui.
2011 m. tarptautiniame sakralinės muzikos konkurse ,,Silverbells“ Daugpilyje ( Latvija) kameriniam chorui „Viktorija“ skirta trečioji vieta.
2015 m choristai sėkmingai pasirodė tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje Marijampolėje, Aukštaitijos chorų festivalyje Pasvalyje.2015 m. pavasarį tarptautiniame J Naujalio konkurse jie įvertinti 3 laipsnio diplomu.2016 m.  kovo 19d. respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai 2016“ moterų grupė įvertinta I laipsnio diplomu, o vyrų- II laipsnio diplomu.

Mišruschoras „Agluona“2016 m.pradėjo 59 darbo sezoną. Choristai aktyviai koncertuoja, dalyvauja šventėse, konkursuose, festivaliuose.Kolektyvas pastovus miesto, apskrities , respublikinių, Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis, dažnas svečias Aizkrauklėje( Latvija). „Agluona” puoselėja savo krašto chorinę muziką, repertuare svarbią vietą užima Biržų krašto garsių muzikų Antano, Motiejaus ir Broniaus Budriūnų dainos. Choro vadovė Viktorija  Morkūnienė.

1998 m. sėkmingai pasirodė chorų festivalyje Tčevo mieste (Lenkija).

2002 m. respublikiniame chorų konkurse, regioniniame ture, choras įvertintas II laipsnio diplomu.

2004 m. dalyvavo jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje „Tėvynės balsai“ Kaune.

2013m. vykusiame respublikiniame suaugusiųjų chorų konkurse,,Agluonai” suteikta II-o laipsnio kategorija.

2014 m  sėkmingai pasirodė Pasaulio lietuvių dainų šventės apžiūroje, „įveikė”  pajėgiųjų chorų repertuarą ir dalyvavo šventėje ,,Čia mano namai”.

Muzikinę grupę “Jump jazz” 2011 metais subūrė  Aurimas Puluikis, kuris kolektyvui vadovuja iki šiol.„Jump jazz“ aktyviai koncertuoja ne tik Biržų rajone bet ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose, dalyvauja konkursuose ir
festivaliuose. Grupės  atliekamos muzikos galite paklausyti adresu https://www.facebook.com/Jump-Jazz-1708001642805634/

Liaudišką muziką grojančią „Kaziuko kapelą”1999 m. subūrė ir iki šiol jai vadovauja Kazys Baronas. Repertuare – liaudies dainos, muzika, įvairių kompozitorių kūriniai. Svarbiausi koncertai ir apdovanojimai:2001 m. koncertas lietuvių bendruomenei  Rygoje (Latvija) ,2002 m. pirma vieta LTV konkurse „Duokim garo“, padėkos raštai už koncertines programas Ariogaloje, Šiauliuose, Šeduvoje, Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, kapelų varžytuvėse „Grok, Jurgeli“, armonikininkų šventėje „Aukštaitijos armonika“.

Pučiamųjų orkestras įkurtas 1960 m. Jam vadovavo J. Ašaka, vėliau V.  Ščiupokas. Nuo 1984 m. vadovauja Gitas  Korsakas. Orkestras dalyvauja dainų šventėse, Biržų miesto ir rajono renginiuose.  Jų  repertuare įvairi muzika: klasika, džiazo kompozicijos, maršai.

Jaunimo tautinių šokių grupę  „Raitytinis“ 1986 m. subūrė choreografė Danguolė Kalkienė, kuri vadovauja kolektyvui iki šiol. Jame šoka jaunimas bei miesto ir rajono  vyresnių klasių moksleiviai.Repertuare – sceniniai bei folkloriniai šokiai. Kolektyvas dažnai koncertuoja rajono ir miesto renginiuose. Nuo 1987 m dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje „Ežerų sietuva”, tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalyje „Prie Nevėžio“, regioniniame tautinių šokių kolektyvų festivalyje „Šimtmečio skraistę praskleidus“. Šoko Latvijoje, Panevėžio apskrities meno šventėse, LTV  konkurse  „Duokim garo“.

1997m konkurse „Pora už poros“ Anykščiuose kolektyvui skirta  antroji  vieta,

2009 m respublikiniame konkurse „Pora už poros“ Marijampolėje –trečioji  vieta.

2012 m respublikiniame konkurse  „Aguonelė“-  I laipsnio diplomas.

2013 m tarprajoniniame suaugusių tautinių šokių konkurse „Pora už poros“  „Raitytinis“  užėmė pirmąją vietą, respublikiniame – antrąją vietą.

2015m Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudišku šokių kolektyvų konkurse-festivalyje „Suk,suk ratelį” , kuris vyko Kuršenuose, šokėjai įvertinti  pirmąja vieta.

