Folkloro ansamblis „Siaudela”

By 2019-11-23 1 gegužės, 2021 Meno kolektyvai

Folkloro ansamblio „Siaudela“ repertuare – Biržų krašto, Aukštaitijos regiono liaudies dainos, sutartinės, šokiai ir rateliai.

Muzikos instrumentai

Lumzdelis, ragai, armonika, mediniai ir akmeniniai skudučiai, basetla, būgnas, penkiastygės ir devyniastygės kanklės, smuikas, pūslinė ir akmenys- tai muzikos instrumentai, su kuriais groja „Siaudela“.
Folkloro ansamblį „Siaudela“ 1998 m sausio 12 d. subūrė ir jam iki šiol vadovauja Jūratė Garnelienė.

Sutartinės

Didžiuojamės tuo, kad Biržų kraštas išsiskiria unikaliu paveldu – sutartinėmis. Giedame dvejines, trejines ir keturines sutartines. Kitą repertuaro dalį sudaro vienbalsės ir dvibalsės dainos, romansai, šokiai, instrumentinės muzikos kūriniai.

„Siaudela“ buvo apdovanota už autentiškiausią programą.

Tarptautiniame konkurse Tčevo mieste (Lenkija) 2001 m. ansamblis užėmė III vietą. 2002 m. „Siaudela“ buvo apdovanota už autentiškiausią programą. Ansamblis dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Preilių mieste (Latvija), Grodziske (Lenkija), Kijeve (Ukraina), 2016 m. atstovavo Lietuvą Ispanijoje- Portugalijoje „Europos folkloro karavane“. Daug koncertų Lietuvoje: Nidoje „Tek saulužė ant maračių“, Klaipėdoje „Parbėg laivelis“, „Žuvys išgalvojo giesmes“, Vilniuje – Pasaulio lietuvių dainų šventėse, folkloro festivalyje „Skamba skambakankliai“, Kaune tarptautiniame festivalyje “Atataria lamzdžiai“ bei kituose Lietuvos miestuose.

2014 m. „Siaudela“ koncertavo ISSABELLE kruiziniame laive iš Rygos į Stokholmą, organizavo senjorams kruizinius vakarus. „Siaudela“ filmavosi TV laidose „Subatos vakarėly“, „Krašto garbė“, „Gero ūpo“, „Duokim garo“.  Nuolat koncertuoja rajone ir už jo ribų. Siaudelane tik dalyvauja Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacinėje programoje „Žaldoko alus“, bet yra šios edukacinės programos pradininkai. Išleido CD diską „Gardus alutis padarytas“. 2016 m. „Siaudela“ atstovavo Lietuvą Europos folkloro festivalyje Ispanijoje ir Portugalijoje, dalyvavo Jurmaloje festivalyje „Pūkų Bale“. 2017 m. pasirodė tarptautiniame festivalyje Šiauliuose „Saulės žiedas“.

Koncertinės programos: Naktigonių programa ŠIŲ NAKTELĮ MIEGA NEMIEGOJO, PALUNKĖKĖ ŽIRGELIUS DABOJO…, Vėlinių programa LEISKIS SAULALA, TEKĖK MĖNUO, DUOK MUMS ŠVENTĄ VAKARĄ, romansų programa KAI DANGUJE SUŽIBA ŽVAIGŽDĖS, Adventinė programa VAI ATVAŽIUOJA ŠVENTOS KALĖDOS, programa NUO GIMIMO IKI VESTUVIŲ, šienapjūtės programa MAN DALGELA ČYSTA PLIENA, PRADALGĖLA ŽALIA ŠIENA…, sutartinių programa TYTYTI TATATOJ, KAS TI GRAŽĖ TRIŪBIJA?.  Miuziklai:  pagal lietuvių liaudies pasaką DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSTANČIŲ, BALTAS VILKAS.