All Posts By

admin

Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“

By Skyrių meno kolektyvai

Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“

Muzikuoja nuo 2016 metų

Tai pats „jauniausias“ kolektyvas Papilyje, kuriam vadovauja vadovė Vigilija Macienė. „Aguonėlas“ – šeimyninis kolektyvas, nes jame dainuojama šeimomis. Folkloro ansamblis puoselėja savo krašto tradicijas, todėl jų repertuare daugiausiai vyrauja papilietiška tarme dainuojamos aukštaitiškos dainos. Kolektyvas didžiuojasi savo „pasakorka“ Linute, kuri puikiai kalba papilietiškai ir smagiai pasakoja įvairias istorijas. „Aguonėlas“ dalyvauja rajoniniuose renginiuose, organizuoja koncertines išvykas.

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis

By Skyrių meno kolektyvai

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis

Vokalinis mišrus ansamblis susikūrė 2018 m. rugsėjo mėnesį. Ansamblyje dainuoja 6 žmonės: 3 vyrai, 3 moterys. Su armonika ir bajanu groja V. Kirkliauskienė. Vokaliniui ansambliui vadovauja D. Matusevičienė. Pirmas pasirodymas įvyko 2018 m. spalio mėnesį kultūros namuose vykusioje vakaronėje „Rudenį visi į poras„.

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų mėgėjų dramos kolektyvas „Žiburys”

By Skyrių meno kolektyvai
Mėgėjų dramos kolektyvo „Žiburys” veikla, su trumpomis pertraukomis, tęsiasi nuo 1960 metų. Jo uždavinys vienyti įvairaus amžiaus teatro meną mylinčius žmones ir suteikti galimybę, mokytis, tobulėti, išreikšti save scenoje.
Vadovė Dalia Matusevičienė
Mob. +370 620 24349
El. p. dalia.matuseviciene2@gmail.com
Per ilgus veiklos metus keitėsi žmonės, spektakliai, dekoracijos, sceniniai kostiumai. Keitėsi ir kolektyvo vadovai. Miestelio teatro mylėtojus 1960-aisiais subūrė Regina Gasiūnienė. Vėliau teatrui vadovavo Birutė Janulienė, dar vėliau - Janina Malčiauskaitė, Laima Dovydėnienė.
Nuo 2013 metų šiam mėgėjų dramos kolektyvui vadovauja Dalia Matusevičienė, kuri stengiasi kasmet pastatyti po premjerą. Premjeros pirmiausia pristatomos kultūros namuose. Vėliau rodomos kitose Biržų rajono kultūros įstaigose, bendruomenių namuose. Kolektyvas su savo spektakliais taip pat yra pabuvojęs kaimyniniuose rajonuose ir net Latvijoje.

Pabiržės skyriaus folkloro ansamblis „Žemyna“

By Skyrių meno kolektyvai

Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“

Šeimyninis ansamblis

Biržų rajono Pabiržės miestelyje folkloro ansamblio „Žemyna“ nariai drauge muzikuoja nuo 1997 metų. Tai – šeimyninis ansamblis. Kolektyvui vadovauja etnomuzikologė Aušra Butkauskienė. Repertuarą sudaro šiaurės rytų aukštaičių giesmės-sutartinės, daugiabalsės dainos, tradicinės kapelos (smuikas, basedla, armonika, dūdelė, būgnas) bei kanklėmis (penkiastygėmis, devinstygėmis) ir skudučiais, ragais atliekama instrumentinė muzika. Taip pat ansambliečiai šoka savo krašto senovinius tradicinius šokius, reprezentuoja Aukštaitijos regiono tautinį kostiumą bei tarmę. Didžiąją dalį repertuaro ansamblio nariai „paveldėjo“ iš dainingų savo tėvų, krašto senolių, kurių muzikinį palikimą surinko ekspedicijose po Pabiržės, Gulbinų, Kirdonių, Užubalių apylinkes.