„Bočius“1992 m. subūrė Marija Peikštenienė. Jie priklauso LPS „Bočių“ bendrijai Vilniuje, kuri jungia vyresnio amžiaus žmones, rūpinasi jų užimtumu. „Bočiuose“ trys kolektyvai : liaudiškos muzikos kapela, šokėjai ir liaudies dainų atlikėjai. Nuo 2009 m. jiems vadovauja Lina Januševičienė. Naujosios vadovės dėka „Bočiai“ užsiima ne tik kūrybine veikla, bet  ir skatina aktyvų pagyvenusių žmonių laisvalaikį, organizuoja sveikatingumo dienas, sporto varžybas, edukacines keliones, poilsį gamtoje.  „Bočiuose“ švenčiami kolektyvo narių jubiliejai, bendrijos nariai pagelbėja vieni kitiems sunkiomis akimirkomis. Kolektyvai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, miesto renginiuose, liaudiškos muzikos kapela groja brandaus amžiaus žmonių šokių vakaruose. Jie  dažni svečiai Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Švenčionių, Ukmergės, Marijampolės „Bočių“ renginiuose,Likėnų sanatorijoje. Glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos respublikos  Bauskės, Iecavos,Aizkraukles mėgėjų meno kolektyvais.

Folkloroansamblio „Siaudela“ repertuare – Biržų krašto, Aukštaitijos regiono liaudies dainos, sutartinės, šokiai ir rateliai. Ansamblio nariai groja penkių, devynių stygų kanklėmis, ragais, skudučiais, lumzdeliais, armonika, smuiku, basetle, būgnu. Folkloroansamblį „Siaudela“ 1998 msausio 12 d. subūrėir jam iki šiol vadovauja Jūratė Garnelienė.

Tarptautiniame konkurse Tčevomieste (Lenkija) 2001 m. ansambliui skirta  III vieta. 2002 m. „Siaudela“ buvo apdovanota už autentiškiausią programą. Ansamblis dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Preilių mieste (Latvija), Grodziske (Lenkija), Kijeve (Ukraina), Nidoje „Teksaulužė ant maračių“, Klaipėdoje „Parbėglaivelis“, „Žuvys išgalvojo giesmes“, Vilniuje – Pasaulio lietuvių dainų šventėse, folklore festivalyje „Skamba skamba kankliai“, tautinėse šventėse Rumšiškėse ir kt. Filmavosi TV laidose „Subatos vakarėly“, „Krašto garbė“, „Gero ūpo“, „Duokim garo“.  Nuolat koncertuoja rajone ir už jo ribų, dalyvauja Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Alaus kelias“. Išleido CD „Gardus alutis padarytas“. Koncertinės programos: „Šių naktelį miega nemiegojo“, Vėlinių programa „Leiskis saulala, tekėk mėnuli, duok mums šventą vakarą“, romansų programa „Kai danguje sužiba žvaigždės“ ir kt.

Vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“ suburtas 2011 m . Mažieji ansambliečiai mokosi dainuoti liaudies dainas, šokti liaudies šokius ir ratelius, giedoti sutartines, skudučiuoti. Jied alyvauja įvairiuos efolkloro renginiuose, šventėse.  Vadovė Jūratė Garnelienė.

 Boriso Dauguviečio mėgėjų teatra sveiklą pradėjo 2004 m. lapkričio mėnesį. Jį subūrė ir iki šiol vadovauja Vita Vorienė. Mėgėjų teatre dvidešimt aktorių, vaidinančių ne tik biržiečiams, bet ir aplinkinių rajonų teatro mylėtojams. Teatras dalyvauja į vairiuose šalies mėgėjų teatrų festivaliuose, šventėse, kituose renginiuose. Aktoriai kasmet žiūrovams pristato po premjerą:
2005 m. – K Čirplio -Vijūno „Čigonėlė nemeluoja“ (suvaidinta festivaliuose „Tiltai“ Paįstryje (Panevėžio r.) , „Tvoros“ Obeliuose (Rokiškio r.), „Sielos ilgesys“ Palėvenėje (Kupiškio r.), festivalyje „Atspindžiai“ (Anykščiuose) ir kt.),
2006 m. – „Tėvo auksiniai“ pagal J. Baltušį (festivalio „Atspindžiai“ diplomantai, vyriausias aktorius Česlovas Leščinskas buvo pristatytas nominacijai „Už geriausią epizodinį vaidmenį“),
2007 m. – S. Mrožeko „Našlės“;
2008 m. – L. Kaningen „Mergvakaris“ („Atspindžiuose“ buvo pristatytas nominacijai „Už geriausią scenografiją“),
2009 m. – komedija pagal A. Miljaną „Kalio cianido… su pienu ar be“;
2010 m. – V. Vorienės komedija „Cirkas be pinigų“. Suvaidintas jau 56 kartus.
2011 m. – tragikomedija pagal F. Buliakovą „Šventas reikalas“ 2013 m šventėje „Tegyvuoja teatras“ spektaklis apdovanotas prizu už ryškiausią sezono spektaklį.
2012 m – nežinomo autoriaus komedija „Tėvas jau leido“
2013 m – F. Buliakovo komedija „Švelnus ilgesys“  Suvaidintas 20 kartų. („Atspindžių“ laureatas)
2013 m kovo 27 d. mėgėjų teatrui suteiktas Boriso Dauguviečio vardas. Jie apdovanoti „Auksopaukšte“ nominacijoje „Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovė“.
2015 m – tragikomedija pagal I Murenko „Išbandymas mirtimi“.
2016 m –  dvi premjeros – „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika” pagal Uršulės Babickaitės atsiminimus, scenarijaus autorė Vita Vorienė ir V Sobčiako komedija „Kodėl tu jai neskambini š…”

