All Posts By

admin

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis

By Skyrių meno kolektyvai

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų vokalinis mišrus ansamblis

Vokalinis mišrus ansamblis susikūrė 2018 m. rugsėjo mėnesį. Ansamblyje dainuoja 6 žmonės: 3 vyrai, 3 moterys. Su armonika ir bajanu groja V. Kirkliauskienė. Vokaliniui ansambliui vadovauja D. Matusevičienė. Pirmas pasirodymas įvyko 2018 m. spalio mėnesį kultūros namuose vykusioje vakaronėje „Rudenį visi į poras„.

Nemunėlio Radviliškio kultūros namų mėgėjų dramos kolektyvas „Žiburys”

By Skyrių meno kolektyvai
Mėgėjų dramos kolektyvo „Žiburys” veikla, su trumpomis pertraukomis, tęsiasi nuo 1960 metų. Jo uždavinys vienyti įvairaus amžiaus teatro meną mylinčius žmones ir suteikti galimybę, mokytis, tobulėti, išreikšti save scenoje.
Vadovė Dalia Matusevičienė
Mob. +370 620 24349
El. p. dalia.matuseviciene2@gmail.com
Per ilgus veiklos metus keitėsi žmonės, spektakliai, dekoracijos, sceniniai kostiumai. Keitėsi ir kolektyvo vadovai. Miestelio teatro mylėtojus 1960-aisiais subūrė Regina Gasiūnienė. Vėliau teatrui vadovavo Birutė Janulienė, dar vėliau - Janina Malčiauskaitė, Laima Dovydėnienė.
Nuo 2013 metų šiam mėgėjų dramos kolektyvui vadovauja Dalia Matusevičienė, kuri stengiasi kasmet pastatyti po premjerą. Premjeros pirmiausia pristatomos kultūros namuose. Vėliau rodomos kitose Biržų rajono kultūros įstaigose, bendruomenių namuose. Kolektyvas su savo spektakliais taip pat yra pabuvojęs kaimyniniuose rajonuose ir net Latvijoje.

Pabiržės skyriaus folkloro ansamblis „Žemyna“

By Skyrių meno kolektyvai

Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“

Šeimyninis ansamblis

Biržų rajono Pabiržės miestelyje folkloro ansamblio „Žemyna“ nariai drauge muzikuoja nuo 1997 metų. Tai – šeimyninis ansamblis. Kolektyvui vadovauja etnomuzikologė Aušra Butkauskienė. Repertuarą sudaro šiaurės rytų aukštaičių giesmės-sutartinės, daugiabalsės dainos, tradicinės kapelos (smuikas, basedla, armonika, dūdelė, būgnas) bei kanklėmis (penkiastygėmis, devinstygėmis) ir skudučiais, ragais atliekama instrumentinė muzika. Taip pat ansambliečiai šoka savo krašto senovinius tradicinius šokius, reprezentuoja Aukštaitijos regiono tautinį kostiumą bei tarmę. Didžiąją dalį repertuaro ansamblio nariai „paveldėjo“ iš dainingų savo tėvų, krašto senolių, kurių muzikinį palikimą surinko ekspedicijose po Pabiržės, Gulbinų, Kirdonių, Užubalių apylinkes.