Savo krašte ir svetur

Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto etnomuziką nuo 2003 metų pristatė viose Lietuvos dainų šventėse, taip pat kolektyvas aktyviai koncertuoja savo krašte bei užsienyje: „Baltica 2017“, muzikuojančių šeimų konkursas „Familia Tczew„ (Lenkija, II vieta ir piniginis prizas), muzikinės senovės festivalis „Sloviša“ (Novgorodas, Rusija) , folkloro festivalis „Daugava“ (Ryga, Latvija), „Dziva muzika“ (Ryga, Latvija), Rygos miesto šventė, „Lingaudala“ Kupiškyje, Aukštaitijos regiono sutartinių šventė „Sutarjela“, festivalis „Subatos vakarėly“ Marcinkonyse (Varėnos r.), „Druskų metamorfozės“ Druskininkuose ir kt. Kolektyvas filmavosi televizijos projektuose: LRT kapelijų varžytuvėse „Duokim garo“ (II vieta finalo varžytuv.), „Misija knygnešys“(LRT), „Mano kiemas“ (prod. Rytis Zemkauskas, LNK), „Didysis pasivaikščiojimas“ (Info TV), “Menų sala“ (TV8). Išleistos ansamblio įrašų dvi kompaktinės plokštelės: „Žemyna. Sutartinės, dainos, pasakojimai ir instrumentinė muzika“, „Žemyna. Dainos, romansai, instrumentinė muzika“ bei DVD kompaktinė plokštelė „Biržų krašto tradicijos“. Biržų krašto tradicinė muzika gausiai pristatoma kolektyvo parengtose koncertinėse programose – „Gavau žinely“ (pagal pateikėjos O. Smilgienės repertuarą), „Kad Lietuva laisva būtų“, skirta Pabiržės savanorių atminimui, Biržų muzikinio folkloro programa „Žiūr sesula par lungelį“, „Eisim broliai Tėvynės ginti“, meilės dainų programa „Baltos burės plazda“, kalėdų-advento edukacinė programa „Linkus palinkus balti suolaliai“, edukacinė programa „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“ . Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto muzikines tradicijas pristato Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Žaldoko alus“.

Tremtinių choras „Tremties aidai“

By Meno kolektyvai

Dainuoja vyresnio amžiaus žmonės. Dauguma jų – tremtiniai.

Tėvynės meilės dainos

Chorą 1990m. įkūrė ir jam vadovauja Laima Aukštuolienė. Choristai dalyvauja miesto ir rajono renginiuose, tremtinių dainų šventėse, kurios vyksta kas 2 metai įvairiuose Lietuvos miestuose. Choras populiarina tremtinių, partizanų, Tėvynės meilės dainas, primindami visuomenei, o ypač jaunimui mūsų krašto istoriją.

Modernaus folkloro ansamblis „Navija”

By Meno kolektyvai

 

Į pirmąją  repeticiją 2011 spalio 26 d. susirinko folkloro ir roko  mėgėjai muzikantai ir dainininkai.

Ansamblį subūrė ir jam vadovauja Rūta Kudelkienė-Misevičė. Instrumentų gausa buvo nuo kanklių ir klarneto iki puodų ir standartinės ritmo grupės. Laiko tėkmė keičia netik žmones , bet ir jų atliekamą ir klausomą muziką. Šiandien kolektyvas vadovės aranžuotas ir interpretuojamas lietuvių liaudies dainas atlieka netik instrumentų, bet ir šiuolaikinių technologijų pagalba. Novatoriškumas  užkoduotas ansamblio  „Navija“ pavadinime – šiandien tai baltų kultūros ir klubinės muzikos sintezė. Kolektyvas koncertuoja ne tik Biržų rajone, kituose miestuose, bet ir užsienyje, tarpregioninių ir tarptautinių festivalių dalyvis.

 

Pramoginių – sportinių šokių studija

By Meno kolektyvai

Tai nuo 1992 m. nuolat veikiančios vaikų ir jaunimo (7-18 metų) ir suaugusių (35-55 metų) šokėjų grupės.

Repertuaras

Sceniniai pramoginiai–sportiniai šokiai. Šokėjai – nuolatiniai Panevėžio apskrities, Biržų miesto ir rajono įvairių švenčių dalyviai. Šoko šiuolaikinių šokių festivaliuose Latvijoje, Estijoje, konkurse „Kilkim aukštyn“ Vilniuje. Vadovė Dalė Urbonienė.