Vaikų teatras – jauniausias Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas.  2012 m. rugsėjo mėn. jį subūrė ir jam vadovauja Gytė Rožėnienė. Mažieji artistai jau dalyvavo įvairiuose rajono renginiuose, parodė  dvi teatralizuotas programas: „Kalėdų Elfų pasaka” ir „Raganėlių puota” , paruošė nuotaikingą koncertą , skirtą Vaikų gynimo dienai paminėti.

Pramoginių – sportinių šokių studija.Tai nuo 1992 m. nuolat veikiančios vaikų ir jaunimo (7–18 metų) irsuaugusių (35– 55 metų) šokėjų grupės, kurių repertuare – sceniniai pramoginiai–sportiniai šokiai. Šokėjai – nuolatiniai Panevėžioa pskrities, Biržų miesto ir rajono įvairių švenčių dalyviai. Šoko šiuolaikinių šokių festivaliuose Latvijoje, Estijoje, konkurse „Kilkim aukštyn“ Vilniuje. Vadovė Dalė Urbonienė.

Liaudiška kapela  „Širvėna“  su koncertinės veiklos pertraukomis gyvuoja  daugiau kaip 40 metų. Repertuare –  liaudies muzika  bei  lietuvių kompozitorių  kūriniai. Kolektyvas  mielai  dalyvauja rajono renginiuose, koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų. Koncertinės programos buvo parodytos  Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, laive „Aukštaitis“  ir kt.2015 metais „Širvėna“  tapo varžytuvių „Grok, Jurgeli“ Aukštaitijos regiono laureate.   Kapelai  vadovavo V. Ščiupokas, R. Ilgūnas.  Nuo 2012 m. „Širvėnos” meno vadovėVaidota  Malinauskienė.

Alternatyvaus folkloro ansamblio „Navija” pirmoji repeticija įvyko  2011 m. spalio 26 d. Ansamblį subūrė ir jam vadovauja Rūta Kudelkienė. Atliekamus kūrinius įprasmina Kristinos Zvilnaitės choreografiniai sprendimai. Ansambliečiai  groja ritmine , bosine gitara, klarnetu , saksofonu, birbyne, akordeonu, kanklėmis, smuiku, būgnais, puodais, dainuoja  vadovės aranžuotas lietuvių liaudies dainas, kurios sujungtos į  dvi programas: „Senai buvau…“ ir „Pasvarstyk, untela…” Koncertavo  Biržų rajone, kituose Lietuvos miestuose, dalyvavo tarpregioniniame folkloro festivalyje „Tėvelio dvarely…“, tarptautiniame folkloro festivalyje „Pragydagyda“.

Tremtinių chore „Tremties aidai“  dainuoja vyresnio  amžiaus žmonės. Dauguma jų – tremtiniai. Chorą 1990m. įkūrė ir jam vadovauja Laima Aukštuolienė. Choristai  dalyvauja miesto ir rajono renginiuose, tremtinių dainų šventėse, kurios vyksta kas 2 metai įvairiuose Lietuvos miestuose. Choras populiarina tremtinių, partizanų, Tėvynės meilės dainas, primindami visuomenei, o ypač jaunimui mūsų krašto istoriją.

Neįgaliųjų ansamblyje „Ištvermingieji“– rajono neįgalieji. Ansamblis gyvuoja jau 24 metus. Nuo 2001 metų kolektyvui vadovauja Laima Aukštuolienė.Ansamblio pagrindinis tikslas – turiningas laisvalaikis, dalyvavimas apskrities ir rajono neįgaliųjų renginiuose. „Ištvermingieji“ kasmet dalyvauja meno mėgėjų šventėje „Vilties paukštė“. 2015m. Kaune, neįgaliųjų kūrybos festivalyje „Sveika, daina“ užėmė antrąją vietą. Jų repertuare –įvairių kompozitorių kūriniai ,  romansai,  biržiečių eilėmis sukurtos dainos.