Savo krašte ir svetur

Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto etnomuziką nuo 2003 metų pristatė viose Lietuvos dainų šventėse, taip pat kolektyvas aktyviai koncertuoja savo krašte bei užsienyje: „Baltica 2017“, muzikuojančių šeimų konkursas „Familia Tczew„ (Lenkija, II vieta ir piniginis prizas), muzikinės senovės festivalis „Sloviša“ (Novgorodas, Rusija) , folkloro festivalis „Daugava“ (Ryga, Latvija), „Dziva muzika“ (Ryga, Latvija), Rygos miesto šventė, „Lingaudala“ Kupiškyje, Aukštaitijos regiono sutartinių šventė „Sutarjela“, festivalis „Subatos vakarėly“ Marcinkonyse (Varėnos r.), „Druskų metamorfozės“ Druskininkuose ir kt. Kolektyvas filmavosi televizijos projektuose: LRT kapelijų varžytuvėse „Duokim garo“ (II vieta finalo varžytuv.), „Misija knygnešys“(LRT), „Mano kiemas“ (prod. Rytis Zemkauskas, LNK), „Didysis pasivaikščiojimas“ (Info TV), “Menų sala“ (TV8). Išleistos ansamblio įrašų dvi kompaktinės plokštelės: „Žemyna. Sutartinės, dainos, pasakojimai ir instrumentinė muzika“, „Žemyna. Dainos, romansai, instrumentinė muzika“ bei DVD kompaktinė plokštelė „Biržų krašto tradicijos“. Biržų krašto tradicinė muzika gausiai pristatoma kolektyvo parengtose koncertinėse programose – „Gavau žinely“ (pagal pateikėjos O. Smilgienės repertuarą), „Kad Lietuva laisva būtų“, skirta Pabiržės savanorių atminimui, Biržų muzikinio folkloro programa „Žiūr sesula par lungelį“, „Eisim broliai Tėvynės ginti“, meilės dainų programa „Baltos burės plazda“, kalėdų-advento edukacinė programa „Linkus palinkus balti suolaliai“, edukacinė programa „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“ . Ansamblis „Žemyna“ Biržų krašto muzikines tradicijas pristato Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Žaldoko alus“.

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Verpetas“

By Meno kolektyvai

Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Verpetas“ veikia nuo 2017-ųjų. Kolektyvą subūrė ir iki šiol jam vadovauja Danguolė Kalkienė.

Turiningas laisvalaikis ir meilė lietuviškam šokiui.

Verpetiečius vienija meilė Lietuvių liaudies muzikai, šokiams, papročiams. Dar vienas svarbus aspektas – galimybė plėsti draugų ratą keliaujant su koncertine programa po savo šalį. Itin džiugu, kad šios grupės branduolį sudaro „Raitytinį išaugę“ šokėjai.

Kolektyvas dalyvauja bendrose kultūrinėse veiklose ir renginiuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėse.

2018 m. Respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Iš aplinkui“ laimėjo III vietą. 2021 m. Lietuvos šiaurės krašto liaudiškų šokių konkurse „Suk, suk ratelį“ tapo laureatais.

Tremtinių choras „Tremties aidai“

By Meno kolektyvai

Dainuoja vyresnio amžiaus žmonės. Dauguma jų – tremtiniai.

Tėvynės meilės dainos

Chorą 1990m. įkūrė ir jam vadovauja Laima Aukštuolienė. Choristai dalyvauja miesto ir rajono renginiuose, tremtinių dainų šventėse, kurios vyksta kas 2 metai įvairiuose Lietuvos miestuose. Choras populiarina tremtinių, partizanų, Tėvynės meilės dainas, primindami visuomenei, o ypač jaunimui mūsų krašto istoriją.

Modernaus folkloro ansamblis „Navija”

By Meno kolektyvai

 

Į pirmąją  repeticiją 2011 spalio 26 d. susirinko folkloro ir roko  mėgėjai muzikantai ir dainininkai.

Ansamblį subūrė ir jam vadovauja Rūta Kudelkienė-Misevičė. Instrumentų gausa buvo nuo kanklių ir klarneto iki puodų ir standartinės ritmo grupės. Laiko tėkmė keičia ne tik žmones, bet ir jų atliekamą ir klausomą muziką. Šiandien kolektyvas vadovės aranžuotas ir interpretuojamas lietuvių liaudies dainas atlieka ne tik instrumentų, bet ir šiuolaikinių technologijų pagalba. Novatoriškumas  užkoduotas ansamblio „Navija“ pavadinime – šiandien tai baltų kultūros ir klubinės muzikos sintezė. Kolektyvas koncertuoja Biržų rajone, kituose miestuose, bei užsienyje. Yra tarpregioninių ir tarptautinių festivalių dalyvis.