Senjorų kolektyvas „Šaltinis”

By Meno kolektyvai

„Bočius“ 1992 m. subūrė Marija Peikštenienė. Jie priklauso LPS „Bočių“ bendrijai Vilniuje, kuri jungia vyresnio amžiaus žmones, rūpinasi jų užimtumu.

Trys kolektyvai

„Bočiuose“ trys kolektyvai : liaudiškos muzikos kapela, šokėjai ir liaudies dainų atlikėjai. Nuo 2009 m. jiems vadovauja Lina Januševičienė. Naujosios vadovės dėka „Bočiai“ užsiima ne tik kūrybine veikla, bet ir skatina aktyvų pagyvenusių žmonių laisvalaikį, organizuoja sveikatingumo dienas, sporto varžybas, edukacines keliones, poilsį gamtoje. „Bočiuose“ švenčiami kolektyvo narių jubiliejai, bendrijos nariai pagelbėja vieni kitiems sunkiomis akimirkomis.

Rajono ir miesto renginiai

Kolektyvai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, miesto renginiuose, liaudiškos muzikos kapela groja brandaus amžiaus žmonių šokių vakaruose. Jie dažni svečiai Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Švenčionių, Ukmergės, Marijampolės „Bočių“ renginiuose,Likėnų sanatorijoje. Glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos respublikos Bauskės, Iecavos,Aizkraukles mėgėjų meno kolektyvais.

Dalyvaujama bendrose kultūrinėse veiklose, organizuojamuose renginiuose.

2011 m. įkurtas vyrų ansamblis, kuris atlieka specialiai parengtą muzikinę programą, taip pat šokių kolektyvas, gyvuojantis nuo „Bočių“ įsikūrimo, kiekvienais metais dalyvauja miesto šventėse, valstybinių švenčių minėjimuose, kalendorinėse šventėse ir kt. 2017 m. kolektyvas atšventė 25-erių metų jubiliejų. Tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas, 2016 m. užmegzti ryšiai su Kegumo šokių kolektyvu (Latvija).

Jaunimo tautinių šokių grupė „Raitytinis”

By Meno kolektyvai

Jaunimo tautinių šokių grupę „Raitytinis“ 1986 m. subūrė choreografė Danguolė Kalkienė, kuri vadovauja kolektyvui iki šiol.

Repertuaras

Tautinių šokių grupėje „Raitytinis“ šoka jaunimas bei miesto ir rajono vyresnių klasių moksleiviai. Repertuare – sceniniai bei folkloriniai šokiai. Kolektyvas dažnai koncertuoja rajono ir miesto renginiuose. Nuo 1987 m dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje „Ežerų sietuva”, tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalyje „Prie Nevėžio“, regioniniame tautinių šokių kolektyvų festivalyje „Šimtmečio skraistę praskleidus“. Šoko Latvijoje, Panevėžio apskrities meno šventėse, LTV konkurse „Duokim garo“.

Iniciatyva

Vadovės iniciatyva Biržų kultūros centre kiekvienais metais organizuojamas tradicinis jaunimo liaudiškų šokių grupių festivalis „Pakol jauni“, į kurį sukviečiamos jaunimo liaudiškų šokių grupės iš Aukštaitijos regiono , kolektyvo draugai iš visos Lietuvos.

„Raitytinis“ yra pelnęs ne vieną garbingą apdovanojimą:

1997 m. konkurse „Pora už poros“ Anykščiuose jam skirta antroji vieta,
2009 m. respublikiniame konkurse „Pora už poros“ Marijampolėje – trečioji vieta.
2012 m. respublikiniame konkurse „Aguonelė“- I laipsnio diplomas.
2013 m. tarprajoniniame suaugusių tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ „Raitytinis“ užėmė pirmąją vietą, respublikiniame – antrąją vietą.
2015 m. Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse-festivalyje „Suk,suk rateli“ , kuris vyko Kuršenuose, šokėjai įvertinti pirmąja vieta.
2016 m. Nacionaliniame konkurse „Aguonėlė“ – apdovanoti pirmo laipsnio diplomu.
2017 m. Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse- festivalyje „Suk, suk rateli“, kuris vyko Kuršėnuose , laimėta pirma vieta.