 

 

 

Apie mus

By Apie mus

                                          

             BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS

            Savivaldybės biudžetinė įstaiga

             J. Basanavičiaus g. 4 , LT – 5820, Biržai

             Įstaigos kodas 300000416

             Įregistravimo Nr  KĮ  99 – 177 kc

             A/S LT 45 7044 0600 0246 3767

             SEB  bankas, banko kodas 7044

ĮSTAIGOS ĮKŪRIMO METAI, TRUMPA ISTORIJA

  Biržų kultūros namai įkurti pokario metais. 1992 m. perkelti į naują pastatą, kurį projektavo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo vyr. architektas E. Barzdžiukas, vyr. inžinierius A. Nakas. Statybas vykdė Biržų rajono statybinė organizacija, vadovaujama A. Klastausko.

2004 m. sausio 1 d. jie  sujungti su Biržų kino ir pramogų centru ir ši savivaldybės biudžetinė įstaiga pavadinta Biržų kultūros centru.

Įstaigai priklauso rajone esantys 23 skyriai : Anglininkų, Parovėjos, N Radviliškio, Germaniškio, Kirdonių, Kratiškių, Kvetkų, Meilūnų, Nausėdžių, Pačeraukštės, Kupreliškio Pasvaliečių, Papilio, Kučgalio, Juostaviečių, Šukionių, Užušilių, Mieliūnų, Vabalninko, Skrėbiškių, Anciškių, Ramongalių ir  Obelaukių.

 

      PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

 Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas,

Organizuoti poilsį ir pramogas,

Skleisti profesionalų meną,

Demonstruoti kino filmus,

Rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu,

Puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką,

Rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje,

Vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką, integruotis į įvairius respublikinius projektus.

 

TRADICINIAI    RENGINIAI

Kultūros  centre  organizuojami profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai, menininkai, paminimos  Valstybinės  šventės, mėgėjų  meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, organizuojamos vakaronės brandaus amžiaus žmonėms , diskotekos jaunimui, demonstruojami kino filmai  ir pan.

Kai kurie renginiai  jau tapo tradiciniais:

Paskutinį sausio šeštadienį vyksta kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ atrankinis koncertas, kuriame dalyvauja geriausios Aukštaitijos kapelos.

Kasmet per Užgavėnes rajono folkloro kolektyvai smagiai veja žiemą.

Vasario pabaigoje, kovo pradžioje biržiečius ir miesto svečius pakviečiame į vieną populiariausių tradicinių renginių – profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“. Festivalio tikslas – Boriso Dauguviečio  indėlio  krašto kultūrai įprasminimas, profesionalaus meno sklaida rajone, teatro tradicijų tąsa Biržuose.

Motinos dienos išvakarėse teatralizuotu koncertu pagerbiamos mamos, močiutės.

Kovo 27– ąją  Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras pakviečia į „Melpomenės šventę“, skirtą teatro dienai paminėti.

Gegužės mėn. įvairaus amžiaus žmonės muzikuoja „Gatvės muzikos  šventėje“.

Pirmąjį birželio šeštadienį vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys – armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“. Šio renginio populiarumo paslaptis – nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo tradicijos.

Birželio 23 d. biržiečiai renkasi į „Joninių gegužinę“ – smagiausią  vasaros šventę, atspindinčią senąsias Joninių apeigas, papročius, tradicijas.

Liepos 6 – ją , Mindaugo karūnavimo dieną , miesto gyventojus  sujungia „Tautinės giesmės“ giedojimas J Janonio aikštėje.

Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia  koncertą  „Šlovė muzikai“.

Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į folkloro festivalį „Pragyda gyda“.

Vėlinių vakaras – valanda mirusiesiems prisiminti. Žvakučių šviesa, subtili poezija, palydima našlaičių dainų, daugelį priverčia susimąstyti apie tikrąsias ir tariamas vertybes…

Gruodžio 26 – ją , antrąją Kalėdų dieną , kasmet pakviečiame į   šventinį,  teatralizuotą mėgėjų  meno kolektyvų koncertą.

Kartu su Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriumi, kitomis kultūros įstaigomis  rugpjūčio mėnesį organizuojame „Miesto šventę“. Amatų kiemeliai, kulinarinio paveldo demonstravimas, profesionalių ir mėgėjų  meno kolektyvų koncertai, žaidimai vaikams, diskoteka jaunimui… Tai tik nedaugelis pramogų, į kurias pakviečiami biržiečiai ir miesto svečiai.