Nuopelnai

2021 m. Europos folkloro festivalių asociacijos (EAFF) organizuotame festivalyje–konkurse „Grand PRIX INTERFOLK“ tapo II vietos lauretais.

 

 

 

Pramoginių – sportinių šokių studija

By Meno kolektyvai

Pramoginių – sportinių šokių studija veikia nuo 1992 m. Šiuo metu Studijoje repetuoja suaugusių (35-55 metų) šokėjų grupė.

Repertuaras

Sceniniai pramoginiai–sportiniai šokiai. Šokėjai – nuolatiniai Panevėžio apskrities, Biržų miesto ir rajono įvairių švenčių dalyviai. Šoko šiuolaikinių šokių festivaliuose Latvijoje, Estijoje, konkurse „Kilkim aukštyn“ Vilniuje. Vadovė Dalė Urbonienė.

Liaudiškos muzikos kapela „Širvėna“

By Meno kolektyvai

Liaudiškos muzikos kapelos „Širvėna“ repertuare – Biržų krašto, Aukštaitijos regiono liaudies dainos ir melodijos.

Istorija

Biržų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Širvėna“ veikia nuo 1956 m. Pirmuosius metus kapelą sėkmės keliu vedė Vaclovas Ščiupokas, vėliau Rimantas Ilgūnas, Eugenijus Praniauskas, Jonas Gasparėnas, Vaidota Malinauskienė ir Rūta Kudelkienė-Misevičė. Nuo 2022 m. kolektyvui vadovauja Rūta Kudelkienė-Misevičė.
Kolektyvas dalyvauja bendrose kultūrinėse veiklose ir renginiuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėse.

Nuopelnai

2022 m. „Širvėna“ TV konkurse „Grok, Jurgeli“ pelnė žiūrovų nominaciją.

Senjorų kolektyvas „Šaltinis”

By Meno kolektyvai

„Bočius“ 1992 m. subūrė Marija Peikštenienė. Jie priklauso LPS „Bočių“ bendrijai Vilniuje, kuri jungia vyresnio amžiaus žmones, rūpinasi jų užimtumu.

Trys kolektyvai

„Bočiuose“ trys kolektyvai : liaudiškos muzikos kapela, šokėjai ir liaudies dainų atlikėjai. Nuo 2009 m. jiems vadovauja Lina Januševičienė. Naujosios vadovės dėka „Bočiai“ užsiima ne tik kūrybine veikla, bet ir skatina aktyvų pagyvenusių žmonių laisvalaikį, organizuoja sveikatingumo dienas, sporto varžybas, edukacines keliones, poilsį gamtoje. „Bočiuose“ švenčiami kolektyvo narių jubiliejai, bendrijos nariai pagelbėja vieni kitiems sunkiomis akimirkomis.

Rajono ir miesto renginiai

Kolektyvai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, miesto renginiuose, liaudiškos muzikos kapela groja brandaus amžiaus žmonių šokių vakaruose. Jie dažni svečiai Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Švenčionių, Ukmergės, Marijampolės „Bočių“ renginiuose,Likėnų sanatorijoje. Glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos respublikos Bauskės, Iecavos,Aizkraukles mėgėjų meno kolektyvais.

Dalyvaujama bendrose kultūrinėse veiklose, organizuojamuose renginiuose.

2011 m. įkurtas vyrų ansamblis, kuris atlieka specialiai parengtą muzikinę programą, taip pat šokių kolektyvas, gyvuojantis nuo „Bočių“ įsikūrimo, kiekvienais metais dalyvauja miesto šventėse, valstybinių švenčių minėjimuose, kalendorinėse šventėse ir kt. 2017 m. kolektyvas atšventė 25-erių metų jubiliejų. Tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas, 2016 m. užmegzti ryšiai su Kegumo šokių kolektyvu (Latvija).